ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Future Perfect Continuous - ćwiczenia

Czas Future Perfect Continuous ma dość długą formę, lecz bardzo ograniczone zastosowanie, które nie jest dla nas, Polaków, do końca intuicyjne. Aby zrozumieć, w jakich sytuacjach należy używać tej struktury, przeczytaj artykuł o Future Perfect Continuous na stronie www.speak-up.pl w zakładce Gramatyka j. angielskiego.

Future Perfect Continuous testy do rozwiązywania

Nasz zestaw “Future Perfect Continuous - ćwiczenia do druku pdf” umożliwi Ci samodzielne wyćwiczenie tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytań w Future Perfect Continuous. Wystarczy go pobrać, wydrukować i rozwiązać, a następnie sprawdzić odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Future Perfect Continuous - zdania twierdzące

Przypomnijmy - zdania twierdzące w tym czasie tworzymy za pomocą złożenia: will have been + ing. 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania twierdzące czasownikiem w poprawnej formie.

 1. By next month I ______________________ (learn) English for six month.
 2. The students ______________________ (write) the test for three hours soon.
 3. By the end of the summer Tom ______________________ (look for) a job for three months.
 4. The children ______________________ (do) their homework for two hours soon.
 5. By three o’clock we ______________________ (wait) for our meals for an hour.
 6. Soon Mike ______________________ (drive) for five hours.
 7. By the end of the year my sister ______________________ (live) in New York for two years.
 8. Soon it ______________________ (snow) for two whole days.
 9. By next year I ______________________ (teach) English for twenty years.
 10. My son ______________________ (listen) to his favourite music for three hours soon.

Future Perfect Continuous - zdania przeczące

Przeczenia tworzymy, dodając not do will: will have been + ing.

Ćwiczenie 2

Zamień zdania twierdzące na przeczenia. 

 1. The boys will have been playing football for one hour by two o’clock.

  ___________________________________________________________________

 2. By February I will have been working for this company for a year.

  ___________________________________________________________________

 3. By the end of August the Smiths will have been living in our neighbourhood for five years.

  ___________________________________________________________________

 4. The website will have been loading for 15 minutes soon.

  ___________________________________________________________________

 5. The President will have been giving a speech for an hour by 11 o’clock.

  ___________________________________________________________________

 6. Our neighbours’ dog will have been barking for two hours soon.

  ___________________________________________________________________

 7. The baby will have been sleeping for two hours by 7 o’clock.

  ___________________________________________________________________

 8. Amanda will have been practising judo for two years by the end of the year.

  ___________________________________________________________________

 9. By September we will have been travelling for six months.

  ___________________________________________________________________

 10. The two men will have been quarrelling for an hour soon.

  ___________________________________________________________________ 

Future Perfect Continuous - pytania 

Aby utworzyć pytanie, wystarczy zastosować inwersję i operator will umieścić przed podmiotem. 

Ćwiczenie 3

Z podanych słów ułóż pytania z czasie Future Perfect Continuous.

 1. Jimmy / work for this company / three years / next month?

  ___________________________________________________________________

 2. you / wait for your meals / twenty minutes / soon?

  ___________________________________________________________________

 3. How long / your aunt / watch TV / by eight o’clock?

  ___________________________________________________________________

 4. How long / the girl / dance / by six o’clock?

  ___________________________________________________________________

 5. Stella / practise aikido / four years / by November?

  ___________________________________________________________________

 6. you / keep the library books / for over 30 days / by Saturday?

  ___________________________________________________________________

 7. How long / you / do your homework / by 10 pm?

  ___________________________________________________________________

 8. Paul / cook dinner / for an hour / by 1 pm?

  ___________________________________________________________________

 9. your friend / stay in Spain / for two months / by next Monday?

  ___________________________________________________________________

 10. How long / your team / work on this project / by next Friday?

  ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

 1. Will you have been working for Mr Black for two years by next month? Yes, ___________.
 2. Will they have been travelling for over a month soon? No, ___________.
 3. Will Samantha have been reading for an hour by 12 o’clock? Yes, ___________.
 4. Will Alfred and Luise have been sitting in a restaurant for three hours by 8 o’clock? No, ___________.
 5. Will your cat have been sleeping for three hours without stopping soon? Yes, ___________.
 6. Will it have been raining for seven full days by tomorrow? No, ___________.
 7. Will we have been waiting for Jimmy for 45 minutes by 11 o’clock? Yes, ___________.
 8. Will I have been studying German for three years by next month? No,___________.
 9. Will you and your wife have been living in our area for a year by the end of March? Yes, ___________.
 10. Will Mr Bones have been driving or six hours soon? No, ___________.

 

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Future Perfect Continuous - ćwiczenia mieszane

Na koniec sprawdź, ćwiczenie ze wszystkimi typami zdań.

Ćwiczenie 5

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski.

 1. Wkrótce minie trzy lata, od kiedy mieszkam w Paryżu.

  ___________________________________________________________________

 2. Od jak dawna będziecie pracować nad tym projektem we wrześniu?

  ___________________________________________________________________

 3. W przyszłym miesiącu minie pięć lat, od kiedy moi rodzice nie pracują.

  ___________________________________________________________________

 4. O dwunastej minie sześć godzin, od kiedy odpowiadam na maile.

  ___________________________________________________________________

 5. Czy o czwartej po południu minie kwadrans, od kiedy państwo Black będą rozmawiać w ogrodzie?

  ___________________________________________________________________

 6. Jutro miną trzy dni, od kiedy bez przerwy pada śnieg.

  ___________________________________________________________________

 7. W sobotę miną dwa tygodnie, od kiedy wypoczywamy nad morzem.

  __________________________________________________________________

 8. Od jak dawna Tom będzie chodził z Tiną w przyszłym tygodniu?

  ___________________________________________________________________

 9. Wkrótce samolot będzie czekał na pozwolenie na lądowanie od godziny.

  ___________________________________________________________________

 10. Wkrótce miną cztery lata, od kiedy nie rozmawiam z Tomem.

  ___________________________________________________________________

Future Perfect Continuous - klucz

Ćwiczenie 1

 1. will have been learning
 2. will have been writing
 3. will have been looking for
 4. will have been doing 
 5. will have been waiting
 6. will have been driving
 7. will have been living
 8. will have been snowing
 9. will have been teaching
 10. will have been listening

Ćwiczenie 2

 1. The boys won't have been playing football for one hour by two o’clock
 2. By February I won't have been working for this company for a year.
 3. By the end of August the Smiths won't have been living in our neighbourhood for five years.
 4. The website won't have been loading for 15 minutes soon.
 5. The President won't have been giving a speech for an hour by 11 o’clock.
 6. Our neighbours’ dog won't have been barking for two hours soon.
 7. The baby won't have been sleeping for two hours by 7 o’clock.
 8. Amanda won't have been practising judo for two years by the end of the year.
 9. By September we won't have been travelling for six months. 
 10. The two men won't have been quarrelling for an hour soon.

Ćwiczenie 3

 1. Will Jimmy have been working for this company for three years by next month?
 2. Will you have been waiting for your meals for twenty minutes soon?
 3. How long will your aunt have been watching TV by eight o’clock?
 4. How long will the girl have been dancing by six o’clock?
 5. Will Stella have been practising aikido for four years by November?
 6. Will you have been keeping the library books for over 30 days by Saturday?
 7. How long will you have been doing your homework by 10 pm?
 8. Will Paul have been cooking dinner for an hour by 1 pm?
 9. Will your friend have been staying in Spain for two months by next Monday?
 10. How long will your team have been working on this project by next Friday?

Ćwiczenie 4

 1. Yes, I will.
 2. No, they won’t.
 3. Yes, she will.
 4. No, they won’t
 5. Yes, it will.
 6. No, it won’t.
 7. Yes, we/you will.
 8. No, you won’t.
 9. Yes, we will.
 10. No, he won’t.

Ćwiczenie 5

 1. Soon I will have been living in Paris for three years.
 2. How long will you have been working on this project by September?
 3. By next month my parents won’t have been working for five years.
 4. By twelve o’clock I will have been replying to the emails for six hours.
 5. Will Mr and Mrs Black have been talking in the garden for fifteen minutes by 4 pm?
 6. It will have been snowing for three days by tomorrow.
 7. We will have been resting by the sea for two weeks by Saturday.
 8. How long will Tom have been going out with Tina by next week?
 9. Soon the plane will have been waiting for the permission to land for an hour.
 10. Soon I won’t have been talking to Tom for four years.
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.