ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czas Future Perfect Continuous - konstrukcja i użycie

Future Perfect Continuous to zwykle jeden z ostatnich czasów gramatycznych, jakie poznają osoby uczące się języka angielskiego. W języku polskim nie istnieje jego odpowiednik, a zastosowanie tej struktury ograniczone jest do jednej konkretnej sytuacji. Najczęściej w zdaniach tłumaczonych na język polski użyjemy wyrażenia typu “Jutro minie dwa lata od kiedy…”, np. 

I will have been learning English for three years next month. - W przyszłym miesiącu minie trzy lata od kiedy uczę się angielskiego.

Wbrew pozorom, native speakerzy używają go w codziennych konwersacjach. Jeśli chcesz naprawdę dobrze znać angielski i prowadzić rozmowy wykraczające poza zakres codziennych zakupów czy wakacyjnych wyjazdów, zdecydowanie warto go poznać.

 

 

Future Perfect Continuous - zastosowanie

Czas Future Perfect Continuous używany jest do wyrażania czynności, która do konkretnego momentu w przyszłości trwać będzie przez określony okres czasu. Nie wskazujemy na zakończenie czynności ani jej ewentualne skutki. Skupiamy się na tym, jak długo będzie ona w danym momencie trwała. Okres czasu wprowadzamy przyimkiem for. Oto kilka przykładów.

  • I will have been waiting for the doctor for two hours soon.
  • By next week Jim will have been working in this shop for five years.
  • Soon the President will have been answering the reporters’ questions for three hours.
  • In five minutes the children will have been playing in the garden for an hour.
  • Ann will be looking for a new job for two months next week.

 

Future Perfect Continuous - budowa zdania

Pod względem budowy Future Perfect Continuous jest najdłuższym czasem gramatycznym w języku angielskim, co nie oznacza jednak, że jest bardzo skomplikowany. Składa się on z operatora will have been (identycznego dla wszystkich osób) oraz czasownika z końcówką -ing. Najczęściej will ulega skróceniu do ‘ll

 

podmiot

operator

will have been

orzeczenie - czasownik + -ing

reszta zdania

I

John

They

Sarah

The baby

will have been

will have been

will have been

will have been 

will have been

learning

sleeping 

working

driving 

crying

to drive for three months tomorrow.

for at least an hour before I get home.

on this project for a year next month.

for four hours soon. She’s very tired.

for an hour in five minutes. Do something, please!

 

Future Perfect Continuous - tworzenie pytań

Jak zapewne się domyślasz, pytania w czasie Future Perfect Continuous tworzymy za pomocą inwersji. Will należy umieścić przed podmiotem (cały pozostały człon - have been - pozostaje za podmiotem, w bezpośrednim sąsiedztwie czasownika z końcówką -ing). Słówko pytające w pytaniach szczegółowych, w czasie Future Perfect Continuous znajduje się na samym początku zdania. 

 

słówko pytające

will

podmiot

have been + czasownik + -ing

reszta zdania


For how longFor how long

Will

will

Will

Will

will

Simon

you

she

they

Joshua

have been studying

have been working

have been cleaning

have been living

have been swimming

English for a year next month?

by noon?

for very long when I arrive?

abroad for six months next week?

by the time the teacher comes in?

 

Future Perfect Continuous - tworzenie przeczeń

Tworzenie przeczeń w czasie Future Perfect Continuous jest niezwykle proste. Wystarczy dodać słówko not do operatora will. W większości przypadków, z wyjątkiem wypowiedzi wymagających bardzo formalnego stylu, stosowana jest forma skrócona - won’t

 

podmiot

operator

won’t have been

orzeczenie - czasownik + -ing

reszta zdania

She

I

Mark

They

You

won’t have been

won’t have been

won’t have been

won’t have been 

won’t’ have been

sleeping

using

smoking

working

driving

for 48 hours soon.

the computer for a week tomorrow.

for five years next week. Good for him!

in this factory for three months next week.

for a year next month.

 

Future Perfect Continuous vs Future Perfect Simple

Future perfect vs future perfect continuous - czym różnią się od siebie te dwa czasy przyszłe? Oto najważniejsze różnice w punktach:

  • w przypadku czynności, które zostaną powtórzone kilkakrotnie do danego momentu w przyszłości, stosujemy czas Future Perfect Simple, np. By the end of the day I will have replied to all the emails.
  • jeśli zależy nam na podkreśleniu ciągłości danej czynności, zastosujemy czas Future Perfect Continuous, np. I will have been replying to all those emails for five hours by the end of the day.
  • w przypadku czasowników statycznych nie możemy użyć czasu Future Perfect Continuous. Listę czasowników statycznych znajdziesz w naszym artykule o czasie Present Continuous.

 

Ćwiczenia Future Perfect Continuous

Przydatne informacje na temat innych zagadnień gramatycznych i czasów w języku angielskim, znajdziesz w osobnych artykułach na naszej stronie. Zapraszamy do lektury!

 

<< Czasy przyszłe

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.