ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Angielski poziom B2 (Upper-Intermediate)

Poziom wyższy średnio zaawansowany

 

Upper-Intermediate 1

 

Nauczysz się:

jak mówić o ogólnych zagadnieniach; jak opisać uczucia, plany i nadzieje; jak spytać o wskazówki;

jak opisać doświadczenia.

 

 

Upper-Intermediate 2

 

Nauczysz się:

jak wyrazić niezadowolenie z obsługi; jak wyrażać swoje opinie i je uzasadniać; jak wyrażać przypuszczenie; jak przejąć inicjatywę, jak wyrazić zgodę lub jej brak.

 

poziomy angielskiego w Speak Up-1

Poziom B2 - umiejętności ogólne

Skala CEFR opisuje umiejętności w czterech zakresach. Dwa z nich dotyczą rozumienia języka: czytania i słuchania, a dwa jego produkcji: mówienia i pisania. Jakie umiejętności trzeba posiadać, aby określić swój poziom jako B2?

Słuchanie

Na poziomie B2 rozumiesz długie wypowiedzi i wykłady, bez problemu śledzisz złożoną argumentację, jeśli dotyczy znanego Ci tematu. Rozumiesz większość informacji w wiadomościach telewizyjnych i programach publicystycznych. Ze zrozumieniem oglądasz filmy w angielskiej wersji językowej, jeśli bohaterowie posługują się standardowym językiem angielskim.

Czytanie

Jeśli Twój poziom to B2, czytasz ze zrozumieniem artykuły i dłuższe teksty dotyczące bieżących problemów, w których autorzy przyjmują określony punkt widzenia lub prezentują konkretny stosunek do poruszanych zagadnień. Rozumiesz współczesną literaturę anglojęzyczną pisaną prozą.

Mówienie

Na poziomie B2 jesteś w stanie prowadzić rozmowę z native speakerami, wypowiadając się całkiem płynnie i spontanicznie - nie musisz przygotowywać się wcześniej do rozmowy. Możesz brać aktywny udział w dyskusjach dotyczących znanych Ci tematów, przedstawiać argumenty i bronić swojego punktu widzenia.

Potrafisz jasno i szczegółowo opisywać osoby, obiekty i sytuacje związane z Twoim zakresem zainteresowań. Umiesz wyjaśnić punkt widzenia na dany temat, omawiając wady i zalety danego rozwiązania lub sytuacji.

Pisanie

Osoby na poziomie B2 potrafią napisać przejrzysty, szczegółowy tekst na szeroki zakres tematów, które są im znane lub znajdują się w polu ich zainteresowań. Umiesz skomponować esej, wypracowanie, ogłoszenie i raport, przekazać pisemnie informacje lub podać argumentację za, lub przeciw konkretnemu zagadnieniu. Radzisz sobie z napisaniem listu, maila lub wiadomości, w których podkreślasz wagę wydarzeń lub doświadczeń z Twojego punktu widzenia.

Poziom B2 - co potrafisz powiedzieć

Jak osoba na poziomie B2 radzi sobie z mówieniem? Ponieważ dla wielu osób jest to najbardziej istotna ze wszystkich umiejętności, autorzy skali CEFR opracowali dodatkowe, szczegółowe kryteria, które pozwalają ją ocenić w pięciu różnych aspektach.

Zakres słownictwa

Jeśli jesteś na poziomie B2, Twój zakres słownictwa jest dość bogaty i obejmuje 4000-5000 słów. Dzięki temu możesz tworzyć szczegółowe opisy, wyrażać poglądy na tematy ogólne bez wyraźnego poszukiwania odpowiednich słów i wyrażeń. Operujesz złożonymi zdaniami i formami. Twoje słownictwo jest na tyle bogate, że potrafisz mówić o szczegółach w płynny i przejrzysty sposób na tematy takie jak: urządzenia codziennego użytku, budynki, ubrania i akcesoria, sprzęt kuchenny, rozrywka, jedzenie i picie, zdrowie, język, czas wolny, natura, zakupy, sport, transport, pogoda i klimat.

Prawidłowe stosowanie środków gramatycznych

Na poziomie B2 wykazujesz wysoki stopień opanowania struktur gramatycznych. Nie popełniasz błędów, które utrudniałyby komunikację i samodzielnie potrafisz skorygować te, które pojawiają się w Twoich wypowiedziach. Do znanych Ci struktur gramatycznych (o tych, które poznajesz na wcześniejszych poziomach, przeczytasz w osobnych artykułach na ich temat) dołączają: czas Future Continuous, trzeci okres warunkowy, mowa zależna (reported speech), konstrukcja have something done, question tags, zdania względne (relative clauses), I wish i if only.

Płynność mówienia

Mówisz dość płynnie, nawet w przypadku dłuższych wypowiedzi, utrzymując równe tempo. Wciąż zdarza Ci się wahać i poszukiwać odpowiednich wyrażeń, robisz jednak niewiele zauważalnych pauz.

Interakcja

Możesz inicjować rozmowy, podejmować wątek, kiedy przychodzi Twoja kolej w dyskusji i samodzielnie kończyć interakcję w poprawny sposób, choć Twoim wypowiedziom może brakować elegancji. Potrafisz pomóc w podtrzymaniu konwersacji i potwierdzić zrozumienie, parafrazując wypowiedź rozmówcy.

Spójność

Potrafisz korzystać z dużej, choć wciąż ograniczonej, grupy spójników i wyrażeń łączących, aby tworzyć przejrzyste, spójne wypowiedzi. W przypadku mówienia przez dłuższy czas mogą pojawić się: pewne wahanie i nierówności.

Czy poziomy w szkole Speak Up korespondują ze skalą CEFR?

Słuchacze szkoły Speak Up zdobywają umiejętności na B2 na dwóch poziomach: Upper Intermediate 1 i Upper Intermediate 2. Każdy z nich trwa przeciętnie 2-3 miesiące. Aby osiągnąć poziom B2, zaczynając od poziomu startowego, potrzebujesz około 2,5 roku systematycznej nauki.

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.