ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czas Present Perfect Continuous - konstrukcja i użycie

Czas Present Perfect Continuous jest czasem teraźniejszym, należącym do grupy struktur gramatycznych, które osoby uczące się języka angielskiego poznają na poziomie średniozaawansowanym. Mimo że jest to konstrukcja nieco bardziej złożona, często można ją usłyszeć w naturalnych konwersacjach pomiędzy native speakerami i zdecydowanie warto ją znać. Sprzyja temu fakt, że pomimo czas Present Perfect Continuous ma złożoną budowę, to wcale nie jest trudna.

 

Ćwiczenia Present Perfect Continuous

 

Present Perfect Continuous - użycie

Kiedy używamy czasu Present Perfect Continuous? Stanowi on swoiste połączenie czasów Present Perfect Simple i Present Continuous. Czas Present Perfect Continuous stosujemy następujących sytuacjach:

 

Mówiąc o czynnościach, które rozpoczęły się w określonym momencie w przeszłości i wciąż trwają. 

Podobnie, jak dzieje się to w czasie Present Perfect Simple, tak i w czasie Present Perfect Continuous potrzebne nam będą słówka for i since. Oto kilka przykładów:

 • Jim has been sleeping for over twelve hours now.
 • We have been driving without stopping since morning.
 • I have been waiting for your reply for two days!
 • How long have you been keeping it a secret from me?
 • They have been trying to find the missing girl since last Tuesday.

 

Opisując czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i jeszcze nie zakończyły lub zakończyły się bardzo niedawno, bez podawania momentu ich rozpoczęcia.

W tym przypadku czas Present Perfect Continuous swosujemy kiedy najbardziej interesują nas ewentualne skutki (najczęściej niezamierzone) czynności widoczne w chwili obecnej. Przykłady:
 • I have been working hard since early morning. I’m really tired.
 • It has been snowing all night so the road conditions are really bad.
 • “Why are your hands so dirty?” “I have been working in the garden.
 • Somebody has been using my towel! It’s wet!
 • The teacher is very angry with you. You haven’t been listening to him at all.

 

Present Perfect Continuous - recently, lately

Dwa określniki czasu, które często występują w czasie Present Perfect Continuous to recently i lately. Są to wyrażenia synonimiczne, które na polski przetłumaczymy jako “ostatnio”, “ostatnimi czasy”. Ich zastosowanie sugeruje, że dana czynności albo trwa nieprzerwanie od jakiegoś czasu, albo powtarzała się. Słówek recently i lately w czasie Present Perfect Continuous, możesz użyć we wszystkich typach zdań: twierdzących, przeczących i pytaniach. Stawiamy je na końcu lub na początku zdania.

 • My grandma hasn’t been feeling well lately. I’m worried about her health.
 • Recently, my husband has been spending a lot of time at work.
 • I have been reading more lately.
 • Lately, Jim hasn’t been visiting us very often.
 • Have you been talking to Ann recently?

 

Present Perfect Continuous - budowa zdania

Present Perfect Continuous jest czasem złożonym, lecz w gruncie rzeczy - niezwykle prostym do opanowania. Składa się z operatora have been (w trzeciej osobie liczby pojedynczej - has been) oraz czasownika z końcówką -ing. Nie wymaga znajomości drugiej czy trzeciej formy czasownika. Pamiętaj, że w codziennej komunikacji rzadko stosuje się długą formę (np. I have been), bardziej naturalna jest forma skrócona (I’ve been, she’s been itd.)

 

podmiot

operator

have been/has been

orzeczenie z końcówką -ing

reszta zdania

John and Mary

He

My wife

Your boss

We

have been

has been

has been

has been

have been

going out

working 

practicing

asking

studying

for some time now.

really hard.

for her driving test.

about you since morning.

English every evening lately.

 

Present Perfect Continuous - tworzenie pytań

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy w bardzo podobny sposób, jak ma to miejsce w czasie Present Perfect Simple, czyli przez inwersję. Operator have (NIE have been) trzeba umieścić przed podmiotem. W przypadku pytań szczegółowych, na samym początku zdania dodajemy słówko pytające.słówko pytające

operator have/has

podmiot

been

orzeczenie z końcówką -ing

reszta zdania

Why


How long


Since when

have

Has

have

Have

have

they

somebody

those people

you

Jim and Dina

been

been

been

been 

been

acting

smoking

waiting

listening

dating?

so weird?

here?

for you?

to me?

 

Present Perfect Continuous - tworzenie przeczeń

Aby utworzyć przeczenie w czasie Present Perfect Continuous, wystarczy dodać not to do operatora have/has. Pamiętaj o korzystaniu z form skróconych (haven’t/hasn’t) o ile nie piszesz formalnego listu lub maila.podmiot

operator

haven’t been/hasn’t been

orzeczenie z końcówką -ing

reszta zdania

My children

I

We 

John

You

haven’t been

haven’t been

haven’t been

hasn’t been

haven’t been

cleaning

cooking

travelling

feeling

talking

their room since last week.

this dish for ages!

much recently.

well lately.

your boss, have you?Present Perfect Continuous i Present Perfect Simple - porównanie

Czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous mogą być w pewnych sytuacjach użyte zamiennie. Dotyczy to czynności, które powtórzyły się kilkakrotnie w niezakończonym okresie czasu.

Jim has been writing emails all day. lub: Jim has written emails all day.

We have been meeting with candidates all week. lub: We have met with candidates all week.

 

Jeśli skupiamy się na tym, jak długo trwa/trwała czynność, należy zastosować czas Present Perfect Continuous.

 • I have been running for an hour.
 • We have been solving those exercises since morning.
 • Mary has been replying to emails the whole morning.
 • My dad has been planting trees this week.
 • The prices have been rising sharply this year.
 •  

Jeśli skupiamy się na liczbach, a zdanie zawiera odpowiedź na pytanie “ile?”, musimy użyć czasu Present Perfect Simple. 

 • I have run three kilometres.
 • We have solved 10 exercises since morning.
 • Mary has replied to most of the emails this morning.
 • My dad has planted lots of trees this week.
 • The prices have risen by 25% this year.

 

W przypadku czynności tymczasowych, krótkotrwałych, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do tej pory, należy zastosować czas Present Perfect Continuous. Jeśli mówimy o czynności lub stanie o charakterze długotrwałym - wybierzemy Present Perfect Simple. Porównaj te zdania:

 • Tim has been working in the garden for two hours.
 • Tim has worked for this company for ten years.

 

I jeszcze jedna para:

 • I have been eating out a lot on holidays.
 • I have always eaten out a lot.

 

Pamiętaj, że w przypadku czasowników statycznych (non-continuous verbs), nie możemy zastosować żadnego czasu typu Continuous, także Present Perfect Continuous. Zagadnienie to zostało dokładniej omówione w naszym artykule na temat czasu Present Continuous.

Oto lista najważniejszych czasowników statycznych:

ache, assume, be, believe, belong to, bet, consist of, cost, depend, disagree, doubt, feel, guess, hate, have, have to, hope, know, like, look, love, matter, mean, own, possess, prefer, realise, resemble, understand, see, seem, smell, suppose, suspect, taste, think, want, weigh, wish

I to już koniec teorii. Mamy nadzieję, że czas Present Perfect Continuous, zarówno jego budowa, jak i użycie, są teraz dla Ciebie zupełnie proste i zrozumiałe.

Swoją wiedzę możesz sprawdzić z naszymi ćwiczeniami z czasu Present Perfect Continuous. Powodzenia!

 

<< Czasy teraźniejsze

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.