ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Imiesłowy w języku angielskim (Participles - doing, having done, done)

Imiesłowy (ang. participles) to nieosobowe formy czasownika. W języku polskim stanowią dość złożone zagadnienie. Na szczęście, gramatyka angielska okazuje się o wiele mniej skomplikowana! W języku angielskim wyróżniamy trzy rodzaje imiesłowów, wszystkie z nich są nieodmienne.

 

Imiesłów czynny (współczesny) - Present Participle

Present Participle tworzymy, dodając do czasownika końcówkę -ing. Powstałą w ten sposób formę na język polski przetłumaczymy jako “robiąc”, “robiący”, “robiąca”, “robiący” lub “robiące” coś. Za jego pomocą możemy podkreślić, że dwie czynności miały miejsce w tym samym czasie.  Spójrz na poniższy przykład:

She came into the room, singing. - Weszła do kuchni, śpiewając. 

Singing to właśnie imiesłów czynny. Oto kilka dodatkowych przykładów imiesłowów czynnych w języku angielskim:

Mark is coming towards us, carrying something heavy. - Mark idzie w naszym kierunku, niosąc coś ciężkiego.

A little girl was sitting in the corner, playing quietly with her dolls. - Mała dziewczynka siedziała w kącie, bawiąc się cichutko lalkami.

He just looked at me, not saying a word. - Tylko na mnie popatrzył, nie mówiąc ani słowa.

We admired the wild animals running freely in the distance. - Podziwialiśmy dzikie zwierzęta, biegające na wolności w oddali. 

The experts examining the evidence didn’t give us any feedback. - Eksperci badający materiały dowodowe, nie dali nam żadnej informacji zwrotnej. 

 

Imiesłów bierny - Past Participle

Past Participle to po prostu trzecia forma czasownika lub czasownik z końcówką -ed w przypadku czasowników regularnych. Po przetłumaczeniu na język polski otrzymuje końcówkę -ny, -na, -ne, - ni, lub -ty, -ta, -te, -ci. Mamy z nim do czynienia m. in. w stronie biernej, może też pełnić funkcję przymiotnika w zdaniu. 

The lost dog was found in a nearby shelter. - Zagubiony pies został odnaleziony w pobliskim schronisku.

W powyższym przykładzie występują dwa imiesłowy bierne: lost i found

 

Oto kilka dodatkowych przykładów:

This food was served cold! - To jedzenie zostało podane na zimno!

My old jacket is really worn. - Moja stara kurtka jest naprawdę zniszczona.

Cleaned houses are easier to sell. - Wysprzątane domy łatwiej sprzedać.

Put the marked items in that box, please. - Włóż zaznaczone przedmioty do tamtego pudełka, proszę.

Your hair should be washed and done before the photo session. - Twoje włosy powinny być umyte i uczesane przed sesją zdjęciową.

 

Imiesłów uprzedni - Perfect Participle

Imiesłowu uprzedniego używamy, aby podkreślić, że jedna czynność została wykonana przed inną. Składa się z dwóch elementów: having + III formy czasownika. Przetłumaczony na język polski, otrzymuje końcówkę -wszy lub -łszy. Choć forma ta jest coraz rzadziej stosowana w języku polskim, w angielskim ma się całkiem dobrze!

Having eaten breakfast, I left for work. - Zjadłszy śniadanie, wyszłam do pracy. 

Having eaten w zdaniu powyżej to właśnie Perfect Participle. A to dodatkowe przykłady:

Having talked to his employees, Mark got down to writing emails. - Porozmawiawszy ze swoimi pracownikami, Mark usiadł do pisania maili.

Having discussed the most important points of the agenda, we went on to talk about less urgent matters. - Omówiwszy najważniejsze punkty w programie, przeszliśmy do rozmowy o mniej palących kwestiach.

Having walked my dog, I had supper. - Wyprowadziwszy psa na spacer, zjadłem kolację

Having done his homework, John started to play computer games. - Odrobiwszy pracę domową, John zaczął grać na komputerze.

Having expressed her dissatisfaction, the client left the restaurant. - Wyraziwszy swoje niezadowolenie, klientka opuściła restaurację. 

 

Jak widzisz, imiesłowy w języku angielskim to całkiem przystępne zagadnienie. Jeżeli potrzebujesz informacji na temat innych struktur gramatycznych, sprawdź zakładkę Gramatyka j. angielskiego na naszej stronie. Na pewno znajdziesz tam to, czego szukasz!

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.