ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czas Present Continuous

Czas Present Continuous to zwykle drugi po czasie Present Simple czas teraźniejszy, z którym stykają się osoby uczące się języka angielskiego. Należy do podstawowych struktur gramatycznych i jego nieznajomość znacznie utrudnia codzienną, naturalną komunikację. Czy jest trudny do opanowania? Absolutnie nie! Wystarczy umiejętność odmiany czasownika “to be” i pamiętanie o konieczności dodania końcówki -ing.

 

Ćwiczenia Present Continuous

 

Present Continuous - budowa zdania

Czas Present Continuous składa się z dwóch elementów - operatora, czyli odmienionej formy czasownika “to be” oraz czasownika, do którego dodajemy końcówkę -ing.

To bardzo ważne, aby nie zapominać o czasowniku “to be”. Sam czasownik z końcówką -ing nie tworzy czasu Present Continuous. Taka forma czasownika, zwana po angielsku gerund, występuje w sześciu różnych czasach gramatycznych, a samodzielnie jest rzeczownikiem odczasownikowym (np. sleeping - spanie, eating - jedzenie, w sensie czynności, cooking - gotowanie).

Pamiętaj, że w języku angielskim bardzo ważny jest szyk zdania i czas Present Continuous nie jest pod tym względem wyjątkiem. Oto jak wygląda prawidłowo zbudowane zdanie w tym czasie:

 

podmiot

operator - odmieniony czasownik “to be”

am/is/are

orzeczenie - czasownik z końcówką -ing

reszta zdania

I

My friends

Mary

It

We 

am

are

is

is

are

reading

renovating 

watching

raining 

discussing

a book now.

their house.

TV.

at the moment.

the problem.

 

Present Continuous - użycie

Kiedy należy zastosować czas Present Continuous? Oto pięć podstawowych sytuacji wymagających skorzystania z tej struktury gramatycznej.

 

Kiedy opisujemy czynności wykonywane w chwili mówienia. 

Często pojawiają się tutaj wyrażenia czasowe, takie jak: now lub at the moment. Oto kilka przykładów:

 • Jeremy is sleeping at the moment.
 • I’m not working, I’m resting.
 • Are they having dinner now? 
 • Where are you going?
 • Look! Mary is waiting at the bus stop.

 

Gdy mówimy o czynnościach, które mają charakter tymczasowy, nawet jeśli nie wykonujemy ich w chwili mówienia. 

Wyobraź sobie, że spotykasz się ze znajomymi i opowiadasz im, co u Ciebie słychać. Możesz np. powiedzieć “I’m negotiating a very important contact.” (Negocjuję bardzo ważną umowę.) W tym przypadku także użyjemy czasu Present Continuous, mimo że nie zajmujesz się prowadzeniem negocjacji w momencie, kiedy o tym mówisz. Spójrz na kilka dodatkowych przykładów:

 • My sister is doing a driving course.
 • I’m working as a waitress this summer.
 • Are they moving house?
 • We are looking for a new flat.
 • Jim is working on an important project.

 

Mówiąc o swoim planach na najbliższą przyszłość. 

Muszą to być bardzo konkretne plany, które najczęściej obejmują już jakieś ustalenia i daty. Przykłady:

 • Tom is getting married this weekend.
 • When are you flying to Paris?
 • I’m meeting my friends tomorrow.
 • We aren’t working this evening.
 • My friends are coming to visit me next week. 

 

Kiedy opisujemy zmieniające się stany i sytuacje. 

Bardzo często pojawia się tutaj wyrażenie It’s getting… (Robi się…). Oto przykłady:

 • It’s getting dark.
 • Prices of food are getting higher.
 • More and more people are moving to the countryside.
 • My daughter is getting taller.
 • Temperatures all over the world are rising.

 

Kiedy opisujemy sytuacje, które się powtarzają, naszym zdaniem zbyt często, a dodatkowo są dla nas irytujące lub uciążliwe, także używamy czasu Present Continuous. 

Ważne jest, aby dodać słowo always lub continually. Popatrz na te przykłady:

 • Why are you always leaving dirty dishes on the table?!
 • My younger brother is always interrupting me. 
 • My boss is always criticizing my work.
 • John is always boasting about his money. I hate him!
 • I can’t work from home. My children are continually disturbing me.

 

Present Continuous - forma -ing czasownika

Present Continuous jest czasem złożonym z dwóch elementów: operatora, czyli odmienionego czasownika “to be” (am/is/are) i czasownika głównego - orzeczenia - do którego dodajemy końcówkę -ing. Czyniąc to, należy pamiętać o kilku prostych zasadach.

 

Do większości czasowników po prostu dodajemy końcówkę -ing:

 • work - working
 • play - playing
 • eat - eating
 • drink - drinking
 • read - reading

 

W przypadku czasowników kończących się na -e, przed którym stoi spółgłoska, przed dodaniem końcówki -ing, usuwamy - e:

 • dance - dancing
 • write - writing
 • place - placing
 • make - making
 • ride - riding

 

Jeśli czasownik kończy się na -ie, należy zmienić dwie ostatnie litery na -y i dopiero dodać końcówkę -ing:

 • die - dying
 • lie - lying
 • tie - tying

Czasowniki jednosylabowe oraz dwusylabowe, w których akcent pada na drugą sylabę, których ostatnie trzy litery to spółgłoska - samogłoska - spółgłoska - w ich przypadku, należy podwoić ostatnią literę przed dodaniem końcówki -ing. Wyjątkiem od tej reguły są litery -w oraz -x.

 • run- running
 • swim - swimming
 • travel - travelling
 • dig - digging
 • put - putting
 • ale: wax - waxing
 • mow - mowing

 

Present Continuous - tworzenie pytań

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą procesu zwanego inwersją. Polega on na zamianie miejscami podmiotu i operatora “to be”. Mówiąc najprościej - am, is lub are musi znaleźć się przed osobą. W pytaniach otwartych słówko pytające stawiamy, oczywiście, na samym początku zdania.

 

słówko pytające

operator - odmieniony czasownik “to be”

am/is/are

podmiot

orzeczenie - czasownik z końcówką -ing

reszta zdania

Where


Why

Who 

are

Is 

are

is

Am

you 

your sister

they

he

I

going?

sleeping

laughing?

talking

interrupting


at the moment?


to?

you?

 

Present Continuous - tworzenie przeczeń

Jeśli potrafisz tworzyć przeczenia z czasownikiem “to be”, zdania przeczące w czasie Present Continuous nie sprawią Ci żadnej trudności. Wystarczy do odmienionej formy “to be” dodać słówko not. Pamiętaj, że w naturalnej mowie i codziennej komunikacji lepiej jest użyć formy krótkiej, (np.aren’t lub ‘re not zamiast are not)

 

podmiot

operator - odmieniony czasownik “to be”

am/is/are + not

orzeczenie - czasownik z końcówką -ing

reszta zdania

We

John

I

They

It

aren’t

isn’t

‘m not

aren’t

isn’t

cleaning

reading

doing

working

getting

the house.

a book.

anything important.

hard.

dark yet.

 

Present Continuous - kiedy go nie używać - czasowniki statyczne

Wiesz już, w jakich sytuacjach należy używać czasu Present Continuous i jak budować zdania. Pora dowiedzieć się, kiedy NIE stosować tej konstrukcji gramatycznej. Istnieje grupa czasowników, nazywanych czasownikami statycznymi (non-continuous verbs), które nie występują w czasach typu Continuous. W ich przypadku zawsze musimy użyć czasu typu Simple. Są to czasowniki, które określają emocje, pracę umysłu i zmysłów. Oto lista najważniejszych z nich:

 

 • believe - wierzyć
 • belong - należeć
 • feel - czuć
 • hate - nienawidzić
 • have - mieć
 • hear - słyszeć
 • know - wiedzieć
 • like - lubić
 • love - kochać
 • mean - znaczyć
 • need - potrzebować
 • own - posiadać
 • prefer - woleć
 • realise - zdawać sobie sprawę
 • recognise - rozpoznawać
 • remember - pamiętać
 • suppose - przypuszczać
 • think - myśleć, sądzić
 • understand - rozumieć
 • want - chcieć
 • wish - pragnąć, życzyć sobie

 

Istnieje grupa czasowników, które mogę być zarówno statyczne, jak i nie, w zależności od znaczenia i kontekstu, w jakim są użyte. 

THINK

 • myśleć, sądzić, mieć jakąś opinię - statyczny. I think this car is too expensive
 • zastanawiać się, rozważać - nie statyczny. I’m thinking of buying a new car.

HAVE

 • mieć, posiadać - statyczny. We have two dogs and a cat.
 • doświadczać oraz w wyrażeniach typu “have drink”, “have a shower”, “have a rest” itd. - nie statyczny. Matt is having a nap at the moment.

BE

 • być - statyczny. Bill is very polite.
 • zachowywać się w danym momencie - nie statyczny. Stop that! You’re being very rude!

TASTE

 • smakować, mieć jakiś smak - statyczny. This cake tastes delicious!
 • próbować, jaki coś ma smak - nie statyczny. He’s tasting different cakes to decide which one he likes best.

SMELL

 • pachnieć, śmierdzieć, wydzielać zapach - statyczny. This food smells awful!
 • wąchać - nie statyczny. Why are you smelling my t-shirt?!

FEEL

 • być jakimś w dotyku - statyczny. I love this fabric! It feels so soft.
 • czuć (się), wyczuwać dotykiem - nie statyczny. I’m feeling my way through the darkness. There’s no light in this room.

SEE

 • widzieć - statyczny. I see some people in our driveway. Who are they?
 • mieć umówione spotkanie z kimś - nie statyczny. I’m seeing my boss this Friday.

 

I to już wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat czasu Present Continuous. Zapraszamy do czytania naszych kolejnych artykułów, w których wyjaśniamy budowę i zastosowanie innych czasów gramatycznych w języku angielskim.

Zachęcamy również do przetestowania swojej wiedzy z naszymi ćwiczeniami z czasu Present Continuous.

 

<< Czasy teraźniejsze

Angielski Online

 

Czas Present Continuous - FAQ

Co to jest czas Present Continuous?

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły w języku angielskim. Wyraża on czynność lub sytuację, która dzieje się właśnie teraz, w momencie mówienia, lub trwa przez pewien czas wokół niego.

Jak tworzy się czas Present Continuous?

Czas Present Continuous tworzy się za pomocą czasownika "to be" w czasie teraźniejszym (am/is/are) oraz formy -ing czasownika głównego.

Kiedy używa się czasu Present Continuous?

Czas Present Continuous używa się, aby opisać czynność lub sytuację, która dzieje się właśnie teraz, w momencie mówienia, lub trwa przez pewien czas wokół niego. Może również wyrażać planowaną czynność w przyszłości.

Jakie są przykłady zastosowania czasu Present Continuous?

Przykłady zastosowania czasu Present Continuous:
 • I am watching TV right now. (Oglądam teraz telewizję.)
 • He is playing football at the moment. (On teraz gra w piłkę nożną.)
 • They are planning a trip for next month. (Oni planują wycieczkę na przyszły miesiąc.)

Czy czas Present Continuous może być użyty w zdaniach pytających i przeczących?

Tak, czas Present Continuous może być używany w zdaniach pytających i przeczących, stosując odpowiednio czasownik "to be" oraz formę -ing czasownika głównego.
Przykłady zastosowania czasu Present Continuous w zdaniach pytających i przeczących:
 • Is she watching TV now? (Czy ona ogląda teraz telewizję?)
 • We aren't playing tennis today. (Nie gramy dzisiaj w tenisa.)

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.