ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Past Perfect - ćwiczenia

Czas Past Perfect nazywany jest w języku polskim czasem zaprzeszłym i to określenie całkiem trafnie oddaje zastosowanie tej konstrukcji gramatycznej. Użyjemy go, aby mówić o czynności, która wydarzyła się “za przeszłością”, a więc przed innym wydarzeniem lub punktem w czasie.

Past Perfect testy do rozwiązywania

Jeżeli potrzebne Ci są ćwiczenia z Past Perfect, znalazłeś się we właściwym miejscu. Nasz zestaw “Past Perfect - ćwiczenia do druku w pdf” to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz je, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. 

Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę na temat czasu Past Perfect.

Past Perfect - zdania twierdzące

Przypominamy, zdania twierdzące w czasie Past Perfect tworzymy za pomocą operatora had i czasownika w trzeciej formie.

 

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. They said they __________________ (invite) Mr Smith four times.
 2. If we __________________ (run), I wouldn’t have missed the plane.
 3. Mary told us that she __________________ (book) the tickets for everybody.
 4. When I got on the bus I realised that I __________________ (leave) my wallet on the kitchen table.
 5. By the 2015 the company __________________ (open) its third production plant.
 6. I wasn’t prepared for the meeting because nobody __________________ (inform) me it was going to take place.
 7. Jim was nervous because he __________________ (never be) abroad before.
 8. The students got good exam results because they __________________ (study) hard the whole semester.
 9. Before launching the marketing campaign the company __________________ (do) a market research.
 10.  I __________________ (reply) to more than 20 emails by noon!

Past Perfect - zdania przeczące

Czy pamiętasz, jak tworzy się zdania przeczące w Past Perfect? Wystarczy dodać not do operatora had

Ćwiczenie 2

Czasowniki w nawiasach wstaw w formie przeczącej.

 1. Jessica was upset because she __________________ (not get) a payrise.
 2. I __________________ (not finish) the report on time and my boss was angry with me.
 3. The little boy __________________ (not take) his lunch for school and came back home very hungry.
 4. If we __________________(not meet) at that party, we wouldn’t have started doing business together.
 5. It was already 2nd September and they __________________ (not buy) any school supplies.
 6. Mark and Paula __________________ (not know) each other for a long time when they decided to get married.
 7. They __________________ (not repair) the bridge by the end of summer.
 8. The parents __________________ (not tell) the children about the surprise that was waiting for them at home.
 9. The manager __________________ (not mention) this issue before.
 10. The thief __________________ (not admit) to stealing the car and was sentenced to 5 years in prison.

Past Perfect - pytania 

Jak tworzy się pytania w Past Perfect? Oczywiście - przez inwersję!

Ćwiczenie 3

Napisz pytania stosując podane wyrazy.

  1. she / finish her homework / before 4 pm?

   ___________________________________________________________________

  2. How long / Betty wait / before she left the shop?

   ___________________________________________________________________

  3. How many pages / you read / before you fell asleep?

   ___________________________________________________________________

  4. Where / your parents live / before they bought a house in our town?

   ___________________________________________________________________

  5. your children / go to sleep / by the time you returned from work?

   ___________________________________________________________________

  6. Whose car / she use / before she bought her own one?

   ___________________________________________________________________

  7. their daughter / finish school / by 2018?

   ___________________________________________________________________

  8. Why / Jim send / so many emails before he left work yesterday?

   ___________________________________________________________________

  9. you / actually / read the book / before writing the essay?

   ___________________________________________________________________

  10. why / you post that stupid picture / before you asked for my opinion?

   ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

   1. Had you known about that before our meeting? No, ____________ .
   2. Had I made any mistakes before? Yes, ____________ .
   3. Had Mrs Brown talked to her lawyer before getting married? No, ____________ .
   4. Had the customers waited for over an hour before they were served? Yes, ____________ .
   5. Had Alan woken up before the alarm-clock went off? No, ____________ .
   6. Had it ever snowed in this region before last year? No, ____________ .
   7. Had you and your husband discussed different options before making the final decision? Yes, ____________ .
   8. Had we ever met them before the conference? No, ____________ .
   9. Had your friends prepared everything before you arrived? Yes, ____________ .
   10. Had you cleaned your room before going to sleep? Yes, ____________ .

Past perfect - ćwiczenia mieszane

Na koniec ćwiczenie z Past Perfect, które sprawdza umiejętność tworzenia wszystkich typów zdań.

Ćwiczenie 5

Przetłumacz frazy podane w nawiasach na język angielski.

   1. ____________________ (nie mieliśmy) much time to prepare before the presentation.
   2. ____________________ (czy Anna poprosiła) for permission before leaving the class?
   3. By the time I arrived ____________________ (film już się zaczął).
   4. ____________________ (nie spodziewały się) any reply to their email but they received it. 
   5. ____________________ (ile kieliszków wina wypiła Diana) by the end of the party?
   6. If ____________________ (nie zareagowalibyśmy) immediately, the consequences would have been very serious. 
   7. ____________________ (jak długo pracowałeś) for Mr Brown before you decided to change jobs?
   8. ____________________ (spędziłem) two hours in the broken car before the help arrived.
   9. ____________________ (czy on brał) extra English lesson before moving abroad?
   10. By the time the police arrived, the thief ____________________ (uciekł).
POBIERZ W WERSJI PDF 

Past Perfect - klucz

Ćwiczenie 1

   1. had invited
   2. had run
   3. had booked
   4. had left
   5. had opened
   6. had informed
   7. had never been
   8. had studied
   9. had one
   10. had replied

Ćwiczenie 2

   1. hadn’t got
   2. hadn’t finished
   3. hadn’t taken
   4. hadn’t met
   5. hadn’t bought
   6. hadn’t known
   7. hadn’t repaired
   8. hadn’t told
   9. hadn’t mentioned
   10. hadn’t admitted

Ćwiczenie 3

   1. Had she finished her homework before 4 pm?
   2. How long had Betty waited before she left the shop?
   3. How many pages have you read before you fell asleep?
   4. Where had your parents lived before they bought a house in our town?
   5. Had your children gone to sleep by the time you returned from work?
   6. Whose car had she used before she bought her own one?
   7. Had their daughter finished school by 2018?
   8. Why had Jim sent so many emails before he left work yesterday?
   9. Had you actually read the book before writing the essay?
   10. Why had you posted that stupid picture before you asked for my opinion?

Ćwiczenie 4

   1. No, I hadn’t.
   2. Yes, you had.
   3. No, she hadn’t.
   4. Yes, they had.
   5. No, he hadn’t
   6. No, it hadn’t.
   7. Yes, we had.
   8. No, you/we hadn’t.
   9. Yes, they had.
   10. Yes, I had.

Ćwiczenie 5

   1. We hadn’t had
   2. Had Anna asked
   3. the film had already started
   4. They hadn’t expected
   5. How many glasses of wine had Diana drunk/had
   6. we hadn’t reacted
   7. How long had you worked
   8. I had spent
   9. Had he taken
   10. had escaped/run away


POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.