ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czas Past Perfect Continuous - kiedy używamy?

Czas Past Perfect Continuous należy do struktur gramatycznych wykraczających poza podstawową znajomość języka angielskiego. Po raz pierwszy stykamy się z nim zwykle dopiero po osiągnięciu poziomu średniozaawansowanego. Warto go znać, szczególnie gdy zależy Ci na precyzyjnym wyrażaniu się w języku angielskim lub chcesz mieć pewność, że jesteś w stanie zrozumieć, co mówią do Ciebie osoby biegle władające tym językiem. Prawda jest jednak taka, że nawet jeśli nie będziesz potrafić się nim posługiwać, bez problemu dasz sobie radę w codziennej komunikacji z native speakerami. 

Zupełnie inną kwestią są egzaminy językowe. Jeśli planujesz zdać maturę na poziomie rozszerzonym lub zdobyć certyfikat językowy (np. FCE), znajomość Past Perfect Continuous okazuje się niezbędna.

 

Past Perfect Continuous - zastosowanie

Podobnie, jak w przypadku Past Perfect Simple, czasu Past Perfect Continuous możemy użyć tylko wtedy, gdy mówimy o czynności w czasie przeszłym w odniesieniu do innej czynności, wydarzenia lub punktu w czasie w przeszłości. Stosując Past Perfect Continuous zaznaczamy, że czynność ta rozpoczęła się i trwała przez jakiś czas przed inną czynnością, wydarzeniem lub punktem w czasie

Ponieważ jest to czas typu Continuous, nie zawiera on informacji o tym, czy czynność się zakończyła lub jakie były jej rezultaty. Naszym głównym punktem skupienia jest sam fakt, że czynność ta w ogóle odbywała się lub jak długo trwała. Jak we wszystkich czasach typu Continuous, nie możemy budować w nim zdań z czasownikami statycznymi (ich listę znajdziesz w naszym artykule o czasie Present Continuous).

 

Przykłady użycia czasu Past Perfect Continuous:

 • Jim failed his exams because he had been watching TV series instead of studying.
 • I had been waiting for fifteen minutes before the shop assistant served me.
 • Our mum was tired as she had been cooking since morning.
 • When I met Jane she had been dating Tom for six months.
 • How long had they been discussing the terms of the contract before they finally decided to sign it?

 

Past Perfect Continuous - budowa zdania

Past Perfect Continuous składa się z następujących elementów: operatora had been (identycznego dla wszystkich osób gramatycznych) oraz czasownika z końcówką -ing. Pamiętaj, że zdania z użyciem czasu Past Perfect Continuous są najczęściej zdaniami złożonymi. 

Poniższy schemat przedstawia prawidłowy szyk zdania w części zawierającej Past Perfect Continuous. Przed nim lub po nim znajdzie się zdanie podrzędne z czasem Past Simple lub określenie punktu w czasie. 

 


podmiot


operator had been

orzeczenie - czasownik
z końcówką -ing


reszta zdania

We

He

My dad

Mary

You

had been

had been

had been

had been

had been 

watching

writing

working

going out

travelling

TV before the guests came.

for over three hours before he finished.

in the garage and his hands were dirty.

with Tim for only a month before their wedding.

a lot by 1995.

 

Past Perfect Continuous - tworzenie pytań

Jak się zapewne domyślasz, pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzone są przez inwersję. Pamiętaj, że przed podmiotem umieszczamy jedynie pierwszy człon operatora - had.

 

słówko pytające

had

podmiot

been

orzeczenie -

czasownik +-ing

reszta zdania

How long

What
Where

had

had

Had

Had


had

they

he

you 

Tina


you

been

been

been

been


been

waiting

doing

playing

looking for


living

before the waiter came?

before dinner that day?

with your son before we called you?

a job for a year when she finally found it?

before you moved to New York?

 

Past Perfect Continuous - tworzenie przeczeń

Przeczenia w tym czasie tworzymy za pomocą słówka not. Długa forma (had not) rzadko występuje w nieformalnym angielskim. Na co dzień używana jest forma krótka - hadn’t

 

podmiot

operator 

hadn’t been

orzeczenie - czasownik
z końcówką -ing

reszta zdania

Betty

I

My parents

It 

The children

hadn’t been

hadn’t been

hadn’t been 

hadn’t been 

hadn’t been

listening

 sleeping

driving

raining

doing

to music for over an hour when we came.

for a while when the alarm went off.

a lot before the accident.

for weeks so the grass was yellow.

homework before I told them off.

 

Past Perfect Simple a Past Perfect Continuous - różnice

To zagadnienie dość proste, jednak warto je przypomnieć. Zacznijmy od tego, w czym te dwa czasy są do siebie podobne. Otóż zarówno Past Perfect Simple, jak i Past Perfect Continuous są czasami zaprzeszłymi i opisują czynność, która miała miejsce w przeszłości, zanim wydarzyło się coś innego. Czym się od siebie różnią?

 

Past Perfect Simple

Używamy go, aby mówić o czynnościach zakończonych przed jakimś punktem w czasie w przeszłości. Możemy go także użyć, aby opisać stan, który rozpoczął się lub trwał przez jakiś czas w przeszłości przed jej określonym momentem. Oto kilka przykładów:

 • Jim had repaired two cars before he decided to have a rest.
 • Mr Stack had gone out before you phoned.
 • I discovered that somebody had stolen my jewellery.
 • After I had brushed my teeth, I went to work
 • They hadn’t known each other for long before that trip.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej sekcji z gramatyką, aby przypomnieć sobie dokładnie czas Past Perfect Simple.

Past Perfect Continuous

W czasie Past Perfect Continuous skupiamy się na tym, jak długo trwała czynność lub po prostu podajemy informację, że odbywała się przed określonym punktem w czasie w przeszłości. Spójrz na poniższe przykłady.

 • The bank robbers had been staying in prison for three years before they were released.
 • Before we made a decision, we had been considering different options for over a week.
 • She had been flying for twelve hours when the plane landed.
 • Jack had been practising for years before he got his black belt in karate.
 • My towel was wet. Somebody had been using it. 

 

I to już wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat czasu Past Perfect Continuous. Zapraszamy do przeczytania innych artykułów na naszej stronie. Znajdziesz w nich przydatne informacje na temat pozostałych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim.

 

Ćwiczenia Past Perfect Continuous

 

 

<< Czasy przeszłe

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.