ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Angielski poziom A2

Poziom A2 angielski- niższy średnio zaawansowany 

 

Elementary 1 - poziom A2 angielskiego

 

Nauczysz się:

jak opisać człowieka pod względem jego ubioru, charakteru, wieku; jak wyrazić zgodę lub jej

brak; jak opowiadać na pytania w trakcie rozmowy z agentem nieruchomości; jak złożyć

zamówienie w restauracji. Poznasz również wiele innych zagadnień!

 

Elementary 2 - na poziomie A2 angielki

 

Czego nauczysz się na Poziomie A2 języka angielskiego?

 jak wyrażać sugestie i prośby; jak opisać wydarzenia z przeszłości; jak zapytać o informację i radę; jak opisać czynności wykonywane regularnie. 

poziomy angielskiego w Speak Up-1

Angielski - poziom A2

Czy wiesz, co powiedzieć, kiedy ktoś pyta Cię o Twój poziom znajomości języka angielskiego? Czy potrafisz określić go precyzyjnie w swoim cv lub podczas rozmowy o pracę? Zadanie to stanie się o wiele łatwiejsze, kiedy posłużysz się skalą CEFR. 

Poziom A2 - umiejętności ogólne

Skala CEFR opisuje stopień znajomości języka obcego w zakresie rozumienia, czyli czytania i słuchania, oraz produkcji języka: mówienia i pisania. Jak dobrze trzeba znać język angielski, aby określić swój poziom jako A2?

Słuchanie na poziomie A2

Jeśli Twój poziom to A2, rozumiesz wyrażenia i często stosowane słownictwo związane z życiem codziennym i Twoim najbliższym otoczeniem. Potrafisz zrozumieć proste informacje dotyczące Ciebie, Twojej rodziny, pracy i miejsca zamieszkania. Poradzisz sobie też podczas robienia zakupów. Jesteś w stanie zrozumieć główny przekaz prostych, jasnych komunikatów.

Angielski A2 - Czytanie 

Na poziomie A2 potrafisz przeczytać ze zrozumieniem krótkie, nieskomplikowane teksty. Czytając proste, codzienne materiały, takie jak ogłoszenia, ulotki, menu czy rozkład jazdy, znajdujesz konkretne, przewidywalne informacje. Nie masz problemu ze zrozumieniem krótkich, osobistych listów, maili i wiadomości.

Mówienie język angielski A2

Potrafisz porozumieć się w łatwych, rutynowych sytuacjach, wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji dotyczących tematów i czynności, które są Ci znane. Na poziomie A2 poradzisz też sobie z krótką wymianą zdań w sytuacji towarzyskiej, nawet jeśli Twoje umiejętności nie pozwalają na zrozumienie wszystkiego i podtrzymanie konwersacji.

Umiesz za pomocą nie tylko pojedynczych zwrotów, ale całych zdań, opisać w prostych słowach swoją rodzinę i inne osoby, warunki, w jakich mieszkasz oraz wykształcenie. Umiesz także opowiedzieć o swojej obecnej lub ostatniej pracy.

Pisanie - angielski na poziomie A2

Jeśli jesteś na poziomie A2, potrafisz stworzyć krótkie, proste notatki i wiadomości dotyczące Twoich najważniejszych, bezpośrednich potrzeb. Komponujesz też bardzo proste osobiste listy i maile, np. z podziękowaniem za coś.

Poziom A2 - co potrafisz powiedzieć

Jak wiadomo, dla większości osób najważniejszą umiejętnością językową jest mówienie, dlatego autorzy skali CEFR zajęli się nią w bardziej szczegółowy sposób. Opis kompetencji obejmuje aż pięć różnych aspektów: zakres słownictwa, prawidłowe stosowanie środków gramatycznych, płynność mówienia, interakcję i spójność.

Zakres słownictwa

Osoba na poziomie A2 zna około 1000 słów i zwrotów dotyczących życia codziennego: jedzenia, wyposażenia domu, sportu, wyglądu, czynności, miejsc w mieście, zakupów i wypoczynku. Używa podstawowych, zapamiętanych wzorców zdań i wyrażeń, aby komunikować się w prostych, codziennych sytuacjach.

Prawidłowe stosowanie środków gramatycznych

Na poziomie A2 znasz najważniejsze struktury gramatyczne: czasy Present Simple i Continuous, Past Simple i Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous, Future Simple, to be going to, stronę bierną, przedimki a/an/the, zerowy i pierwszy okres warunkowy. Pomimo znajomości tych struktur, na poziomie A2 wciąż często popełniasz błędy podczas ich stosowania.

Płynność mówienia

Pomimo pauz i częstych powtórzeń na poziomie A2 potrafisz wyrazić swoje myśli w zrozumiały sposób w krótkich wypowiedziach.

Interakcja

Jeśli Twój poziom to A2, potrafisz odpowiadać na pytania i reagować na proste stwierdzenia. Możesz okazać rozmówcy, że rozumiesz, co mówi, lecz rzadko jesteś w stanie podtrzymać samodzielnie rozmowę.

Spójność

Na poziomie A2 Twoje wypowiedzi stają się bardziej spójne, potrafisz łączyć grupy słów w dłuższe wypowiedzi za pomocą spójników takich jak: and, but i because.

Czy poziomy w szkole Speak Up odpowiadają skali CEFR?

Poziomy w szkole Speak Up korespondują ze skalą CEFR, dzięki czemu nasi Słuchacze z łatwością mogą określić swoje umiejętności. A2 odpowiadają poziomy Elementary 1 i Elementary 2. Nauka od podstaw do osiągnięcia poziomu A2 trwa przeciętnie 12 – 18 miesięcy.

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.