ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czas Past Perfect - konstrukcja i użycie Past Perfect

Past Perfect Simple jest jednym z czterech czasów przeszłych w języku angielskim. Nazywa się go czasem zaprzeszłym (mała ciekawostka - jeszcze w dziewiętnastym wieku tak konstrukcja gramatyczna występowała też w języku polskim). Past Perfect Simple pozwala w dokładny sposób określić chronologię zdarzeń, a budowa Past Perfect jest nieskomplikowana, wymaga jednak znajomości trzeciej formy czasowników nieregularnych. Aby zastosować czas Past Perfect, musimy odnieść się do przynajmniej dwóch punktów w czasie w przeszłości.

 

Past Perfect Simple - kiedy używamy?

Czas Past Perfect Simple ma dość ograniczony zakres użycia. Stosujemy go, aby mówić o czynnościach, które zakończyły się przed inną czynnością lub punktem w czasie w przeszłości. Takim punktem w czasie może też być data lub jakieś wydarzenie. Oto kilka przykładów zastosowania czas Past Perfect.

 • I had packed my suitcases before the taxi arrived.
 • Peter had broken down after his wife had left him.
 • By the time you came we had discussed all the points on the agenda.
 • I wondered who had eaten my piece of cake.
 • The company had sold over twenty thousand of these cars by 1999.

Jak widać powyżej czasu Past Perfect używamy, aby opisać czynność lub stan, który zakończył się przed inną czynnością/stanem w przeszłości - czyli czasu Past Perfect używamy, aby pokazać że jedna rzecz była zrobiona przed inną w przeszłości.

Past Perfect - okoliczniki czasu

Past Perfect Simple łączy się z kilkoma okolicznikami czasu. Oto one:

 • before - zanim, przed, np. They had been engaged for over two years before they got married.
 • after - po, np. What did you do after you had seen the accident? 
 • by - I had replied to all the emails by noon.
 • by the end - przed końcem, np. They hadn’t finished the project by the end of the set time.
 • by the time - zanim, przed, np. We had eaten all the cake by the time Jeremy arrived.
 • by that time - do tego czasu, np. By that time she had saved enough money to buy a car. 
 • when - kiedy, np. Jim had known Susan for only a year when he proposed to her.
 • how long - jak długo (tylko w pytaniach), np. How long had you been at home when you noticed that something was wrong?

 

Past Perfect - budowa zdania

W czasie Past Perfect Simple konstrukcja zdania składa się z dwóch elementów: operatora had (takiego samego dla wszystkich osób) oraz czasownika w trzeciej formie (lub końcówką -ed w przypadku czasowników regularnych) - tzw. Past Participle

 

podmiot

operator had

orzeczenie - 

III forma czasownika / końcówka -ed

reszta zdania

I

Jim

My parents


Diana

You 

had

had

had 


had

had

known

locked

lived


watered

visited

Peter before that party. 

the door before leaving.

in Bristol before they moved to London.

the plants by the time Tom got up.

Rome twice by 2013.

 

Uwaga! Należy pamiętać, że zdania z użyciem czasu Past Perfect są najczęściej zdaniami złożonymi. Oznacza to, że powyższy schemat pokazuje jedynie prawidłową budowę tej części zdania, w której stosujemy Past Perfect Simple. Przed nim lub po nim występować może druga część zdania z użyciem czasu Past Simple.

 

Past Perfect - tworzenie pytań

W czasie Past Perfect Simple pytania tworzone są (jak w przypadku wszystkich czasów złożonych) za pomocą inwersji. Operator had należy umieścić przed podmiotem. Czasownik w czasie Past Perfect zachowuje trzecią formę. Wszystkie słówka pytające w czasie Past Perfect stawiamy na początku pytania.

 

słówko pytające

operator had

podmiot

orzeczenie - 

III forma czas. / końcówka -ed

reszta zdania


How many emails

How long


Whose car

Had

had

had

Had

had

you

she

the Blacks

Mr Jones

you

finished

written

owned

made

used 

work before 10 p.m.?

before lunch?

the house when they sold it?

the last will before his death?

by the time yours was fixed?

 

Past Perfect - tworzenie przeczeń

W celu utworzenia przeczenia w czasie Past Perfect Simple, do operatora had należy dodać słówko not. W codziennej komunikacji używa się najczęściej formy skróconej - hadn’t. Pamiętaj, że także w przeczeniach czasownik występuje w trzeciej formie lub z końcówką -ed. 

 

podmiot

operator hadn’t

orzeczenie - 

III forma czas. / końcówka -ed

reszta zdania

I

Rachel


Many people

We

He

hadn’t

hadn’t


hadn’t

hadn’t 

hadn’t 

finished

interviewed


had

renovated

read

my homework by midnight.

all the candidates before she made the decision.

access to the Internet by 2000.

the house before selling it.

the contract before he signed it.

 

Past Simple a Past Perfect Simple

Najczęstszym problemem z czasem Past Perfect Simple jest rozróżnienie sytuacji, w których należy użyć właśnie tego czasu od tych, kiedy trzeba zastosować czas Past Simple. Pamiętaj, że czas Past Perfect używany jest do mówienia o czynnościach lub stanach, które miały miejsce wcześniej niż inna czynność czy punkt w czasie. Nie jest istotne, który z tych punktów umieścisz jako pierwszy w zdaniu. Ważne jest, aby to, co WYDARZYŁO się jako pierwsze w czasie, zostało wyrażone czasem Past Perfect Simple.

 

Spójrz na poniższe przykłady użycia czasu Past Perfect:

 • Jim had called the taxi before he phoned me.
 • Jim phoned me after he had called the taxi.

W obu przypadkach Jim najpierw wezwał taksówkę, a dopiero potem do mnie zadzwonił.

Jeśli mówisz o sekwencji wydarzeń, które nastąpiły jedno zaraz po drugim, bez znacznej przerwy w czasie, zastosuj Past Simple do wszystkich z nich.

 • Mary opened the door, came in and took off her coat.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniach tego czasu, koniecznie przeczytaj artykuł o czasie Past Simple.

 

Możesz także sprawdzić swoją wiedzę z naszymi ćwiczeniami z czasu Past Simple (dostępne również w formie PDF do pobrania)

Ćwiczenia Past Perfect

 

<< Czasy przeszłe

 

Angielski Online

 

Najczęściej zadawane pytani (FAQ)

Zastosowanie czasu Past Perfect Simple

Czas Past Perfect Simple (czas zaprzeszły uprzedni prosty) używany jest do opisywania akcji, które miały miejsce przed inną akcją w przeszłości

Jak buduje się zdania w czasie Past Perfect?

Zdania w czasie Past Perfect tworzymy za pomocą operatora had oraz trzeciej formy czasownika głównego tzw. Past Participle.

Jak tworzymy pytanie w czasie Past Perfect?

Pytania w czasie Past Perfect tworzymy poprzez inwersji, czli zamieniamy miejscami operator czasu "had" z czasownikiem głównym. Czasownik w czasie Past Perfect zachowuje trzecią formę.

Jak tworzymy przeczenia w czasie Past Perfect?

Aby utworzyć przeczenie w czasie Past Perfect, należy użyć odpowiedniego operatora przeczenia "had not" (skrócona forma to "hadn't") przed czasownikiem głównym w formie trzeciej osobie liczby pojedynczej.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.