ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Części mowy w języku angielskim

W języku angielskim występuje dziesięć części mowy. Dziewięć z nich nie będzie dla Ciebie żadnym zaskoczeniem, to doskonale znane Ci: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, zaimek, spójnik, liczebnik, przyimek i wykrzyknik, które występują także w języku polskim. Nowością dla Polaków uczących się języka angielskiego są za to przedimki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące części mowy w języku angielskim.

Częsci mowy - ćwiczenia języka angielskiego!

Czasowniki

Jak zapewne pamiętasz, czasownik, to słowo, które opisuje stan lub czynność i odpowiada na pytanie “co robi?”. Z wyjątkiem trybu rozkazującego, czasownik w zdaniu zawsze występuje w połączeniu z rzeczownikiem (podmiotem).

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na różne rodzaje i przyjmują kilka możliwych form. Pod względem rodzajów, poza “zwykłymi” czasownikami, należy rozróżnić:

Pod względem form rozróżniamy:

 • bezokolicznik (infinitive), np. to go, to work
 • bezokolicznik bez “to” (bare infinitive), np. go, work
 • bezokolicznik perfektowy (perfect infinitive), np. have gone, have worked
 • imiesłów czynny - czasownik z końcówką -ing (gerund), np. going, working
 • forma czasu przeszłego (Past Simple), tzw. II forma - np. went, worked
 • imiesłów bierny - imiesłów czasu przeszłego, tzw. III forma - np. gone, worked

Więcej o czasownikach w języku angielskim >>

 

Rzeczowniki

Rzeczownik to część mowy w angielskim, która odpowiada na pytanie “kto? co?” i stanowi określenie osoby, miejsca, przedmiotu, itd. Nie odmienia się przez przypadki i rodzaje, co znacznie ułatwia naukę języka angielskiego. Rzeczowniki angielskie dzielą się na policzalne i niepoliczalne. Liczba mnoga rzeczowników policzalnych tworzona jest za pomocą końcówki -s, np. one cat - two cats. Wyjątek stanowią rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej, np. one child - two children.

Więcej o rzeczownikach w języku angielskim >>

 

Przedimki

Przedimki to zagadnienie gramatyczne należące do najmniej lubianych przez osoby uczące się języka angielskiego. Sprawiają nam kłopoty głównie dlatego, że w języku polskim nie istnieją ich odpowiedniki. Zadaniem przedimków jest określenie rzeczownika, przed którym stoją i, na szczęście, są tylko dwie możliwości:

 • przedimek nieokreślony (indefinite article) - a/an - stosowany dla rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczych, o których mówimy po raz pierwszy lub ogólnie, nie mając na myśli konkretnej rzeczy.
 • przedimek określony (definite article) - the - stosowany z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej, kiedy mamy na myśli konkretną rzecz.

Więcej o przedimkach w języku angielskim >>

 

Przymiotniki

Przymiotnik odpowiada na pytanie “jaki?” “jaka?”, “jakie?” i dostarcza informacji o cechach rzeczownika, który określa. Podobnie, jak rzeczownik, nie odmienia się przez rodzaje i przypadki. W języku angielskim rzadko występują więcej niż trzy przymiotniki obok siebie. Stopniowane są na trzy różne sposoby: poprzez dodanie końcówki, opisowo lub w sposób nieregularny.

Więcej o przymiotnikach w języku angielskim >>

 

Przysłówki

Przysłówki pozwalają na rozwinięcie zdania, sprawiają, że wypowiedź jest ciekawsza i bardziej precyzyjna. Są nieodmienne i określają w zdaniu czasownik. Odpowiadają na pytania: “jak?”, “jak często?”, “gdzie?”, “kiedy?”. Wyróżniamy pięć różnych rodzajów tej części mowy:

 • przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency) - np. usually, once a month
 • przysłówki czasu (adverbs of time) - np. now, yesterday
 • przysłówki miejsca (adverbs of place) - np. here, away
 • przysłówki sposobu (adverbs of manner) - np. strongly, badly
 • przysłówki stopnia (adverbs of degree) - np. enough, only.

Więcej o przysłówkach w języku angielskim >>

 

Zaimki

Zaimki pozwalają na uniknięcie powtórzeń rzeczownika w zdaniu i wpływają różnorodność wypowiedzi. Nie odmieniają się, co znacznie ułatwia naukę. Wyróżniamy aż siedem różnych rodzajów zaimków w języku angielskim:

 • zaimki osobowe (personal pronouns) - np. I, they
 • zaimki osobowe w funkcji dopełnienia (object pronouns)- np. me, them
 • przymiotniki/określniki dzierżawcze (possessive determiners) - np. my, their
 • zaimki dzierżawcze (possessive pronouns) - np. mine, theirs
 • zaimki zwrotne i emfatyczne (reflexive and intensive pronouns) - np. myself, themselves
 • zaimki wzajemne (reciprocal pronouns) - each other, one another
 • zaimki nieokreślone (indefinite pronouns) - np. somebody, everything.

Więcej o zaimkach w języku angielskim >>

 

Spójniki

Spójniki to najczęściej krótkie, ale bardzo ważne słówka, które pozwalają nam połączyć wypowiedź w spójną całość, np.wprowadzając argumenty, informacje dotyczące powodów i rezultatów czy czasu i trwania danej czynności. Przydają się szczególnie w wypowiedziach pisemnych. Dzięki spójnikom nasza wypowiedź tworzy jasną całość.

Więcej o spójnikach w języku angielskim >>

 

Liczebniki

Liczebniki są niezbędne w codziennej komunikacji - ciągle przecież coś liczymy, mierzymy, podajemy kolejność lub daty. Liczebniki w języku angielskim dzielą się na:

 • liczebniki główne (cardinal numbers) - np. one, three, five
 • liczebniki porządkowe (ordinal numbers) - np. the first, the third, the fifth.

Więcej o liczebnikach w języku angielskim >>

 

Przyimki

W języku angielskim rzeczowniki nie odmieniają się przez przypadki, co ułatwia zastosowanie także nieodmiennych przyimków. Przyimki należą do niesamodzielnych części mowy, a to oznacza, że występują jedynie w towarzystwie rzeczownika. Są to najczęściej krótkie słowa, które pozwalają na podanie informacji dotyczącej lokalizacji i czasu oraz precyzują relację pomiędzy dwoma przedmiotami lub przedmiotem a czynnością. Pewną trudność osobom uczącym się języka angielskiego sprawia fakt, że przyimki polskie i angielskie nie zawsze są identycznie stosowane.

Więcej o przyimkach w języku angielskim >>

 

Wykrzykniki

Wykrzyknik w języku angielskim, to część mowy, która sama w sobie nie posiada wartości i znaczenia gramatycznego, urozmaica jednak wypowiedź i dodaje jej dynamiki. Służą do wyrażanie emocji i są powszechnie stosowane w codziennych konwersacjach, np. “Damn! I will be late for my class!”.

 

<< Gramatyka języka angielskiego

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.