ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasy przyszłe w języku angielskim

O przyszłości możemy mówić w języku angielskim na wiele różnych sposobów. Służą do tego cztery czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous. Ten ostatni jest jednocześnie najdłuższym czasem gramatycznym w języku angielskim pod względem budowy. Poza tymi czterema konstrukcjami, do wyrażania przyszłości stosuje się wyrażenie to be going to oraz czas Present Continuous. Oto najważniejsze informacje dotyczące budowy i zastosowania czasów przyszłych w języku angielskim.

 

Ćwiczenia z czasów przyszłych

 

Future Simple

Budowa:

 • zdania twierdzące: podmiot + will + orzeczenie (czasownik w formie podstawowej) + reszta zdania
 • zdania przeczące: podmiot + won’t (will not) + orzeczenie (czasownik w formie podstawowej) + reszta zdania
 • pytania: (WH - słówko pytające) + will + podmiot + orzeczenie (czasownik w formie podstawowej) + reszta zdania

Zastosowanie:

 • decyzje podjęte w chwili mówienia
 • osobiste przewidywania i przypuszczenia dotyczące przyszłości, często poprzedzone wyrażeniami I think, I’m sure, I believe, itd.
 • obietnice i groźby
 • marzenia i ogólne plany na przyszłość
 • uprzejme prośby w formie pytania “Will you..?”

Więcej o czasie Future Simple >>>

 

Future Continuous

Budowa:

 • zdania twierdzące: podmiot + will + be + orzeczenie (czasownik + -ing) + reszta zdania
 • zdania przeczące: podmiot + won’t + be + orzeczenie (czasownik + -ing) + reszta zdania
 • pytania: (WH - słówko pytające) + will + podmiot + be + orzeczenie (czasownik + -ing) + reszta zdania

Zastosowanie:

 • sytuacje, które będą odbywały się w określonym momencie w przyszłości
 • przypuszczenie dotyczące tego, co dzieje się chwili mówienia
 • czynności, które będę odbywały się w przyszłości jako efekt rutyny
 • wyrażenia Shall I …? i Shall we…?

Więcej o czasie Future Continuous >>>

 

Future Perfect

Budowa:

 • zdania twierdzące: podmiot + will + have + orzeczenie (czasownik w III formie) + reszta zdania
 • zdania przeczące: podmiot + won’t + have + orzeczenie (czasownik w III formie) + reszta zdania
 • pytania: (WH - słówko pytające) + will + podmiot + have + orzeczenie (czasownik w III formie) + reszta zdania

Zastosowanie:

 • czynność, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości
 • opisując stan, który będzie trwał przez określony okres czasu w konkretnym momencie w przyszłości
 • przypuszczenie, że dana czynność została już wykonana

Więcej o czasie Future Perfect >>>

 

Future Perfect Continuous

Budowa:

 • zdania twierdzące: podmiot + will + have been + orzeczenie (czasownik + -ing) + reszta zdania
 • zdania przeczące: podmiot + won’t + have been + orzeczenie (czasownik + -ing) + reszta zdania
 • pytania: (WH - słówko pytające) + will + podmiot + have been + orzeczenie (czasownik + -ing) + reszta zdania

Zastosowanie:

 • czynność, która do konkretnego momentu w przyszłości trwać będzie przez określony okres czasu

Więcej o czasie Future Perfect Continuos >>>

 

Konstrukcja to be going to

Budowa:

 • zdania twierdzące: podmiot + am/is/are + going to + orzeczenie (forma podstawowa czasownika) + reszta zdania
 • zdania przeczące: podmiot + am/is/are + not + going to + orzeczenie (forma podstawowa czasownika) + reszta zdania
 • pytania: (WH - słówko pytające) + am/is/are + podmiot + going to + orzeczenie (forma podstawowa czasownika) + reszta zdania

Zastosowanie:

 • czynność, która została zaplanowana, zamiar, intencja,
 • przewidywania oparte na faktach, tym, co autor wypowiedzi wie, widzi, słyszy, itd.

Więcej o Konstrukcji to be going to >>>

 

Więcej szczegółowych informacji na temat zastosowania czasów przyszłych oraz innych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim znajdziesz w osobnych artykułach na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury!

 

<< Czasy angielskie Czasy przyszłe - ćwiczenia>>

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.