ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Present Simple - ćwiczenia

Szukasz sposobu na utrwalenia sposobu budowania zdań w czasie Present Simple? Trafiłeś na właściwą stronę. Poniżej znajdziesz zestaw ćwiczeń z kluczem w formie pliku pdf, które możesz pobrać, wydrukować i rozwiązać w najwygodniejszym dla siebie momencie. Załączony klucz pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, czy udzieliłeś poprawnej odpowiedzi.

Present Simple testy do rozwiązywania

Nasze ćwiczenia ułożyliśmy w logiczny sposób, rosnąco - od najłatwiejszych do najtrudniejszych. W poszczególnych sekcjach masz możliwość usystematyzowania i utrwalenia sposobu budowania zdań twierdzących, przeczących i pytań. W ostatniej części znajdziesz ćwiczenia mieszane, wymagające nieco więcej uwagi.

Zanim przystąpisz do rozwiązywania ćwiczeń, warto przypomnieć sobie zasady tworzenia zdań w czasie Present Simple.

Present Simple - zdania twierdzące

Pamiętasz zasady dodawania końcówki -s do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz to, w którym miejscu zdania należy umieścić określenie częstotliwości? Jeśli tak, jesteś gotowy do rozwiązywania ćwiczeń!

 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. Andrea __________ (come) from Leeds.
 2. I __________ (like) cats very much.
 3. Josh __________ (study) Italian.
 4. You __________ (speak) German very well.
 5. We only __________ (have) five minutes. Maybe Liza __________(have) some free time to help you.
 6. Alice and her brother __________ (go) to the same school. Their sister __________ (go) to a school in a different city.
 7. Our dog __________ (love) swimming.
 8. Many people __________ (read) news online.
 9. I __________ (enjoy) spending time with you!
 10. Your teacher __________ (play) football every Sunday.

 

Ćwiczenie 2

Ułóż poniższe słowa w odpowiedniej kolejności, aby utworzyć zdania twierdzące. Tam, gdzie to konieczne, dodaj niezbędne końcówki.

 1. seldom / we / buy / newspapers

  ___________________________________________________________________

 2. tell / never / lies / she

  ___________________________________________________________________

 3. pets / often / make / noise

  ___________________________________________________________________

 4. start / our teacher / always / lessons / on time

  ___________________________________________________________________

 5. always / hungry / my cat / is

  ___________________________________________________________________

 6. usually / set / I / my alarm-clock / for 7 am

  ___________________________________________________________________

 7. cereal / my children / have / often / for breakfast

  ___________________________________________________________________

 8. Betty’s mother / coffee/ in the afternoon / drink / always

  ___________________________________________________________________

 9. never / get up/ before 8 o’clock / you

  ___________________________________________________________________

 10. I / always / more tired / in the afternoon / am

  ___________________________________________________________________

 

Ćwiczenie 3

Przetłumacz frazy podane w nawiasach na język angielski.

 1. Our uncle __________ (gra) the violin every Saturday.
 2. Many young people in Poland __________ (mówi) English very well.
 3. __________ (mieszkam) in Poland.
 4. Jessica __________ (lubi) dogs very much.
 5. My father __________ (pracuje) in a hospital.
 6. We always __________ (spędzamy) holidays at the seaside.
 7. My sister __________ (chodzi) to the cinema every weekend.
 8. Managers __________ (zarabiają) a lot of money.
 9. This house __________ (jest) too small for our family.
 10. You __________ (prosisz) for my help almost every day!

 

Present Simple - zdania przeczące

Czy pamiętasz, że przeczenia w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatora don’t i doesn’t (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej), a czasownik powinien mieć formę podstawową? Wyjątkiem jest, oczywiście, czasownik to be!

Ćwiczenie 4

Zamień poniższe zdania twierdzące na przeczenia.

 1. I like strawberries.

  ___________________________________________________________________

 2. Mark comes from Scotland.

  ___________________________________________________________________

 3. It snows in summer.

  ___________________________________________________________________

 4. My parents watch news every night.

  ___________________________________________________________________

 5. Computers make life easier.

  ___________________________________________________________________

 6. You work very hard.

  ___________________________________________________________________

 7. Your dog barks every night.

  ___________________________________________________________________

 8. Mr Black is a nice man.

  ___________________________________________________________________

 9. Nights are very cold now.

  ___________________________________________________________________

 10. They eat dinner at 5 pm.

  ___________________________________________________________________

 

Ćwiczenie 5

Uzupełnij zdania zaprzeczeniem.

 1. I speak English but I ____________ Spanish.
 2. Betty drinks tea but she ____________ coffee.
 3. We like rock but we ____________ jazz.
 4. Cats drink water but they ____________ beer.
 5. My husband gets up early on weekdays but he ____________ early at the weekend.
 6. You have a dog but you ____________ a cat. 
 7. My colleagues are nice but they ____________ very helpful.
 8. This book is very long but it ____________ very interesting. 

 

Ćwiczenie 6

Przetłumacz frazy podane w nawiasach na język angielski.

 1. We __________ (nie gramy) football.
 2. Amanda __________ (nie mówi) Japanese.
 3. Penguins __________ (nie latają). 
 4. My mother __________ (nie pracuje) in an office.
 5. Our son __________ (nie je) any fruit or vegetables!
 6. You __________ (nie pomagasz) me with the housework.
 7. Playing a lot of computer games __________ (nie jest) good for your health.
 8. Hollywood films __________ (nie są) very realistic.
 9. __________ (nie lubię) wearing high-heeled shoes.
 10. His wife __________ (nie zarabia) a lot of money.

 

Present Simple - pytania i krótkie odpowiedzi

Przypominamy - pytania w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do i does (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej). Czasownik pozostaje w formie podstawowej. Czasownik to be rządzi się swoimi prawami - pytania tworzymy przez inwersję! Do utworzenia krótkich odpowiedzi potrzebujemy zaimka osobowego i operatora.

Ćwiczenie 7

Zamień zdania twierdzące na pytania.

 1. John works at school.

  ___________________________________________________________________

 2. It gets hot in summer.

  ___________________________________________________________________

 3. I want to have cereal for breakfast.

  ___________________________________________________________________

 4. They sell books and postcards.

  ___________________________________________________________________

 5. Wolves eat meat.

  ___________________________________________________________________

 6. Those children travel to school by bus.

  ___________________________________________________________________

 7. Your mom likes me.

  ___________________________________________________________________

 8. Her computer is really fast.

  ___________________________________________________________________

 9. Andrew plays chess very well.

  ___________________________________________________________________

 10. My parents often go out with their friends.

  ___________________________________________________________________

 

Ćwiczenie 8

Ułóż pytania do pogrubionej części zdania.

 1. Cecylia studies economics.

  ___________________________________________________________________

 2. My friends work in the afternoon.

  ___________________________________________________________________

 3. Your little brother loves chocolate.

  ___________________________________________________________________

 4. Our children often play in the park.

  ___________________________________________________________________

 5. We start work at 8 o’clock.

  ___________________________________________________________________

 6. Alice bakes delicious cakes.

  ___________________________________________________________________

 7. John is sad because the weather is awful.

  ___________________________________________________________________

 8. The sun shines during the day.

  ___________________________________________________________________

 9. I often have lunch in my office.

  ___________________________________________________________________

 10. Agnes teaches English.

  ___________________________________________________________________

 

Ćwiczenie 9

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

 1. Do you live in Birmingham? Yes, __________.
 2. Does Mike play the guitar? No, __________ .
 3. Do children sleep longer than adults? Yes, __________ .
 4. Does it sometimes snow in winter? Yes, __________ .
 5. Do teachers work at night? No, __________ .
 6. Do birds fly? Yes, __________ .
 7. Do you and Jim work together? Yes, __________ .
 8. Do I look good in these jeans? Yes, __________ .
 9. Does your sister learn French? Yes, __________ . 
 10. Do you often cook? No, __________ .

 

Present Simple - ćwiczenia mieszane

Czas na połączenie wszystkich elementów - zdań twierdzących, przeczących i pytających.

Ćwiczenie 10

Czasowniki w nawiasach wpisz w poprawnej formie.

 1. Matthew is very rich. He __________ (earn) a lot of money.
 2. I __________ (not/go) shopping every day.
 3. ____________________ (her boyfriend/buy) her flowers?
 4. This child never __________ (cry).
 5. __________ (your grandparents/live) in the city?
 6. ____________________ (How often/you/go) online to check your email and social media?
 7. My cat __________ (not/like) playing with the new toy.
 8. ____________________ (when/she/have) her piano lessons?
 9. We __________ always __________ (not/spend) holidays at the seaside.
 10. ____________________ (Wendy/wear) glasses?

 

Ćwiczenie 11

Uzupełnij luki czasownikami w poprawnej formie.

Mark Brown (1) __________ (not/go) to work: he only (2) __________ (leave) his home to do shopping, drive his children to school or have fun. But Mark (3) __________ (be) a rich man. He (4) __________ (write) books and (5) __________ (run) online courses about making money. His last course is about earning money on the stock exchange. Mark (6) __________ (live) in a beautiful big house in the countryside. He (7) __________ (not/clean) it and he (8) __________ (not/cook). He and his family (9) __________ (go) to restaurants for dinner and a cleaning lady (10) __________ (tidy) all the rooms. How (11) __________ (Mark/like) spending his time? “ I (12) __________ (love) reading biographies.” he (13) __________ (say).

 

Ćwiczenie 12

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski.

 1. Czasami kupujemy chleb w tym sklepie.

  ___________________________________________________________________

 2. Gdzie pracuje Twoja żona?

  ___________________________________________________________________

 3. Mój kuzyn nie mieszka w Polsce.

  ___________________________________________________________________

 4. Ja zwykle piję kawę po południu.

  ___________________________________________________________________

 5. Czy wy często jeździcie na wakacje za granicę?

  ___________________________________________________________________

 6. Emily bardzo dobrze mówi po włosku.

  ___________________________________________________________________

 7. Mój szef nigdy nie przychodzi na czas.

  ___________________________________________________________________

 8. Skąd pochodzisz?

  ___________________________________________________________________

 9. Ty nie oglądasz horrorów.

  ___________________________________________________________________

 10. Twój syn bardzo dobrze mówi po angielsku.

  ___________________________________________________________________

 

 

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

 

Present Simple - klucz

Ćwiczenie 1

 1. comes
 2. like
 3. studies
 4. speak.
 5. have/ has 
 6. go/goes
 7. loves
 8. read
 9. enjoy
 10. plays

Ćwiczenie 2

 1. We seldom buy newspapers.
 2. She never tells lies.
 3. Pets often make noise.
 4. Our teacher always starts lessons on time.
 5. My cat is always hungry.
 6. I usually set my alarm-clock for 7 am.
 7. My children often have cereal for breakfast.
 8. Betty’s mother always drinks coffee in the afternoon.
 9. You never get up before 8 o’clock.
 10. I am always more tired in the afternoon.

Ćwiczenie 3

 1. plays
 2. speak
 3. I live
 4. likes
 5. works
 6. spend
 7. goes
 8. earn
 9. is
 10. ask

Ćwiczenie 4

 1. I don’t like strawberries.
 2. Mark doesn’t come from Scotland.
 3. It doesn’t snow in summer.
 4. My parents don’t watch news every night.
 5. Computers don’t make life easier.
 6. You don’t work very hard. 
 7. Your dog doesn’t bark every night.
 8. Mr Black isn’t a nice man.
 9. Nights aren’t very cold now.
 10. They don’t eat dinner at 5 pm.

Ćwiczenie 5

 1. don’t speak 
 2. doesn’t drink
 3. don’t like
 4. don’t drink
 5. doesn’t get up
 6. don’t have
 7. aren’t
 8. isn’t

Ćwiczenie 6

 1. don’t play
 2. doesn’t speak
 3. don’t fly
 4. doesn’t work
 5. doesn’t eat
 6. don’t help
 7. isn’t
 8. aren’t
 9. I don’t like
 10. doesn’t earn

Ćwiczenie 7

 1. Does John work at school?
 2. Does it get hot in summer?
 3. Do you want to have cereal for breakfast?
 4. Do they sell books and postcards?
 5. Do wolves eat meat?
 6. Do those children travel to school by bus?
 7. Does your mom like me?
 8. Is her computer really fast?
 9. Does Andrew play chess very well?
 10. Do your parents often go out with their friends?

Ćwiczenie 8

 1. What does Cecylia study?
 2. When do your friends work?
 3. What does your little brother love?
 4. Where do your children often play?
 5. What time/when do you start work?
 6. What does Alice bake?
 7. Why is John sad?
 8. When does the sun shine?
 9. Where do you often have lunch?
 10. What does Agnes teach?

Ćwiczenie 9

 1. Yes, I do. 
 2. No, he doesn’t.
 3. Yes, they do.
 4. Yes, it does.
 5. No, they don’t.
 6. Yes, they do.
 7. Yes, we do.
 8. Yes, you do.
 9. Yes, she does.
 10. No, I don’t.

Ćwiczenie 10

 1. earns
 2. don’t go
 3. Does her boyfriend buy
 4. cries
 5. Do your grandparents live
 6. How often do you go
 7. doesn’t like
 8. When does she have
 9. don’t always spend
 10. Does Wendy wear

Ćwiczenie 11

 1. doesn’t go 
 2. leaves 
 3. is 
 4. writes 
 5. runs
 6. lives
 7. doesn’t clean
 8. doesn’t cook
 9. go
 10. tidies
 11. does Mark like
 12. love
 13. says

Ćwiczenie 12

 1. We sometimes buy bread in this shop.
 2. Where does your wife work?
 3. My cousin doesn’t live in Poland
 4. I usually drink/have coffee in the afternoon.
 5. Do you often go on holidays abroad?
 6. Emily speaks Italian very well.
 7. My boss never comes on time.
 8. Where do you come from?
 9. You don’t watch horror movies.
 10. Your son speaks English very well.

 

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.