ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czas Future Simple

Przyszłość w języku angielskim można wyrazić na wiele różnych sposobów. Future Simple jest jednym z podstawowych narzędzi, które do tego służą i należy do grupy najważniejszych czasów gramatycznych, które po prostu trzeba znać, aby móc komunikować się w codziennych sytuacjach. Czas Future Simple jest zwykle bardzo lubiany przez osoby uczące się języka angielskiego ze względu na swoją wyjątkowo nieskomplikowaną budowę.

 

 

Future Simple - zastosowanie czasu

Czasu Future Simple używamy w następujących sytuacjach:

 

Future Simple używamy, mówiąc o spontanicznych decyzjach, podjętych w chwili mówienia. 

Mówiąc o decyzjach bez wcześniejszego planowania, podjętych na tak zwanym "spontanie" używamy czasu Future Simple. Poniżej kilka przykładów zastosowania czasu Future Simple:

 • I’m hungry and tired. I’ll order a pizza for dinner.
 • Wait, I’ll help you with the suitcase!
 • Someone’s at the door. I’ll open it.
 • Don’t worry about the money. We’ll help you.
 • Both T-shirts look nice but I’ll take the blue one.

 

Opisując swoje przewidywania i przypuszczenia dotyczące przyszłości. 

Bardzo często zdanie rozpoczyna się jednym z następujących wyrażeń: I think (sądzę), I hope (mam nadzieję), I expect (spodziewam się), I suppose (przypuszczam), I don’t think (nie sądzę), I believe (wierzę), I’m sure (jestem pewien), I’m afraid (obawiam się). 

 • I hope Jeremy will finally pass his driving test this time. 
 • I think they will be here before midnight.
 • I don’t think Mary will ever change.
 • I suppose our friends won’t stay long.
 • I expect Tom will apologise to me one day.

 

Future Simple używamy także do wyrażania obietnic i gróźb.

Czasu Future Simple możemy również użyć, aby złożyć obietnicę, lub w momenci gdy chcemy komuś zagrozić - oczywiście obie te czynności dotyczą przyszłości.

 • I promise I will never leave you. 
 • Leave now or I’ll call the police!
 • I’ll kill you for what you’ve done!
 • I will cook your favourite cake next time you visit me.
 • I won’t repair the toy next time you break it.

 

Mówiąc o marzeniach i ogólnych planach na przyszłość również stosujemy Future Simple

Future simple jest też czasem, który służy nam do wyrażania planów czy marzeń (nauczę się czasu Future Simple :) ).

 • One day I’ll be a famous actor.
 • We will move out this city before we turn thirty-five.
 • Jim will finally propose to me, you’ll see!
 • Our team will win the championships!
 • I’ll have more time when I retire.

 

Opisując czynności, które naszym zdaniem będą się powtarzać w przyszłości.

 • Tom is a liar. He will always lie to you.
 • Jack and Judy will always argue about nothing.
 • Mr Turner will ask you to stay at work longer hours.
 • Your parents will always help you when you’re in trouble.
 • These cars will always break down.

 

Pytania w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (Will you…?) stosowane są do wyrażania uprzejmej prośby.

 • Will you go to the shops later? I need a few things.
 • Will you wait for me, please?
 • Will you explain that in more detail? I’m not sure, I understand.
 • Will you help me clean the house before the guests arrive?
 • Will you do the washing-up, please?

 

Future Simple - budowa zdania

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Simple jest wyjątkowo prosta. Składa się on z operatora will (identycznego dla wszystkich osób) i czasownika w formie podstawowej. Will bardzo często przybiera formę skróconą (‘ll), szczególnie w sytuacjach nieformalnych. 

 

opcjonalnie - wyrażenie
I think, I hope, itd.

podmiot

operator will (‘ll)

orzeczenie - czasownik w formie podstawowej

reszta zdania

I hope


I don’t think

Maybe

Tom

I

they

we

My mum

will

will 

will

will

will

remember

call

remember

go

be

to do the shopping.

you back in a few minutes.

me.

on holidays to Greece.

very happy to see you!

 

 

Future Simple - tworzenie pytań

W Future Simple pytania tworzymy wykorzystujemy inwersję - operator will należy postawić przed podmiotem. W przypadku pytań szczegółowych słówko pytające umieszczamy na samym początku zdania.

 

słówko pytające

operator will

podmiot

orzeczenie - forma podstawowa

reszta zdania

What


Where


How

will

Will

will

Will

will

you

you

they

your parents

they

do

give

go?

like

manage

now?

me a lift, please?


me?

to solve the problem?

 

Future Simple - tworzenie przeczeń

W czasie Future Simple przeczenia tworzone są poprzez dodanie słówka not do operatora. Uwaga! will not skracamy do won’t

 

opcjonalnie - wyrażenie
I think, I hope, itd.

podmiot

operator won’t

orzeczenie - forma podstawowa

reszta zdania

I hope


I’m afraid

my son

I

Jessica

The bullies

I

won’t

won’t

won’t

won’t

won’t

get lost

hurt

pass

leave

take 

on his trip to New York. 

you, I promise.

the final exams.

him alone if we don’t help him.

your advice, I’m sorry.

 

Różnica pomiędzy will i shall

 

Shall, kiedyś stosowane zamiennie z will, używane jest obecnie tylko w określonych sytuacjach. Oto one:

 • wyrażenie Shall I…? - np. Shall I open the window? - Czy mam otworzyć okno? Wyrażenia tego używamy, aby zaproponować, że coś zrobimy lub prosząc o instrukcję. Oczekujemy, że to nasz rozmówca podejmie decyzję.
 • wyrażenie Shall we..? - np. Shall we go to the cinema tonight? - Chodźmy do kina dziś wieczorem. Wyrażenie to jest poręcznym sposobem na wyrażenie propozycji zrobienia czegoś wspólnie z naszym rozmówcą.
 • obietnica lub decyzja osoby mówiącej. Używając shall zamiast will z innymi osobami niż pierwsza osoba liczby pojedynczej i mnogiej, podkreślamy swoją decyzyjność w danej kwestii, np. 

 

I’m sorry for my son’s behaviour. He shall apologise to you! - Przepraszam za zachowanie mojego syna. Przeprosi Pana/Panią! (bo mu tak każę).

You shall see London this year. - Zobaczysz Londyn w tym roku. (taka jest moja decyzja/obiecuję, że tego dopilnuję).

 

To już wszystko w temacie czasu Future Simple, zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami, które znajdziesz na naszej stronie. Pomogą Ci one usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat pozostałych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim.

 

<< Czasy przyszłe

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.