ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czas Future Perfect - konstrukcja i użycie

Czas Future Perfect Simple to struktura gramatyczna znana osobom, które osiągnęły dość wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Jeśli jesteś jedną z nich, należą Ci się gratulacje. Future Perfect stosowany jest w bardzo konkretnych sytuacjach i nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Nie jest trudny do opanowania (tak naprawdę wystarczy znajomość trzeciej formy czasownika) i kiedy już to nastąpi, okazuje się bardzo przydatnym narzędziem.

 

Future Perfect - zastosowanie

Ze względu na fakt, że w języku polskim nie istnieje struktura gramatyczna odpowiadająca czasowi Future Perfect Simple, jego użycie może wydawać się nieco skomplikowane, choć w gruncie rzeczy, jest to całkiem proste i logiczne. Oto sytuacje wymagające zastosowania czasu Future Perfect Simple.

Czas Future Perfect Simple narzuca konieczność małej zmiany perspektywy. 

Do zastosowania czasu Future Simple potrzebujemy punktu odniesienia w przyszłości - może to być data, czynność lub wydarzenie. Czynność, wyrażona czasem Future Perfect będzie miała miejsce w przyszłości, lecz z perspektywy tego określonego punktu odniesienia - będzie już zakończona. Spójrz na przykłady:

 • I will have read this book by five o’clock.
 • We will have eaten dinner by the time you arrive. 
 • They’ll have written the exam by noon.
 • All seats will be taken by the time the train reaches our station.
 • By six thirty, Tina will have cleaned all the rooms.

 

Kiedy mówimy, że jakiś stan będzie trwał przez określony okres czasu w konkretnym momencie w przyszłości.

 • Next month we will have been married for twenty years!
 • They will have lived in our town for a year in February.
 • By next month Tom will have known Mary for two years.
 • I will have been an English teacher for fifteen years next year.
 • You will have stayed for two weeks in this hotel tomorrow.

 

Wyrażając przypuszczenie, że dana czynność została już wykonana. 

 • My daughter will have landed in London by now.
 • It’s three o’clock so the lessons will have finished.
 • I lent her the book a month ago so she will have read it by now.
 • Mr Brown will have arrived by now.
 • They will have talked to each other by now.

 

Ćwiczenia Future Perfect

Future Perfect - budowa zdania

Czas Future Perfect Simple zbudowany jest z operato will have (takiego samego dla wszystkich osób) oraz czasownika w trzeciej formie (lub z końcówką -ed w przypadku czasowników regularnych). Operator will najczęściej skracany jest do ‘ll.

 

podmiot

operator 

will/(‘ll) have

orzeczenie - 

III forma/-ed

reszta zdania

I

Our company

Snow

The sun

They 

‘ll have

will have

will have

will have

‘ll have

studied

launched

fallen 

risen

sold 

Japanese for two years next month.

the new model by the end of the year.

by the end of your winter holidays.

by the time we are back.

all the tickets by noon.

 

Future Perfect - tworzenie pytań

W czasie Future Perfect Simple pytania tworzone są przez inwersję (którą na tym poziomie zaawansowania na pewno dobrze znasz). Operator will musi znaleźć przed podmiotem. Słówka pytające w pytaniach szczegółowych umieszczamy na początku zdania. 

 

słówko pytające

operator
will

podmiot

have

orzeczenie - 

III forma/-ed

reszta zdania

What

How many books How long

will

will


Will 

Will

will

they

Remigiusz Mróz

you

Ms Jules

they

have

have


have 

have

have

done

written


finished

retired

been

by the time we return?

by next year?


the report by tomorrow?

by the end of the year?

engaged next month?

 

Future Perfect - tworzenie przeczeń

Aby utworzyć przeczenie w czasie Future Perfect Simple, wystarczy dodać not do operatora will. Z zasady stosuje się formę skróconą - won’t, o ile kontekst wypowiedzi nie jest bardzo formalny. 

 

podmiot

operator 

won’t have

orzeczenie - 

III forma/-ed

reszta zdania

I

You

We

Mr Brown 

They

won’t have

won’t have

won’t have

won’t have

won’t have

returned

copied

planted

published

come back

the money by tomorrow, I’m sorry.

the homework before the lesson starts!

all those trees by tomorrow. It’s impossible!

his new book before the conference.

before the storm.

 

Future Perfect - charakterystyczne wyrażenia czasowe

Jak większość czasów gramatycznych w języku angielskim, także Future Perfect Simple często łączy się z konkretnymi określeniami czasu. Oto ich lista:

 • by - przed, np. We will have arrived by midnight.
 • by the time - zanim, np. They will have left by the time I finish work.
 • by the end of - przed końcem, np. The company will have employed 200 people by the end of the year.
 • by tomorrow/next week/month/year - przed/ do, np.We will have interviewed twenty candidates by next week.
 • before - przed, np. Our team won’t have finished this task before the weekend.
 • when - kiedy, Mary will have woken up when I come in. 

 

Ćwiczenia Future Perfect

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu naszego tekstu, czas Future Perfect Simple nie ma dla Ciebie żadnych tajemnic. Zachęcamy do zapoznania się z opisami także innych czasów i zagadnień gramatycznych, które znajdziesz na naszej stronie.

 

<< Czasy przyszłe

Angielski Online

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.