ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Poziomy zaawansowania języka angielskiego

Czy wiesz co to jest CEFR?
Poziomy języka angielskiego w skali rady Europy (Common European Freamwork of Reference for Languages), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Określa ona poziom znajomości języka angielskiego uwzględniając przy tym umiejętności takie jak: pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie.
poziomy angielskiego w Speak Up-1
Jest to według CEFR poziom początkujący w języku angielskim. Osoba na tym poziomie angieslskiego rozumie i potrafi stosować wyrażenia potoczne i proste wypowiedzi na temat zdarzeń z życia codziennego. Umie formułować pytania na temat życia prywatnego. Potrafi tez na nie odpowiedzieć.
poziomy angielskiego w Speak Up-1
To poziom znajomości angielskiego niższy średnio zaawansowany (Pre-Intermediate). Osoba będąca na tym poziomie zaawansowania rozumie wypowiedzi i zwroty używane w życiu codziennym. Potrafi porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych wymagających bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
poziomy angielskiego w Speak Up-1
Jest to angielski poziom średnio zaawansowany. Potrafisz sobie radzić w większości sytuacji komunikacyjnych dla zdarzeń typowych np. w pracy, szkole, czasu wolnego itp. Osoba na tym poziomie angielskiego potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać marzenia i swoje zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie.
poziomy angielskiego w Speak Up-1
 
To poziom wyższy średnio zaawansowany (Post-Intermediate). Osoba będąca na tym poziomie rozumie znaczenie przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi zrozumieć dyskusję prowadzoną na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się spontanicznie nie powodując przy tym problemów w komunikacji którejkolwiek ze stron. Formułuje przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi.
Na poziomie B1 i B2 uzyskujesz samodzielność językową.
poziomy angielskiego w Speak Up-1
Jest to poziom zaawansowany (Advanced). Osoba na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych tekstów. Potrafi płynnie i spontanicznie się komunikować. Swobodnie posługuje się językiem w relacjach towarzyskich, służbowych, i edukacyjnych.
poziomy angielskiego w Speak Up-1
Jest to poziom profesjonalny (Nearly native-speaker level) Osoba na tym poziomie z łatwością rozumie praktycznie wszystko w języku angielskim. Zarówno z tego co usłyszy i przeczyta.
 
Poziom C1 i C2 nazywamy poziomem biegłości językowej.
poziomy angielskiego w Speak Up-1

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.