ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przysłówki częstotliwości w języku angielskim  (adverbs of frequency)

Przysłówki częstotliwości (ang. adverbs of frequency) odpowiadają na pytanie “jak często?”. Ich prawidłowe użycie doprecyzowuje oraz znacznie urozmaica i wzbogaca wypowiedź w języku angielskim.

 

Podstawowe zasady

Przysłówki częstotliwości w języku angielskim mogą występować w formie pojedynczego wyrazu lub dłuższej frazy. Adverbs of frequency występują najczęściej na samym końcu zdania lub na jego początku, kiedy to właśnie informację o częstotliwości wykonywania danej czynności chcemy podkreślić. Istnieje też grupa przysłówków częstotliwości, które należy umieścić w środku zdania, a dokładniej - przed orzeczeniem.

We go on holidays twice a year. - Jeździmy na wakacje dwa razy w roku.

Once a month she visits her grandmother. - Raz w miesiącu ona odwiedza swoją babcię.

Do you always watch TV before going to bed? - Czy Ty zawsze oglądasz telewizję przed pójściem spać?

 

Najważniejsze przysłówki częstotliwości

Do najczęściej używanych przysłówków częstotliwości należą te wymienione poniżej. Stawiamy je zawsze przed orzeczeniem, z wyjątkiem czasownika to be - w tym przypadku przysłówek umieszczamy PO orzeczeniu. Przeczytaj poniższe przykłady:

  • always - zawsze I always have breakfast in the morning. - Zawsze jem śniadanie rano.
  • usually / generally - zwykleWhere do you usually spend your holidays? - Gdzie Wy zwykle spędzacie wakacje?
  • often - często np. Mary is often late to work. - Mary często jest spóźniona do pracy.
  • sometimes / occasionally - czasami np. My grandparents sometimes looked after us at weekends. - Nasi dziadkowie czasami opiekowali się nami w weekendy.
  • seldom / rarely - rzadko np. My boss seldom apologizes for his rude behaviour. - Mój szef rzadko przeprasza za swoje nieuprzejme zachowanie.
  • hardly ever - prawie nigdy np. Our children hardly ever tidy their rooms if I don’t ask them to do it. - Moje dzieci prawie nigdy nie sprzątają swoich pokoi, jeśli nie poproszę, żeby to zrobiły.
  • never - nigdy np. They are never at home! Where have they gone this time? - Ich nigdy nie ma w domu! Gdzie oni poszli tym razem?

 

Przykłady użycia

Przysłówki częstotliwości złożone z dwóch lub więcej wyrazów, zawierają najczęściej jedno z poniższych słów:

  • times - razy, np. three times a month, four times a year, two times a day. “Dwa razy” możemy też wyrazić słowem twice, np. twice a week. “Raz” to once - once in a while - raz na jakiś czas
  • every - każdego, np. every morning - każdego ranka, every second weekend - co drugi weekend, every year - co roku.

 

Jak wspomnieliśmy, tego typu przysłówki częstotliwości w języku angielskim z zasady stawiamy na końcu zdania, rzadziej - na samym początku. Pamiętaj, że w jednym zdaniu może występować więcej niż jeden przysłówek częstotliwości. Przeczytaj poniższe przykłady.

I usually go swimming every weekend. - Zazwyczaj chodzę pływać w każdy weekend.

Do you always have your car checked by the mechanic before every longer trip? - Czy ty zawsze sprawdzasz swój samochód u mechanika przed każdą dłuższą podróżą?

We hardly ever go on holidays three times a year. - Prawie nigdy nie jeździmy na wakacje trzy razy do roku.

Amanda would like to go to the gym four times a week. - Amanda chciałaby chodzić na siłownię cztery razy w tygodniu. 

My parents seldom go away for Christmas. - Moi rodzice rzadko wyjeżdżają na Święta Bożego Narodzenia.

This bird is seldom seen so far north at this time of the year.  -Ten ptak jest rzadko widywany tak daleko na północ o tej porze roku. 

I always take my dogs for a walk twice a day. - Zawsze zabieram moje psy na spacer dwa razy dziennie.  

 

Szukasz informacji na temat innego zagadnienia z gramatyki angielskiej? Sprawdź pozostałe artykuły na naszej stronie internetowej!

 

<< Przysłówek angielski

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.