ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Konstrukcje used to i would

Jak już zapewne wiesz, w języku angielskim istnieje dwanaście czasów gramatycznych, z czego cztery dotyczą przeszłości. Nie są one jednak jedynym sposobem opisywania czynności, które już się odbyły. Bardzo przydają się do tego konstrukcje used to oraz would

 

 

Opisywanie zwyczajów z przeszłości - zastosowanie used to i would

Zorientowałeś się też pewnie, że każda struktura gramatyczna w języku angielskim stosowana jest w ściśle określonych sytuacjach. Nie inaczej jest w przypadku used to i would. Used to i would możemy używać ich zamiennie z czasem Past Simple, do opisywania zwyczajów i czynności powtarzalnych w przeszłości. 

Pamiętaj, used to i would NIE stosujemy do mówienia o czynnościach jednorazowych! Opisują one nawyki, zwyczaje i czynności, które się powtarzały w przeszłości, ale obecnie nie mają już miejsca. Spójrz na poniższe przykłady:

I used to get up very late when I was a child but now I need to get up by 6 am every day.- Wstawałem bardzo późno, kiedy byłem dzieckiem, ale teraz muszę wstawać przed 6 rano każdego dnia.

Did you use to visit your grandparents regularly?  - Czy odwiedzałaś swoich dziadków regularnie? (w domyśle - teraz ta osoba już tego nie robi).

My parents didn’t use to help us with our homework. People used to bring up their children differently in those days! - Moi rodzice nie pomagali nam z naszą pracą domową. Ludzie wychowywali dzieci wtedy inaczej!

When I lived in Paris I would have lunch in a restaurant every weekend.  - Kiedy mieszkałem w Paryżu, jadłem lunch w restauracji w każdy weekend.

My sister wouldn’t talk to me for weeks when we were teenagers. - Moja siostra nie rozmawiała ze mną całymi tygodniami, kiedy byłyśmy nastolatkami.

 

Czasownik used to

Jak tworzyć zdania z used to? To bardzo proste! W każdej osobie gramatycznej po used to stawiamy czasownik w formie podstawowej. Pamiętaj, że w przeczeniu należy zastosować operator didn’t (taki sam dla wszystkich osób), i usunąć -d z końca wyrazu. Pytania tworzymy za pomocą operatora did. Tutaj także należy usunąć -d z końca wyrazu.

 

Budowa zdania z zastosowanie czasownika Used To

1

2

3

4

podmiot

used to

orzeczenie (czasownik
w formie podstawowej)

reszta zdania

My friends

Amanda

You 

It

We 

used to

used to

used to 

used to

used to 

visit 

go 

work 

snow 

travel

us every week.

dancing a lot when she was younger.

less in your previous job, didn’t you?

more in previous years.

by train when we didn’t have a car.

 

Tworzenie przeczeń z czasownikiem Used To

1

2

3

5

4

podmiot

didn’t

use to

orzeczenie (czasownik
w formie podstawowej)

reszta zdania

My friends

Amanda


You 

It

We 

didn’t

didn’t


didn’t

didn’t

didn’t

use to

use to


use to 

use to

use to 

visit 

go 


work 

snow 

travel

us every week.

dancing a lot when she was younger.

less in your previous job, did you?

that much in previous years.

by car in our youth.

 

Tworzenie pytań z czasownikiem Used To:

1

2

3

4

5

6

(słówko pytające)

did

podmiot

use to

orzeczenie (czasownik
w formie podstawowej)

reszta zdania
What


How

Did

Did


Did

did


did

his friends

Amanda


you 

he


Grandpa

use to

use to


use to 

use to


use to 

visit 

go 


work

like 


travel

him every week?

dancing a lot when she was younger?

 less in your previous job?

eating for breakfast when he was a child?

to school?

 

Czasownik modalny would

Trudno sobie wyobrazić skuteczną komunikację w języku angielskim bez używania czasownika modalnego would. Pełni on mnóstwo niezwykle ważnych funkcji:

  • za jego pomocą wyrażany jest tryb przypuszczający (np. I wouldn’t buy this car. - Nie kupowałbym tego samochodu.),
  • jest niezbędny do tworzenia drugiego okresu warunkowego (np. If I won the lottery, I would quit my job. - Gdybym wygrał na loterii, rzuciłbym pracę.),
  • Would wykorzystujemy często do składania uprzejmych propozycji (np. Would you like a cup of coffee? - Czy chciałbyś filiżankę kawy?),
  • korzystamy z niego w mowie zależnej (np. “I will be rich and famous one day!” - said John. John said that one day he would be rich and famous. - “Pewnego dnia będę bogaty i sławny.”, powiedział John. John powiedział, że pewnego dnia będzie bogaty i sławny.),
  • za pomocą czasownika modalnego would możemy wyrazić powtarzalne czynności w przeszłości (np. Mary would stay at work longer every day until she retired.- Mary miała w zwyczaju zostawać w pracy dłużej każdego dnia, dopóki nie przeszła na emeryturę.)

 

Różnica między used to/ would

Zarówno used to, jak i would używane są do opisywania sytuacji w przeszłości, istnieje jednak zasadnicza różnica między nimi. Used to możemy stosować do opisywania czynności i stanów, podczas gdy would używane jest wyłącznie w odniesieniu do czynności.

PAMIĘTAJ! WOULD NIE UŻYWAMY DO MÓWIENIA O STANACH, A JEDYNIE O CZYNNOŚCIACH!

 

Porównaj poniższe przykłady:

When we were little, we used to spend holidays on our grandparents’ farm. - Kiedy byliśmy mali, spędzaliśmy wakacje na farmie naszych dziadków. 

To samo znaczenie możemy wyrazić za pomocą would

When we were little, we would spend holidays on our grandparents’ farm. - Kiedy byliśmy mali, spędzaliśmy wakacje na farmie naszych dziadków. 

Kiedy mówimy o uczuciach lub innych stanach, nie możemy użyć would:

I used to love watching stars in the sky when I was a little girl.  - Uwielbiałam oglądać gwiazdy na niebie, kiedy byłam małą dziewczynką.

 

Zachęcamy Cię do przeczytania artykułów o innych strukturach gramatycznych na naszej stronie. Znajdziesz w nich przydatne informacje i przykłady, które pomogą Ci usystematyzować i utrwalić wiedzę!

Dla usystematyzacji nowej wiedzy zachęcamy do skorzystania z naszych ćwiczeń z konstrukcji Used to i Would.

 

<< Czasy przeszłe

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.