ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Inwersja w języku angielskim

Ucząc się angielskiego, na pewno nie jeden raz słyszałeś słowo inwersja (ang. inversion). Prawdopodobnie spotkałeś się z tym terminem już w trakcie poznawania odmiany czasownika to be, ponieważ pytania tworzy on właśnie przez inwersję. Inwersja, czyli szyk przestawny, kiedy czasownik (główny lub operator) zamienia się miejscami z podmiotem, to proces znany każdemu, kto poznał czasownik to be, have got, czasowniki modalne oraz którykolwiek z czasów poza Present Simple i Past Simple. Pozostałe dziesięć czasów gramatycznych w języku angielskim tworzy pytania właśnie przez inwersję.

Czy wiesz jednak, że inwersja ma także inne zastosowanie w angielskim? Jeśli chcesz wiedzieć jakie, czytaj dalej!

 

Jak tworzyć zdania z inwersją w angielskim

Zdania zawierające inwersję w języku angielskim rozpoczynamy najczęściej słowem lub wyrażeniem o zabarwieniu negatywnym, po którym zdanie przybiera taką formę, jak w pytaniu. Oznacza to, że na drugiej pozycji znajdzie się operator odpowiedni do czasu, w jakim jest zdanie, następnie podmiot i główny czasownik. Oto kilka przykładów:

Not only did he fail to report the incident, but also later denied that he had been aware of the situation. - Nie tylko nie zgłosił zajścia, ale także zaprzeczył później, że był świadom sytuacji.  

Never have I experienced such a rude reception! - Nigdy nie doświadczyłam tak niegrzecznego przyjęcia!

Little does the government do to minimise the loss. - Rząd robi niewiele, aby zminimalizować straty. 

 

Kiedy stosujemy inwersję w języku angielskim - przykłady

Poza sytuacjami, kiedy w języku angielskim inwersja stosowana jest do tworzenia pytań, możemy ją wykorzystać także w zdaniach twierdzących. Dzieje się tak przede wszystkim w języku formalnym, zwykle dla uzyskania lepszego efektu lub podkreślenia fragmentu wypowiedzi. Zdania z inwersją często usłyszymy w przemowach politycznych i prawniczych. Występuje po następujących wyrazach i wyrażeniach:

 • never
  • np. Never have I seen such an exciting game! - Nigdy nie widziałem tak ekscytującego meczu!

 

 • rarely, seldom
  • np. Rarely has any government been faced with such a challenge. - Rzadko jakikolwiek rząd zmagał się z takim wyzwaniem.
  • Seldom had I had so many doubts. - Rzadko miewałem tyle wątpliwości.
    
 • hardly, barely, scarcely - inwersji po tych słowach używamy, kiedy mówimy o wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po sobie. Zwykle stosujemy po nich czas Past Perfect.
  • np. Hardly had the plane taken off when the hijackers attacked. - Samolot ledwo wystartował, kiedy porywacze zaatakowali.
  • Barely had I woken up when the doorbell rang. - Ledwo się obudziłem, zadzwonił dzwonek do drzwi.
  • Scarcely had we entered the room when Betty informed us about the accident. - Ledwo weszliśmy do pokoju, kiedy Betty poinformowała nas o wypadku.

 

 • no sooner
  • np. No sooner had I reached for my phone than I remembered that it was broken. - Ledwo sięgnąłem po swój telefon, kiedy przypomniałem sobie, że był zepsuty.

 

 • only - zwykle łączy się z innymi wyrażeniami czasowymi, z zasady używamy po nim czasu Past Simple:
  • np. Only after leaving the house did I realise that I had left the TV on. - Dopiero po wyjściu z domu zorientowałam się, że zostawiłam włączony telewizor.
  • Only when the lights went on did I notice who had been sitting beside me all that time. - Dopiero kiedy włączono światła, zauważyła, kto siedział obok mnie przez cały ten czas.

 

 • wyrażenia z no i not: under no circumstances, on no account, at no time, in no way, on no condition, not until, not only… (but also):
  • np. Under no circumstances are you to allowed to speak to the Prime Minister abou that matter. - Pod żadnym pozorem nie wolno Ci rozmawiać z premierem na ten temat.
  • On no account must you leave the hotel. - Pod żadnym pozorem nie wolno Ci   opuścić hotelu.
  • At no time will they leave the children unattended. - W żadnym momencie nie pozostawią dzieci bez opieki.
  • In no way can your motion be accepted. - W żaden sposób Pański wniosek nie może zostać przyjęty.
  • On no condition can we question these soldiers’ loyalty. - Pod żadnym pozorem nie wolno nam kwestionować lojalności tych żołnierzy. 

 

 • little
  • np. Little has the management done to improve the working conditions of our employees. - Zarząd zrobił niewiele, aby poprawić warunki pracy naszych pracowników.

 

 • so + przymiotnik + to be
  • np. So excellent had the girl’s performance been that she was offered a contract by one of the biggest record companies. - Występ dziewczyny był tak doskonały, że zaproponowano jej kontrakt w jednej z największych wytwórni muzycznych.

 

 • such + to be
  • np. Such was the force of the explosion that all the window panes were destroyed. - Siła eksplozji był taka, że zniszczyła wszystkie szyby w oknach.

 

 • zdania warunkowe  - inwersję możemy zastosować także w okresach warunkowych, pomijając if. Zdania nabierają wtedy charakteru bardziej formalnego i mniej prawdopodobnego. Przeczytaj przykłady poniżej:
 • Should you hear any news, phone me immediately. - Jeśli usłyszysz jakieś wieści, zadzwoń do mnie natychmiast.
 • Were they to help me, they would be here by now. - Gdyby mieli mi pomóc, już by tu byli.
 • Had I been invited to the meeting, I would have most certainly attended it. - Gdybym został zaproszony na spotkanie, na pewno wziąłbym w nim udział.

 

Potrzebujesz informacji na temat gramatyki języka angielskiego? Koniecznie sprawdź zakładkę Gramatyka j. angielskiego na naszej stronie internetowej! Znajdziesz tam wyjaśnienia i przykłady użycia wszystkich konstrukcji gramatycznych w języku angielskim. Ucz się angielskiego ze Speak Up!

 

Angielski Online

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.