ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czas Present Simple

Czas Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, jest jednym z pierwszych czasów, jakie poznajemy, ucząc się angielskiego. Jest on często stosowany i w dodatku, jak sama nazwa może sugerować, jest on… prosty do opanowania. 

Sprawdź dlaczego warto nauczyć się i używać czasu Present Simple!

Kiedy się więc go używa? Ciągle. Gdy mówimy o rzeczach, które robimy stale, o naszych zwyczajach, o tym co nas otacza, o tym co robimy, codziennie, często lub prawie nigdy. A jak wygląda? To zależy od czasownika. Zacznijmy więc od najbardziej podstawowego czasownika w prawie każdym języku, który też ma najczęściej najbardziej skomplikowaną odmianę, czyli od „być” – po angielsku czasownik ‘to be.

Ćwiczenia - czas Present Simple

Present Simple – budowa

Present Simple jest jednym z podstawowych czasów w języku angielskim. Oznacza on czynności lub stany, które są rutynowe, prawdziwe ogólnie lub mają charakter powtarzający się. Budowa Present Simple jest zwykle prosta i różni się w zależności od rodzaju podmiotu (osoby lub rzeczy) oraz odmienianego czasownika.

Ogólna budowa Present Simple wygląda następująco:

 1. Pozytywne zdanie: Podmiot + czasownik w bazowej formie (bezokolicznik) + ewentualne dodatki lub okoliczniki

  • She plays tennis every weekend. (Ona gra w tenisa każdy weekend.)
  • They live in New York. (Oni mieszkają w Nowym Jorku.)
  • The sun rises in the east. (Słońce wschodzi na wschodzie.)
 2. Zaprzeczenie: Podmiot + don't/doesn't + czasownik w bazowej formie (bezokolicznik) + ewentualne dodatki lub okoliczniki

  • He doesn't like spicy food. (On nie lubi pikantnego jedzenia.)
  • We don't watch TV in the morning. (Nie oglądamy telewizji rano.)
 3. Pytanie: Do/Does + podmiot + czasownik w bazowej formie (bezokolicznik) + ewentualne dodatki lub okoliczniki + znak zapytania na końcu zdania

  • Do you speak English? (Czy mówisz po angielsku?)
  • Does she play the guitar? (Czy ona gra na gitarze?)

Warto zauważyć kilka ważnych szczegółów:

W trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodaje się końcówkę "-s" lub "-es" do czasownika głównego, z wyjątkiem czasowników modalnych i czasownika "to be".

 • He plays the piano. (On gra na pianinie.)
 • She watches movies. (Ona ogląda filmy.)
 • It rains a lot in this area. (Tu często pada.)

  W pytaniach i zaprzeczeniach używa się odpowiednich form czasownika "do" (do/does) jako operatora, natomiast czasownik główny pozostaje w bazowej formie (bezokoliczniku).

  • Do they like chocolate? (Czy oni lubią czekoladę?)
  • Doesn't he play the piano? (Czy on nie gra na pianinie?)

Pamiętaj, że czas Present Simple ma swoje specyficzne zastosowania i nie jest używany do opisywania działań lub wydarzeń, które mają miejsce w chwili obecnej (wtedy stosuje się Present Continuous) ani do opisywania przeszłych wydarzeń (wtedy stosuje się Past Simple lub inną odpowiednią formę czasu przeszłego).

Present Simple - Czasownik ‘to be’ 

Czasownik ten w zasadzie występuje tylko w czasach prostych (jest kilka wyjątków, ale o tym później) i dla każdej osoby ma inną formę.

Zobaczmy więc, jak mogą wyglądać zdania z tym czasownikiem w czasie teraźniejszym prostym, czyli w czasie Present Simple

 • I am a doctor. - Jestem lekarzem. 
 • You are very young. - Jesteś bardzo młody/młoda. Jesteście bardzo młodzi/młode.
 • The weather is nice today. - Pogoda jest dziś ładna. 
 • We are from Warsaw. - Jesteśmy z Warszawy. 

 

Warto dodać w tym miejscu, że ‘you are’, jak widać w tłumaczeniu powyższego przykładu może oznaczać zarówno drugą osobę liczby pojedynczej, jak i mnogiej. 

Jak widać z powyższych przykładów, konstrukcja takich zdań jest dość prosta i typowa dla angielszczyzny.

 

Dodatkowo czasownik to be, można w języku angielskim często skrócić, szczególnie w języku potocznym. Dla zaznaczenia tego, że używamy skróconej formy (a nie połykamy litery), używa się apostrofu w miejsce brakujących liter. Nie używa się też spacji w takich wypadkach między słowami z apostrofem. 

 • I’m a doctor.
 • You’re very young. 
 • The weather’s nice today.
 • We’re from Warsaw. 

 

W przypadku czasownika ‘to be’ tworzenie pytań jest bardzo proste. Używamy do tego osławionej inwersji. Co to takiego? Ogólne mówiąc, jest to zmiana kolejności słów w zdaniu. W przypadku takich pytań w czasie Present Simple zamieniamy miejscami podmiot z orzeczeniem, czyli czasownikiem ‘to be’.

 • Am I a doctor? Czy jestem lekarzem?
 • Are you young? Czy jesteś bardzo młody/młoda? Czy jesteście bardzo młodzi/młode? 
 • Is the weather nice today? Czy pogoda jest ładna dzisiaj? 
 • Are we from Warsaw? Czy jesteśmy z Warszawy?

 

Kłopotów też nie sprawi zaprzeczenie zdań w czasie present simple z czasownikiem ‘to be’. Znów mamy dwie opcje, czyli zaprzeczenie skrócone i jego pełną formę. Ta ostania tworzona jest przy pomocy przeczenia ‘not’, które występować będzie zaraz po czasowniku ‘to be’. 

 • I am not a doctor. Nie jestem lekarzem. 
 • You are not very young. Nie jesteś bardzo młody/młoda. Nie jesteście bardzo młodzi/młode.
 • The weather is not nice today. Pogoda nie jest dziś ładna. 
 • We are not from Warsaw. Nie jesteśmy z Warszawy. 

 

Formy skrócone w czasie present simple wyglądają bardzo podobnie, mają dwa warianty. Częściej używa się formy, w której ‘not’ jest skrócone i doklejone do czasownika ‘to be’. Jest jeden wyjątek, a mianowicie w pierwszej osobie liczby pojedynczej nie możemy skrócić ‘not’, skracamy więc czasownik ‘to be’:

 • I’m not a doctor. Nie jestem lekarzem. 
 • You aren’t very young. Nie jesteś młody/młoda. Nie jesteście młodzi/młode.
 • The weather isn’t nice today. Pogoda nie jest dziś ładna. 
 • We aren’t from Warsaw. Nie jesteśmy z Warszawy. 

 

Druga opcja to skrócenie czasownika ‘to be’. 

 • I’m not a doctor. Nie jestem lekarzem. 
 • You’re not very young. Nie jesteś bardzo młody/młoda. Nie jesteście bardzo młodzi/młode.
 • The weather’s not nice today. Pogoda nie jest dziś ładna. 
 • We’re not from Warsaw. Nie jesteśmy z Warszawy. 

A jak sprawa ma się z innymi czasownikami? Tu sytuacja nieco się komplikuje, ale bez obaw. Wszystko wytłumaczymy. 

 

Pozostałe czasowniki w czasie Present Simple

Po pierwsze dla prawie wszystkich osób w czasie present simple używa się tzw. pierwszej formy czasownika, czyli formy słownikowej – czasownika bez dodatków. Wyjątek stanowi trzecia osoba liczby pojedynczej, gdzie wyjątkowo musimy dostawić końcówkę ‘-s’.

 

Czasami zamiast końcówki ‘-s’ należy dodać końcówkę ‘-es’. Dzieje się tak, jeżeli czasownik kończy się na s, -z, -x, -sh, -ch lub pojedyncze -o, np.:

 • kiss (całować) → kisses
 • quiz (przepytywać) → quizes
 • box (boksować, pakować w pudełko) → boxes
 • wish (życzyć) → wishes
 • attach (załączać, doklejać) → attaches
 • do (robić) → does

 

W przypadku czasowników kończących się na ‘-y’ poprzedzone spółgłoską również dodajemy ‘-es’ ale również zamieniamy ‘y’ na ‘i’.

 • fly (latać) → flies
 • rely (polegać) → relies
 • worry (martwić) → worries
 • Jeżeli przed ‘-y’ jest spółgłoska dodajemy zwykłą końcówkę ‘-s’:
 • obey (być posłusznym) → obeys
 • say (powiedzieć) → says
 • play (grać, bawić się) → plays
 • pay (płacić) → pays
 • buy (kupować) → buys
 • stay (zostać) → stays

 

Szczególną formę przyjmuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie present simple również czasownik ‘have’:

 • have (mieć, posiadać) → has

 

Present simple - tworzenie pytań i przeczeń

Do tworzenia pytań i przeczeń w czasie present simple (z wyjątkiem ‘to be’ i kilku innych czasowników) konieczne jest użycie tzw. operatora, czyli auxiliary verb. W czasie present simple w takiej funkcji występuje czasownik ‘do’ w czasie teraźniejszym – ‘do’ i ‘does’. Jako operator czasownik to nie ma znaczenia „robić” i nie tłumaczy się go.

Tworzenie pytań w czasie Present Simple

Zacznijmy od pytań. W przeciwieństwie do czasownika ‘to be’ w przypadku przeważającej większości czasowników nie używa się inwersji (zmiany kolejności wyrazów), tylko dodaje się wspomniany operator. 

 • Zdanie twierdzące: You make very good pizza. (Robisz dobrą pizzę.)
 • Zdanie pytające zamknięte (z odpowiedzą tak lub nie): Do you make a very good pizza? (Czy robisz dobrą pizzę?) 
 • Zdanie pytające otwarte (z inną odpowiedzią niż tak lub nie): How do you make a very good pizza? (Jak robisz dobrą pizzę?)
 • Trzeba też pamiętać, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej używany jest operator w formie ‘does’, co oznacza, że czasownik ze zdania nie będzie miał formy -s. 
 • Zdanie twierdzące: He makes very good pizza. (On robi dobrą pizzę)
 • Zdanie pytające zamknięte (z odpowiedzą tak lub nie): Does he make a very good pizza? (Czy on robi bardzo dobrą pizzę?)
 • Zdanie pytające otwarte (z inną odpowiedzią niż tak lub nie): How does he make a very good pizza? (Jak on robi bardzo dobrą pizzę?)

Przeczenia w Present Simple

Przeczenia tworzy się za pomocą ‘do’ lub ‘does’ i ‘not’, w formie skróconej ‘don’t’ i ‘doesn’t’. 

Zdanie twierdzące:

 • You make very good pizza. (Robisz dobrą pizzę.)
 • He makes very good pizza. (On robi dobrą pizzę)

Zdanie przeczące:

 • You don’t make a very good pizza. You do not make a good pizza. (Nie robisz bardzo dobrej pizzy.) 
 • He doesn’t make a very good pizza. He doesnot make a very good pizza. (On nie robi bardzo dobrej pizzy.)

Zastosowanie czasu present simple

Czasu present simple używamy do mówienia o naszych zwyczajach, nawykach, czynnościach powtarzalnych. 

 • I leave my house at 7 am every week day. W dni powszednie wychodzę z domu o 7 rano. 
 • I never work on Sundays. Nigdy nie pracuję w niedziele. 
 • She usually goes to the cinema on weekends. Ona zazwyczaj chodzi do kina w weekendy. 
 • They rarely do overtime. Rzadko robią nadgodziny.

 

Często używa się wtedy wyrażeń służących do opisywania częstotliwości, np.:

 • always (zawsze),
 • usually (zazwyczaj),
 • often (często),
 • sometimes (czasami),
 • rarely (rzadko),
 • never (nigdy),
 • every day (codziennie) ,
 • every Monday (w każdy poniedziałek), itd

 

Present simple również używamy, gdy mówimy o naszych uczuciach, stanach, cechach lub długotrwałych sytuacjach, które wciąż trwają. 

 • I work as a nurse. (Pracuję jako pielęgniarka/pielęgniarz) – to mój zawód i jest to długotrwała sytuacja, 
 • I love you. (Kocham cię/was.) – moje uczucia, 
 • She is asleep. (Ona śpi.) – stan, w którym się znajduje, 
 • The soup smells nice. (Zupa ładnie pachnie) – cecha tej zupy
 • Olympus Mons is the tallest mountain in the Solar System. (Olympus Mons jest najwyższą górą w Układzie Słonecznym.) – cecha wulkanu Olympus Mons

 

Gdy mówimy o zjawiskach ogólnie uznawanych za prawdziwe, o prawach natury, itd. używając Present Simple

 • Water boils in 100°C. (Woda wrze w 100°C.) 
 • Earth goes around the Sun. (Ziemia krąży wokół Słońca.) 

 

Inne czasowniki, które zachowują się podobnie do ‘to be’.

Jest jeszcze kilka czasowników, które w czasie teraźniejszym zachowują się nieco podobnie do ‘to be’, tzn. tworzą pytania poprzez inwersję, nie potrzebują operatora do tworzenia zdań przeczących i pytających, ‘not’ można dołączyć bezpośrednio do czasownika. W dodatku nie w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie mają końcówki ‘-s’. Do takich czasowników należą, np. ‘can’, ‘must’, ‘could’, ‘may’, ‘might’, ‘should’, itd. 

 • She can drive very well. 
 • Can she drive very well? 
 • She can’t drive very well.

 

Na dziś to wszystko o czasie Present Simple, jednak na tym nie koniec, teraz czas, abyś przetestował i uporządkował swoją wiedzę z naszymi ćwiczeniami z czasu Present Simple.


Sprawdź się z ćwiczeniami z czasu Present Simple!

<< Czasy teraźniejsze

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.