ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Konstrukcja to be going to

Konstrukcję be going to słyszałeś na pewno nie jeden raz, być może w jej krótszej, potocznej wersji - gonna. Jest to struktura niezwykle popularna i często używana przez native speakerów, więc naprawdę warto ją znać! Dodatkową zaletą be going to jest fakt, że konstrukcja ta jest wyjątkowo prosta w budowie. 

 

 

Struktura be going to - zastosowanie

Konstrukcję be going to stosujemy w dwóch sytuacjach:

  • mówiąc o planach i intencjach na przyszłość, na język polski tłumaczymy ją zwykle za pomocą czasownika “zamierzać”, np.:

I’m going to buy a new car. - Zamierzam kupić nowy samochód.

What are you going to do when you finish school? - Co Ty zamierzasz robić, kiedy skończysz szkołę?

Mark and Jenny aren’t going to get married, are they? - Mark i Jenny nie zamierzają brać ślubu, prawda? 

  • mówiąc o przewidywaniach dotyczących przyszłości, przy czym są to przewidywania oparte na tym, co widzimy, słyszymy lub wiemy, a nie nasze wewnętrzne przeczucia, jak w przypadku czasu Future Simple, np.: 

Look at that tree! It’s going to fall down! - Spójrz na to drzewo! Zaraz się przewróci!

It’s already eleven o’clock! We’re going to miss the train! - Jest już jedenasta! Spóźnimy się na pociąg!

The sun is shining so brightly. It isn’t going to rain. - Słońce świeci tak jasno. Nie będzie padać. 

 

Budowa zdań ze strukturą be going to

Zdania z konstrukcją be going to budujemy, odmieniając czasownik “to be” (przez czas i osobę) oraz dodając czasownik w formie podstawowej. Pamiętaj, że za pomocą tej struktury może też mówić o zamiarach w czasie przeszłym, np.:

Tom is going to look for a new job. - Tom zamierza szukać nowej pracy.

Tom was going to look for a new job. - Tom zamierzał szukać nowej pracy.

 

Zdania twierdzące z to be going to

Zdania twierdzące z be going to budujemy w następujący sposób:

1

2

3

4

5

podmiot

odmieniony czasownik 

“to be”

going to

czasownik
(w formie podstawowej)

reszta zdania

I

Tom

Prices

It

My parents

am

is

are

was

were

going to

going to

going to

going to

going to

learn

start

go up

be

buy

Japanese next year.

going to the gym.

due to inflation.

a beautiful sunny day.

a camper but they changed their mind.

 

To be going to w zdaniach przeczących

Aby utworzyć przeczenie z going to, wystarczy dodać not do czasownika “to be”, np.:

1

2

3

4

5

podmiot

odmieniony czasownik 

“to be” + not

going to

czasownik
(w formie podstawowej)

reszta zdania

I

Tom

Prices

It

My parents

‘m not

isn’t

aren’t

wasn’t

weren’t

going to

going to

going to

going to

going to

learn

start

fall,

be

buy

Japanese anymore.

going to the gym.

the inflation is too high.

a beautiful day.

a camper, where did you hear this nonsense?

 

Zdania pytające z zastosowaniem to be going to

Pytania z be going to tworzymy, jak zapewne się domyślasz, za pomocą inwersji. Odmieniony czasownik “to be” należy umieścić przed podmiotem. W przypadku pytań otwartych słówko pytające znajduje się na początku zdania. 

1

2

3

4

5

6

słówko pytające

odmieniony czasownik 

“to be”

podmiot

going to

czasownik
(w formie podstawowej)

reszta zdaniaWhenWhy

Am


is

Are

Was

were

I


Tom

prices

it

your parents

going to


going to

going to

going to

going to

get


start

go up

be

buy

the ticket before we leave?

going to the gym?

due to inflation?

a beautiful day?

a camper?

 

Jak widzisz, konstrukcja be going to wcale nie jest trudna! Mamy nadzieję, że nasz artykuł wyjaśnił wszystkie Twoje wątpliwości dotyczące jej zastosowania i konstrukcji zdań. Zachęcamy Cię także, do przeczytania innych artykułów na naszej stronie. Zawarte w nich informacje pomogą Ci usystematyzować i utrwalić wiedzę o gramatyce angielskiej. 

 

<< Czasy przyszłe

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.