ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Angielski poziom A1 (Beginner)

Poziom początkujący A1

 

Starter, Beginner 1

 

Nauczysz się:

 • jak opowiadać o ważnych wydarzeniach w swoim życiu;
 • jak powiedzieć,
 • kiedy i gdzie się urodziłeś;
 • jak powiedzieć o tym, co ludzie lubią, a czego nie;
 • jak opisać swój dom i pokój;
 • jak mówić o jedzeniu i gotowaniu;
 • jak wykorzystać słownictwo i wyrażenia przydatne w trakcie robienia
 • zakupów.

Poznasz również wiele innych zagadnień!

Beginner 2

 

Nauczysz się:

 • jak opowiadać o zmianach w życiu osobistym;
 • jak umawiać spotkania przez telefon;
 • jak pytać ludzi o wydarzenia z przeszłości;
 • jak opisywać miejsca;
 • jak rozmawiać o pogodzie;
 • jak zorganizować ćwiczenia i jak rozmawiać o swoich zainteresowaniach.

poziomy angielskiego w Speak Up-1

Czego się nauczysz na poziomie A1?

 W trakcie nauki języka angielskiego na poziomie A1 poznasz podstawy czasów teraźniejszych:  Present Simple, Present Continous oraz Past Simple, tworzenia liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej, przedimki, zastosowanie wyrażenia "going to", odmianę czasownika "to be" czy czasowniki modalne. W kolejnych etapach poznasz również czasy: Present Perfect, Future Simple, oraz rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników, wyrażenia "there is", oraz "there are" i zaimki dzierżawcze.

Poziom A1 - umiejętności ogólne

Skala CEFR definiuje poszczególne umiejętności w czterech zakresach. Oto co musisz potrafić, aby określić swój poziom jako A1:

Słuchanie

Na poziomie A1 rozpoznajesz ze słuchu znane Ci słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące Ciebie samego, Twojej rodziny i bezpośredniego, fizycznego otoczenia, ale tylko pod warunkiem, że Twój rozmówca wypowiada je powoli i wyraźnie.

Czytanie

Rozpoznajesz i rozumiesz znane Ci nazwy, słowa i proste zdania, np. powiadomienia, napisy na plakatach lub w katalogach.

Mówienie

Potrafisz brać udział w prostych dialogach, jeśli osoba, z którą rozmawiasz, gotowa jest powtarzać Twoje wypowiedzi, parafrazować je, mówiąc powoli, aby pomóc Ci sformułować wypowiedź. Umiesz zadawać bardzo proste pytania i udzielać odpowiedzi na tematy dotyczące Twoich najważniejszych potrzeb lub dobrze Ci znane, np. godziny, ubrania, jedzenie.

Umiesz także w prostych słowach opisać, gdzie mieszkasz oraz znane Ci osoby.

Pisanie

Nie sprawia Ci problemu napisanie krótkiego, prostego tekstu na pocztówkę, np. pozdrowień z wakacji. Umiesz wypełnić formularz swoimi danymi osobowymi - podać imię, nazwisko, narodowość i adres, np. meldując się w hotelu.

Poziom A1 - co potrafisz powiedzieć

Mówienie w języku obcym to kompetencja, na opanowaniu której najbardziej zależy większości uczących się osób. Dlatego autorzy skali CEFR poświęcili jej więcej uwagi niż innym umiejętnościom. Opracowano system oceny, który bierze pod uwagę pięć różnych aspektów.

Zakres słownictwa

Na poziomie A1 repertuar słów, które znasz, ogranicza się do tych najbardziej podstawowych oraz do prostych wyrażeń, za pomocą których możesz podać informacje o sobie i odnaleźć się w konkretnych sytuacjach. Przyjmuje się, że ilość znanych słów wynosi na tym poziomie ok 550 i obejmuje terminy dotyczące jedzenia, ubrań, środków transportu, wakacji, pogody, przedmiotów użytku codziennego, kolorów, podstawowych czynności, zawodów, części ciała, zdrowia, umeblowania, zwierząt, pieniędzy i miejsc w mieście.

Prawidłowe stosowanie środków gramatycznych

Osoby na poziomie A1 dysponują znajomością zaledwie kilku prostych struktur gramatycznych (odmiana czasowników “być” i “mieć”, Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Future Simple, tworzą liczbę mnogą, umiesz stopniować przymiotniki i korzystać z podstawowych czasowników modalnych - can, must, should, would - podstawowe zaimki), korzystają też z zapamiętanych wzorów zdań.

Płynność mówienia

Jeśli Twój poziom to A1, posługujesz się bardzo krótkimi, odrębnymi wypowiedziami, często wcześniej przygotowanymi. Są to raczej pojedyncze zdania, a nie dłuższa wypowiedź. Robisz dużo przerw w poszukiwaniu właściwych wyrażeń, aby wymówić trudne słowa albo poprawić to, co powiedziałeś.

Interakcja

Na poziomie A1 umiesz zadawać pytania dotyczące podstawowych informacji (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, adres, email, numer telefonu), a także odpowiadać na pytania tego typu dotyczące Ciebie. Interakcja jest możliwa, lecz opiera się na powtarzaniu, parafrazowaniu i korekcie.

Spójność

Na poziomie A1 umiesz łączyć ze sobą słowa i wyrażenia za pomocą podstawowych spójników, takich jak “i”, “ale”, “potem”.

Poziomy w Speak Up a skala CEFR

W szkole Speak Up dużą uwagę przykładamy do tego, aby zbudować solidne podstawy. Wiemy, że są niezbędne, aby osiągnąć sukces, sprawiają, że dalsza nauka języka angielskiego online i stacjonarnie jest łatwiejsza, bardziej efektywna i zajmuje mniej czasu. A1 osiągasz w naszej szkole po ukończeniu trzech poziomów: Starter, Beginner 1 oraz Beginner 2, czyli średnio po 6 miesiącach nauki.

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.