ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Jeśli chcesz bez problemu porozumiewać się w języku angielskim, nie unikniesz ich - czasowniki nieregularne, bo o nich mowa w tym artykule - nie są szczególnie lubiane  przez osoby uczące się angielskiego. Niestety, opanowanie tego języka nie jest możliwe bez zapamiętania trzech form czasowników nieregularnych w języku angielskim - przynajmniej najważniejszych z nich.

Wszystkie nieregularne czasowniki angielskie pochodzą ze staroangielskiego i powstały na bazie słów wywodzących się z języka germańskiego. “Nowsze” czasowniki z zasady odmieniają się sposób regularny. Na pojawiające się co jakiś czas sugestie, aby uprościć i ujednolicić odmianę wszystkich czasowników nieregularnych, lingwiści reagują bardzo niechętnie. Obecne formy stanowią w końcu bardzo ważną część dziedzictwa historycznego i kulturowego Wielkiej Brytanii.

Ćwiczenia czasowniki nieregularne języka angielskiego!

Definicja czasowników nieregularnych w angielskim

Czasowniki nieregularne stanowią szczególną kategorię czasowników w języku, które odznaczają się nietypowymi formami odmiany w porównaniu z czasownikami regularnymi. W przeciwieństwie do czasowników regularnych, których odmiana zachowuje stałe wzorce poprzez dodanie określonych końcówek do podstawy czasownika, czasowniki nieregularne wymagają zapamiętania specyficznych form dla poszczególnych czasów i osób gramatycznych.

Główne cechy czasowników nieregularnych obejmują:

 1. Nietypowe formy odmiany: Czasowniki nieregularne mogą zmieniać zarówno swoje końcówki, jak i korzenie w różnych czasach i trybach.

 2. Brak stałych wzorców: W przeciwieństwie do czasowników regularnych, gdzie odmiana jest przewidywalna i oparta na określonych wzorcach, czasowniki nieregularne nie podlegają takiej regularności, co utrudnia ich naukę i zapamiętywanie.

 3. Występowanie w języku codziennym: Pomimo swojej złożoności, czasowniki nieregularne są powszechnie używane w języku codziennym, dlatego ważne jest, aby zdobyć umiejętność ich poprawnego stosowania.

Zrozumienie czasowników nieregularnych jest kluczowe dla osiągnięcia płynności w języku, ponieważ często są one używane w codziennej komunikacji.

Klasyfikacja czasowników nieregularnych

Różnorodność czasowników nieregularnych prowadzi do ich podziału na trzy główne grupy, co ułatwia zrozumienie i naukę ich odmiany.

 1. Grupa 1: Czasowniki, których odmiana zmienia zarówno korzeń, jak i końcówkę

  • Przykłady: "to be" (być), "to go" (iść)
  • Odmiana: "I am" (ja jestem), "he/she/it goes" (on/ona/to idzie)
 2. Grupa 2: Czasowniki, które zmieniają tylko końcówkę w niektórych formach

  • Przykłady: "to sing" (śpiewać), "to bring" (przynieść)
  • Odmiana: "I sing" (ja śpiewam), "he/she/it brings" (on/ona/to przynosi)
 3. Grupa 3: Czasowniki, które zmieniają tylko korzeń w niektórych formach

  • Przykłady: "to take" (brać), "to drive" (jechać)
  • Odmiana: "I took" (ja brałem/bralam), "he/she/it drives" (on/ona/to jedzie)

Zrozumienie, do której grupy należy dany czasownik, może ułatwić naukę i zapamiętywanie ich odmiany. Warto skupić się na regularnych powtarzalnych wzorcach w obrębie każdej grupy, co pozwoli lepiej przyswoić różnice między nimi.

Lista czasowników nieregularnych - angielski

W ramce poniżej znajdziesz trzy formy oraz tłumaczenie najważniejszych czasowników nieregularnych. Na końcu tekstu zamieszczamy czasowniki nieregularne podzielone na grupy, które ułatwią Ci ich naukę. 

Tabela czasowników nieregularnych w języku angielskim

 

pierwsza forma czasownika

bezokolicznik (infinitive)

druga forma czasownika

(past tense)

trzecia forma czasownika

(past participle)

Tłumaczenie

arise

arose

arisen

pojawić się

awake

awoke

awoken

obudzić

be (am/is/are)

was, were

been

być

bear

bore

borne

nieść, (prze)nosić

beat

beat

beaten

bić, zbić

become

became

become

stawać się, zostawać kimś/czymś

begin

began

begun

zaczynać

bend

bent

bent

zginać, pochylić

bet

bet

bet

grać, postawić na coś/kogoś

bind

bound

bound

wiązać, złączyć, oprawić (książkę)

bite

bit

bitten

ugryźć, pogryźć, ukąsić

bleed

bled

bled

krwawić

blow

blew

blown

wiać, dmuchać

break

broke

broken

łamać, pękać, rozbić, tłuc

breed

bred

bred

hodować, wychować, rozmnażać się

bring

brought

brought

przynosić, przyprowadzić

broadcast

broadcast

broadcast

nadawać, transmitować

build

built

built

budować

burn

burnt/burned

burnt/burned

(s)palić (się)

burst

burst

burst

wybuchnąć, pęknąć, wytrysnąć

buy

bought

bought

kupować

can

could

been able to

umieć, potrafić

cast

cast

cast

rzucić, zrzucić

catch

caught

caught

łapać

choose

chose

chosen

wybierać

cling

clung

clung

przywrzeć, uczepić się, trzymać się kurczowo

come

came

come

przyjść, przyjechać

cost

cost

cost

kosztować

creep

crept

crept

skradać się, zakradać, piąć się, podchodzić

cut

cut

cut

ciąć, kroić, skaleczyć

deal

dealt

dealt

zajmować się

dig

dug

dug

kopać (np. w ziemi)

do

did

done

robić

draw

drew

drawn

rysować, pociągnąć, remisować

dream

dreamed, dreamt

dreamed, dreamt

śnić, marzyć

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

prowadzić, kierować się czymś

eat

ate

eaten

jeść

fall

fell

fallen

padać, upadać, spadać

feed

fed

fed

karmić

feel

felt

felt

czuć

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znaleźć

flee

fled

fled

uciec, umknąć

fling

flung

flung

rzucić, cisnąć

fly

flew

flown

latać

forbid

forbade

forbidden

zakazać

foretell

foretold

foretold

przepowiadać, przewidywać

forget

forgot

forgotten

zapominać

forgive

forgave

forgiven

wybaczyć

forsake

forsook

forsaken

porzucać, zaniechać, opuścić

freeze

froze

frozen

zamrozić, zamarznąć

get

got

got

dostawać

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść

grind

ground

ground

zemleć, rozkruszyć, zgrzytać, ostrzyć, trzeć

grow

grew

grown

rosnąć

have

had

had

mieć

hang

hung

hung

powiesić, wisieć

hear

heard

heard

słyszeć

hide

hid

hidden

schować (się)

hit

hit

hit

uderzać

hold

held

held

trzymać, utrzymywać, posiadać

hurt

hurt

hurt

ranić, boleć

keep

kept

kept

trzymać

kneel

knelt, kneeled

knelt, kneeled

klękać, klęczeć

knit

knit, knitted

knit, knitted

robić na drutach

know

knew

known

znać, wiedzieć

lay

laid

laid

położyć, rozłożyć, ułożyć

lead

led

led

prowadzić

lean

leaned/leant

leaned/leant

(wy/prze)chylić (się)

leap

leapt, leaped

leapt, leaped

skakać

learn

learnt, learned

learnt, learned

uczyć się

leave

left

left

opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać

lend

lent

lent

pożyczać

let

let

let

pozwolić

lie

lay

lain

leżeć

light

lit

lit

zapalać

lose

lost

lost

tracić, zgubić

make

made

made

robić, wykonywać

mean

meant

meant

znaczyć, oznaczać; mieć na myśli

meet

met

met

spotykać, poznać

misunderstand

misunderstood

misunderstood

źle zrozumieć, nie rozumieć

pay

paid

paid

płacić

put

put

put

kłaść

quit

quit

quit

rzucać, opuszczać

read

read

read

czytać

ride

rode

ridden

jeździć

ring

rang

rung

dzwonić

rise

rose

risen 

(wz)rosnąć, podnieść (się)

run

ran

run

biec

saw

sawed

sawn

piłować

say

said

said

mówić

see

saw

seen

widzieć

seek

sought

sought

szukać

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

wysyłać

set

set

set

umieścić, stawiać, ustawiać

shake

shook

shaken

potrząsnąć, wstrząsnąć, trząść się

shed

shed

shed

zrzucać, pozbywać się

shine

shone

shone

świecić

shoot

shot

shot

strzelać

show

showed

shown

pokazywać

shrink

shrank

shrunk

kurczyć się, zbiegać

shut

shut

shut

zamykać

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank

sunk

(za)tonąć

sit

sat

sat

siedzieć, siadać

slay

slew

slain

zabijać

sling

slung

slung

cisnąć, miotać

sleep

slept

slept

spać

slide

slid

slid

ślizgać się, prze-/na-/w-/roz-/za-sunąć

speak

spoke

spoken

mówić, rozmawiać

speed

sped

sped

pędzić, przyspieszyć

spell

spelt/spelled

spelt/spelled

literować

spend

spent

spent

spędzać, wydawać

spill

spilt

spilt

rozlać, wylać, wysypać, rozsypać

spin

spun

spun

kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić

split

split

split

podzielić, rozłupać, rozedrzeć

spoil

spoilt

spoilt

(po)psuć (się), zniszczyć

spread

spread

spread

rozchodzić się, rozprzestrzeniać, rozkładać, rozpościerać, rozsmarować

spring

sprang

sprung

przeskakiwać, wyskakiwać

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść

stick

stuck

stuck

przyklejać

sting

stung

stung

żądlić

stink

stank

stunk

śmierdzieć, cuchnąć

strike

struck

struck

uderzyć, sprawić wrażenie

strive

strove

striven

zmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek

swear

swore

sworn

przysięgać, kląć

sweep

swept

swept

zmiatać, zamiatać

swim

swam

swum

pływać

swing

swung

swung

machnąć, zakołysać

take

took

taken

brać

teach

taught

taught

uczyć

tear

tore

torn

podrzeć, rozedrzeć

tell

told

told

powiedzieć

think

thought

thought

myśleć, sądzić, uważać

throw

threw

thrown

rzucać

tread

trod

trodden

kroczyć, stąpać, deptać

understand

understood

understood

rozumieć

wake

woke

woken

budzić

wear

wore

worn

nosić, zakładać

weep

wept

wept

płakać, szlochać

win

won

won

zwyciężyć, wygrywać

wind

wound

wound

nawijać, nakręcać, wić się

wring

wrung

wrung

wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć

write

wrote

written

pisać

 

Najważniejsze czasowniki nieregularne w angielskim

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych czasowników nieregularnych wraz z odmianami, podzielone na grupy, dzięki którym łatwiej będzie zapamiętać ich odmianę.

cost – cost – cost – kosztować

cut – cut – cut – ciąć

hit – hit – hit – uderzać

hurt – hurt – hurt – ranić, cierpieć

let – let – let – pozwalać

put – put – put – kłaść

shut – shut – shut – zatrzaskiwać, zamykać

bring – brought – brought – przynosić, przyprowadzać

buy – bought – bought – kupować

fight – fought – fought – walczyć

think – thought – thought – myśleć, sądzić

catch – caught – caught – łapać

teach – taught – taught – uczyćlend – lent – lent – pożyczać (komuś)

send – sent – sent - wysyłać

spend – spent – spent – spędzać, wydawać pieniądze

build – built – built – budować

burn – burnt – burnt – palić, oparzyć

learn – learnt – learnt – uczyć się

smell – smelt – smelt – pachnieć, wąchać

feel – felt – felt – czuć

leave – left – left – wyjeżdżać, zostawiać, opuszczać

meet – met – met – spotykać, poznawać

dream – dreamt – dreamt – śnić, marzyć

mean – meant – meant – znaczyć, mieć na myśli

lose – lost – lost – stracić, zgubić (się)

shoot – shot – shot – strzelać

get – got – got – dostać

light – lit – lit – zapalać, świecić

sit – sat – sat – siedzieć

keep – kept – kept – trzymać

sleep – slept – slept – spać

sell – sold – sold – sprzedawać

tell – told – told – mówić

find – found – found – znaleźć

have – had – had – mieć

hear – heard – heard – słyszeć

hold – held – held – trzymać

read – read – read – czytać (2 i 3 forma czytaj /red/)

say – said – said – mówić

pay – paid – paid – płacić

make – made – made – robić

stand – stood – stood – stać

understand – understood – understood – rozumieć 

break – broke – broken – łamać, psuć

choose – chose – chosen – wybierać

speak – spoke – spoken – mówić

steal – stole – stolen – kraść

wake – woke – woken – budzić (się)

drive – drove – driven – prowadzić samochód

ride – rode – ridden – jechać

rise – rose – risen – wzrastać

write – wrote – written – pisać

beat – beat – beaten – bić, uderzać

bite – bit – bitten – gryźć

hide – hid – hidden – chować

eat – ate – eaten – jeść

fall – fell – fallen – upadać

forget – forgot – forgotten – zapominać

give – gave – given – dawać

see – saw – seen – widzieć

take – took – taken – brać

blow – blew – blown – wiać, dmuchać

grow – grew – grown – rosnąć, uprawiać

know – knew – known  - wiedzieć, znać

throw – threw – thrown – rzucać

fly – flew – flown – latać

draw – drew – drawn – rysować, ciągnąć

show – showed – shown – pokazywać

begin – began – begun – zaczynać

drink – drank – drunk – pić

swim – swam – swum – pływać

ring – rang – rung – dzwonić

sing – sang – sung – śpiewać

run – ran – run – biegać

come – came – come – przychodzić, przybywać

become – became – become – stawać się, zostawać

 

Mamy nadzieję, że powyższy podział ułatwi Ci “zaprzyjaźnienie się” z czasownikami nieregularnymi w języku angielskim. Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów gramatycznych na naszej stronie!

 

<< Czasowniki angielskie

 

Angielski Online

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.