ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasownik TO BE w języku angielskim

Czasownik to be, czyli “być” w języku angielskim zdecydowanie znajduje się w pierwszej piątce najważniejszych zagadnień gramatycznych. Jest niezbędny w codziennej komunikacji, także jako czasownik posiłkowy (operator) w czasach gramatycznych typu Continuous oraz w stronie biernej (Passive Voice). 

Ćwiczenia czasownik be!

Odmiana czasownika TO BE - odmiana czasownika być

W czasie Present Simple (teraźniejszym prostym) odmiana czasownik to be wygląda w następujący sposób.

 

FORMA DŁUGA

FORMA SKRÓCONA

ZNACZENIE

I am

I’m

ja jestem

you are

you’re

ty jesteś

he is

he’s

on jest

she is

she’s

ona jest

it is

it’s

ono/to jest

we are

we’re

my jesteśmy

you are

you’re

wy jesteście

they are

they’re

oni/one są

 

Na co dzień, w sytuacjach nieformalnych, z zasady używane są formy skrócone. Forma długa wymagana jest przede wszystkim w oficjalnych dokumentach. 

Zwróć uwagę, że forma czasownika to be jest identyczna dla całej liczby mnogiej (are).

W czasie Past Simple czasownik to be przybiera dwie możliwe formy: was oraz were. W ramce poniżej przedstawiamy jego odmianę. Zauważ, że w czasie przeszłym nie występuje forma skrócona.

 

I was

ja byłem/byłam

you were

ty byłeś/byłaś

he was

on był

she was

ona była

it was

ono/to było

we were

my byliśmy/byłyśmy

you were

wy byliście/byłyśmy

they were

oni/one były

 

Budowa zdań z czasownikiem TO BE

Szyk zdania w języku angielskim odgrywa bardzo ważną rolę. Odmieniony czasownik to be zawsze znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podmiotu - za podmiotem w zdaniach twierdzących i przeczących oraz przed podmiotem w pytaniach. Oto przykłady:

I’m never late for work.  - Nigdy nie jestem spóźniona do pracy.

My parents are often tired in the evening. - Moi rodzice są często zmęczeni wieczorem.

He isn’t at home at the moment. - Jego nie ma w domu w tej chwili.

We weren’t on holidays last month. - Nie byliśmy na wakacjach w zeszłym miesiącu. 

Are you very hungry? - Czy jesteś bardzo głodny? 

 

Budowa pytań z TO BE

Pytania z czasownikiem to be tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejscami czasownika to be i podmiotu. W pytaniach nie występuje forma skrócona.

 

Am I?

Czy ja jestem?

Are you?

Czy ty jesteś?

Is he?

Czy on jest?

Is she?

Czy ona jest?

Is it?

Czy ono/to jest?

Are we?

Czy my jesteśmy?

Are you?

Czy wy jesteście?

Are they?

Czy oni/one są?

 

Analogicznie wygląda to w czasie Past Simple:

Was I?

Czy ja byłem/byłam?

Were you?

Czy ty byłeś/byłaś?

Was he?

Czy on był?

Was she?

Czy ona była?

Was it?

Czy ono/to było?

Were we?

Czy my byliśmy/byłyśmy?

Were you?

Czy wy byliście/byłyście?

Were they?

Czy oni/one byli/były?

 

 

Gramatyka angielskiego

Budowa przeczeń z TO BE

Zdania przeczące z czasownikiem to be tworzymy poprzez dodanie słówka not.

 

FORMA DŁUGA

FORMA SKRÓCONA

ZNACZENIE

I am not

I’m not 

ja nie jestem

you are not

you’re not lub you aren’t

ty nie jesteś

he is not

he’s not lub he isn’t

on nie jest

she is not

she’s not lub she isn’t

ona nie jest

it is not

it’s not lub it isn’t

ono/to nie jest

we are not

we’re not lub we aren’t

my nie jesteśmy

you are not

you’re not you aren’t

wy nie jesteście

they are not

they’re not lub they aren’t

oni/one nie są

 

W czasie Past Simple wygląda to w następujący sposób:

 

FORMA DŁUGA

FORMA SKRÓCONA

ZNACZENIE

I was not

I wasn’t 

ja nie byłem/byłam

you were not

you weren’t

ty nie byłeś/byłaś

he was not

he wasn’t

on nie był

she was not

she wasn’t

ona nie była

it was not

it wasn’t

ono/to nie było

we were not

we weren’t

my nie byliśmy/byłyśmy

you were not

you weren’t

wy nie byliście/byłyście

they were not

they weren’t

oni/one nie byli/były

 

Jeśli chcesz poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę na temat innych zagadnień gramatycznych, zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami, które znajdziesz na naszej stronie internetowej!

<< Ćwiczenia język angielski

<< Czasowniki angielskie

<< Czasowniki nieregularne w języku angielskim

 

Angielski Online

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.