ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Future Simple - ćwiczenia

Future Simple, zgodnie z nazwą, jest czasem naprawdę prostym w budowie. Ponieważ stosuje się go w wielu różnych sytuacjach, zdecydowanie warto widzieć, jak go stosować. Zrób nasz ćwiczenia z Future Simple i utrwal swoją wiedzę.

Future Simple testy do rozwiązywania

Przed rozwiązywaniem ćwiczeń, warto przypomnieć sobie, w jakich sytuacjach stosujemy tę konstrukcję gramatyczną. Wszystkie potrzebne informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie: www.speak-up.pl, w zakładce Gramatyka j. angielskiego. Po powtórzeniu teorii pobierz nasz zestaw “Future Simple - ćwiczenia do druku pdf”, wydrukuj i rozwiąż. Dzięki załączonemu kluczowi będziesz mógł samodzielnie sprawdzić, czy udzieliłeś prawidłowych odpowiedzi. 

Gramatyka - czas Future Simple

Future Simple - zdania twierdzące

Ćwiczenia z Future Simple zacznijmy od twierdzeń. Przypominamy, do ich stworzenia wystarczy operator will (w formie skróconej ‘ll) oraz forma podstawowa czasownika.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. I promise I __________________ (clean) my room after dinner!
 2. I think Mark __________________ (help) you solve your problem.
 3. Our parents __________________ (return) from work soon.
 4. The two teams __________________ (probably meet) next month.
 5. We __________________ (start) the online class as soon as everybody logs in.
 6. Stop lying to your girlfriend or she __________________ (leave) you.
 7. I’m sure it __________________ (rain) in the afternoon.
 8. Jessica and Peter __________________ (visit) us tomorrow.
 9. Wait, I __________________ (help) you carry those boxes.
 10. Next month we __________________ buy a new car.

 

Future Simple - zdania przeczące

Czy pamiętasz, że przeczenia w czasie Future Simple tworzymy, dodając not do operatora will? Powstaje w ten sposób forma won’t.

 

Ćwiczenie 2

Zamień zdania twierdzące na przeczenia. 

 1. The children will sleep in tents.

  ___________________________________________________________________

 2. We will order pizza.

  ___________________________________________________________________

 3. My neighbours will organize a barbecue on Saturday.

  ___________________________________________________________________

 4. They will go on holidays to Greece.

  ___________________________________________________________________

 5. The naughty boy will apologise to his friend.

  ___________________________________________________________________

 6. You will know the results of the experiment in three months .

  ___________________________________________________________________

 7. Our team will win the next game.

  ___________________________________________________________________

 8. My dog will bite you.

  ___________________________________________________________________

 9. Matthew will go fishing on Sunday morning.

  ___________________________________________________________________

 10. It will snow next week.

  ___________________________________________________________________

Future Simple - pytania 

Dla przypomnienia - pytania w czasie Future Simple tworzymy przez inwersję - operator will wędruje przed podmiot. 

 

Ćwiczenie 3

Ułóż pytania do pogrubionej części zdania.

 1. Betty will spend the weekend in the countryside

  ___________________________________________________________________

 2. We will watch a movie tonight

  ___________________________________________________________________

 3. Amanda will make a cake for her birthday

  ___________________________________________________________________

 4. My friends will visit me every day next week>

  ___________________________________________________________________

 5. Stella will study law when she graduates from high school

  ___________________________________________________________________

 6. Mark will help Grandma with the shopping

  ___________________________________________________________________

 7. She will move house soon because she wants to live closer to her parents.

  ___________________________________________________________________

 8. Jim will talk to his boss tomorrow.

  ___________________________________________________________________

 9. Tamara will read a book.

  ___________________________________________________________________

 10. They will wait for us in front of the cinema.

  ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

 1. Will you come for dinner tonight? Yes, ____________.
 2. Will Alice decorate the house for the party? No,____________.
 3. Will it rain today? Yes, ____________ .
 4. Will I be able to help you? No, ____________.
 5. Will your neighbours invite you to their party Yes, ____________.
 6. Will Mark know what to do? No, ____________.
 7. Will you post these letters for me, please? No, ____________.
 8. Will I need to wait? Yes, ____________.
 9. Will we work together? No, ____________.
 10. Will your teacher be angry if you don’t do your homework? Yes, ____________.

 

Future Simple - ćwiczenia mieszane

Na koniec ćwiczenie, które sprawdza umiejętność budowania wszystkich typów zdań w czasie Future Simple.

Ćwiczenie 5

Przetłumacz frazy podane w nawiasach na język angielski.

 1. In a few days the Browns ____________________ (kupią nowy samochód).
 2. ____________________ (Czy pójdziesz) with me to the cinema tonight?
 3. I’m afraid ____________________ (nie znajdziemy) a good restaurant in this area.
 4. ____________________(Gdzie zrobisz zakupy) if your favourite shop is closed?
 5. Steven says ____________________ (nie przyjmie) my offer.
 6. Children, come home. ____________________ (Dam wam) something sweet for dessert.
 7.  ____________________ (Co oni zrobią) if their flight is cancelled?
 8. I’m sure ____________________ (nie będzie padać śnieg) today.
 9. Tomorrow the weather ____________________(będzie słoneczna).
 10. Just answer my question and ____________________ (pójdę) away. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Future Simple - klucz

Ćwiczenie 1

 1. will clean
 2. will help
 3. will return
 4. will probably meet
 5. will start
 6. will leave
 7. it will rain
 8. will visit
 9. will help
 10. will buy

Ćwiczenie 2

 1. The children won’t sleep in tents.
 2. We won’t order pizza.
 3. My neighbours won’t organize a barbecue on Saturday.
 4. They won’t go on holidays to Greece.
 5. The naughty boy won’t apologise to his friend.
 6. You won’t know the results of the experiment in three months.
 7. Our team won’t win the next game.
 8. My dog won’t bite you.
 9. Matthew won’t go fishing on Sunday morning. 
 10. It won’t snow next week.

Ćwiczenie 3

 1. Where will Betty spend the weekend?
 2. When will we watch a movie?
 3. What will Amanda make for her birthday?
 4. How often will my/your friends visit me/you next week?
 5. What will Stella study when she graduates from high school?
 6. Who will help Grandma with the shopping?
 7. Why will she move house soon?
 8. When will Jim talk to his boss?
 9. What will Tamara read?
 10. Where will they wait for us?

Ćwiczenie 4

 1. Yes, I will.
 2. No, she won’t.
 3. Yes, it will.
 4. No, you won’t.
 5. Yes, they will.
 6. No, he won’t.
 7. No, I won’t.
 8. Yes, you will.
 9. No, we won’t.
 10. Yes, she/he will.

Ćwiczenie 5

 1. will buy a new car
 2. Will you go
 3. we won’t find
 4. Where will you do shopping
 5. he won’t accept
 6. I’ll give you
 7. What will they do
 8. it won’t snow
 9. will be sunny
 10. I will go


 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.