ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ (22) 125 51 04

Czas Past Continuous

Past Continuous jest czasem przeszłym, którego używamy podobnie, jak naszego polskiego trybu niedokonanego (szedłem, spałam, czytaliśmy). Jest zwykle drugim czasem przeszłym, z którym stykają się osoby uczące się języka angielskiego. Ze względu na dość nieskomplikowaną budowę i jasne zasady użycia, cieszy się o wiele większą sympatia, niż np. Present Perfect.

 

Kiedy używamy czasu Past continuous?

Czasu Past Continuous używamy zawsze wtedy, gdy chcemy odnieść się do czynności, która odbywała się w przeszłości, bez podawania informacji o tym, czy została ona doprowadzona do końca i czy przyniosła zamierzone rezultaty.

Oto lista konkretnych zastosowań:

 

Mówiąc o czynności przy pomocy czasu Past Continuous, która odbywała się w przeszłości w sposób ciągły, najczęściej wskazujemy, jak długo trwała. 

Przykłady:

 • Mimi was sleeping all morning.
 • The children were playing it the playground all afternoon.
 • My husband was snoring all night.
 • You weren’t talking to your parents the whole visit.
 • The band was playing for hours.

 

Kiedy opisujemy czynność, która odbywała się w określonym momencie w przeszłości lub o nią pytamy. 

Spójrz na poniższe przykłady:

 • What were you doing last Saturday evening?
 • We were still sleeping at 5 a.m.
 • I was reading a book yesterday at six.
 • Mike wasn't jogging at 9 p.m., he was sitting in a pub with his friends.
 • It was raining heavily two hours ago.

 

Gdy mówimy o przynajmniej dwóch czynnościach, które odbywały się w tym samym czasie w przeszłości. 

Do połączenia ich w jednym zdaniu będziesz musiał użyć słówka while - “podczas gdy”. Przykłady:

 • Jim was driving while Jenny was checking emails on her smartphone.
 • I was having a cup of coffee while my children were playing in the garden.
 • Mark and Tom were discussing the terms of the contract while their clients were waiting in the hall.
 • While my mum was cooking dinner my dad was mowing the lawn.
 • Jackie was trying on new shoes while her boyfriend was looking for a nice pair for himself.

 

Opisując czynność, która powtarzała się w przeszłości i uważaliśmy ją za irytującą. 

 • Mark’s ex-wife was often calling him in the evening.
 • Mary was always boasting about her rich parents.
 • My parent were constantly asking me when I was going to find a husband.
 • Our neighbour was always complaining about our children.
 • The Maths teacher was always picking on me. He obviously didn’t like me.

 

Kiedy mówimy, o jednej krótkiej czynności w przeszłości, która przerwała drugą, dłuższą. 

Do określenia tej pierwszej używamy czasu Past Simple, a tej drugiej - Past Continuous. Oto kilka przykładów:

 • Peter was working in the garden when it started to rain.
 • I was sleeping when you phoned me. 
 • The children were playing outside when their mum called them for lunch.
 • He was writing a report when the email came in.
 • Richard was driving very fast when the police stopped him.

 

 

Past Continuous - typowe okoliczniki czasu

Jak każdy czas gramatyczny w języku angielskim, także Past Continuous ma typowe okoliczniki czasu. Należą do nich:

 • while - podczas gdy
 • when - kiedy
 • still - wciąż
 • as - kiedy, podczas gdy
 • all day/ all morning/ all night, itd. - cały dzień/cały poranek/całą noc, itd.
 • at (godzina) - o (podając godzinę)
 • yesterday / last evening, itd. - wczoraj/wczoraj wieczorem, itd.
 • all the time - cały czas.

 

 

Past Continuous - budowa zdania

Past Continuous to czas złożony z dwóch elementów: operatora was/were oraz czasownika z końcówką -ing. Was stosujemy dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej (I,he,she,it), a were dla drugiej osoby liczby pojedynczej (you) oraz całej liczby mnogiej (we, you, they). Zasady dotyczące dodawania końcówki -ing do czasownika znajdziesz w naszym artykule na temat czasu Present Continuous

 

podmiot

operator

was/were

orzeczenie - czasownik
z końcówką -ing

reszta zdania

We

It

Mia

The two men

The Browns

were

was

was

were

were

talking

raining

wearing

fighting

travelling

about you this morning.

all day on Saturday.

a red T-shirt when I met her.

when we came in.

for ten hours yesterday.

 

Określenie czasu, w którym miała miejsce czynność, w czasie Past Continuous można także umieścić na początku zdania:

 • While I was working hard you were doing nothing.
 • Yesterday at five I was waiting for my flight.
 • Two hours ago we were sunbathing.
 • When Sarah was getting off the bus she fell.

 

 

Past Continuous - tworzenie pytań

Pytania w czasie Past Continuous tworzymy za pomocą inwersji. Operator was/were musi znaleźć się przed podmiotem. W przypadku pytań szczegółowych słówko pytające należy umieścić na początku zdania.

 

słówko pytające

operator was/were

podmiot

orzeczenie - czasownik
z końcówką -ing

reszta zdania

What


Why 

How

was

Were

were

were

Was

she

the kids

you

they

I

doing

swimming

cleaning

travelling

talking

when you saw her?

all evening?

the house all morning?

when they were in India?

to you?

 

 

Past Continuous - tworzenie przeczeń

Aby utworzyć przeczenie w czasie Past Continuous, wystarczy dodać słówko not do operatora was/were. W naturalnej mowie używana jest forma skrócona - wasn’t/weren’t

 

podmiot

operator wasn’t/weren’t

orzeczenie - czasownik
z końcówką -ing

reszta zdania

He 

We

My son

My wife 

We

wasn’t

weren’t

wasn’t

wasn’t

weren’t 

talking

doing 

sleeping

helping

going 

about you.

anything wrong!

when I came in.

me in the garden.

fast when the accident happened.

 

 

Past Continuous i Past Simple - porównanie

Dla osoby rozpoczynającej przygodę z nauką angielskiego informacja, że w języku angielskim istnieje tak wiele czasów, może być nieco przytłaczająca. Po zagłębieniu się w temat okazuje się jednak, że wcale nie jest je tak trudno od siebie rozróżnić. W przypadku porównania Past Continuous i Past Simple - dwóch podstawowych czasów przeszłych jest to naprawdę proste. 

 

Pamiętaj:

 • Past Simple używany jest do opisywania czynności powtarzalnych z przeszłości lub jednej konkretnej. Używając go, wskazujemy na to, że czynność zakończyła się i najczęściej (choć nie zawsze) tłumaczymy go na język polski trybem dokonanym (przeczytałem, napisałam, posprzątali).
 • Past Continuous stosujemy w przypadku czynności, która trwała w danym momencie lub przez jakiś czas w przeszłości, nie mówimy o tym, czy dobiegła końca i nie wskazujemy na jej skutki. Czas Past Continuous najczęściej tłumaczymy na język polski trybem niedokonanym (czytałem, pisałam, sprzątali). 

Zachęcamy do przeczytania innych artykułów na naszym blogu. Dowiesz się z nich, kiedy i w jaki sposób stosować inne czasy gramatyczne w języku angielskim.

 

<< Czasy przeszłe

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.