ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasownik HAVE w języku angielskim

Czasownik have, podobnie jak do i be, pełni w angielskim podwójną rolę. Jako “zwykły” czasownik, oznacza “mieć, posiadać”. Może też przejmować znaczenie innych czasowników w niektórych wyrażeniach, np. have a bath - brać kąpiel, have coffee - pić kawę, have breakfast - jeść śniadanie.

Dodatkowo have jest też czasownikiem posiłkowym i pełni funkcję operatora we wszystkich czasach typu Perfect, czyli Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous - w dwóch ostatnich czasach have przyjmuje formę przeszłą - had. Have pojawia się też w Future Perfect (will have + 3 forma czasownika) i Future Perfect Continuous (will have been + czasownik+ing).

Omawiając czasownik have, trzeba także wspomnieć o wyrażeniu have got, oznaczającym “mieć, posiadać”. Have got nie występuje we wspomnianych wyżej wyrażeniach typu have lunch

Ćwiczenia czasownik have języka angielskiego!

Odmiana czasownika HAVE 

Niezależnie od tego, o którym z powyższych trzech zastosowań czasownika have mówimy, w zdaniach twierdzących odmienia się ona zawsze w ten sam sposób. Różnice pojawiają się dopiero w przeczeniach i pytaniach.

 

Budowa zdań z HAVE 

Odmiana czasownika have w zdaniach twierdzących wygląda następująco:

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I have 

we have

you have

you have

he

she      has

it 

they have

 

W przypadku wyrażenia have got oraz zastosowania have jako operatora najczęściej stosuje się formę skróconą. Kiedy have w angielskim użyte jest jako zwykły czasownik, forma skrócona występuje tylko w bardzo nieformalnej odmianie języka angielskiego i nie należy jej stosować w oficjalnych mailach ani podczas egzaminów. 

Forma skrócona występuje następująco:

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I’ve

we’ve

you’ve

you’ve

he’s

she’s     

it’s

they’ve

 

Budowa pytań z HAVE 

Kiedy have jest operatorem oraz w wyrażeniu have got, pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i have. Popatrz na poniższe przykłady:

Have you been here for long? - Czy jesteś tu od dawna?

What has she got in her pocket? - Co ona ma w kieszeni?

Have I ever told you that I love? - Czy mówiłem Ci kiedyś, że Cię kocham?

How much money have we got? - Ile mamy pieniędzy?

How long have they been talking on the phone? - Jak długo oni rozmawiają przez telefon?

 

W sytuacjach, kiedy have jest czasownikiem, do tworzenia pytań potrzebujemy operatora (do i does w czasie Present Simple, did w czasie Past Simple oraz will w czasie Future Simple). Przykłady:

 

Did you have many friends when you were a child? - Czy miałeś dużo przyjaciół, kiedy byłeś dzieckiem?

How many cats does she have? - Ile ona ma kotów? 

Do you have any questions? - Czy macie jakieś pytania?

Will they have time to help us?  - Czy oni będą mieli czas nam pomóc?

What time does your mother have breakfast? - O której godzinie Twoja mama je śniadanie? 

 

Budowa przeczeń z HAVE 

Podobnie, jak w przypadku pytań, także przeczenia tworzone są na dwa różne sposoby. Kiedy have jest operatorem oraz w wyrażeniu have got wystarczy dodać słówko not. Na co dzień stosuje się najczęściej formę skróconą:

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I haven’t

we haven’t

you haven’t

you haven’t

he

she      hasn’t

it 

they haven’t

 

Have pełniące funkcję zwykłego czasownika potrzebuje operatora do stworzenia przeczenia:

I don’t have enough time for my hobby. - Nie mam wystarczająco dużo czasu na swoje hobby.

My sister doesn’t have a car. - Moja siostra nie ma samochodu.

These students didn’t have any problems at school. - Ci uczniowie nie mieli żadnych problemów w szkole.

We won’t have enough time to see all the interesting places in Paris. - Nie będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby zobaczyć wszystkie ciekawe miejsca w Paryżu. 

You don’t have lunch in a restaurant every day, do you? - Nie jesz codziennie lunchu  restauracji, prawda? 

 

Ten sam czasownik o 2 funkcjach w jednym zdaniu

Zdarza się, że have w języku angielskim pojawia się w dwukrotnie w jednym zdaniu - jako operator i w roli zwykłego czasownika. Mimo że może wydawać Ci się to dziwne bądź zabawne, taka sytuacja jest jak najbardziej poprawna. Po prostu nie traktuj ich jak tego samego słowa, operator i czasownik mogą wyglądać podobnie, lecz pełnią odrębne role w zdaniu i obydwa muszą się tam pojawić. Opisywana sytuacja może mieć miejsce w czasach typu Perfect:

  • Present Perfect - np. Have you ever had a dog?  - Czy kiedykolwiek miałeś psa?
  • Present Perfect Continuous - np. How long has she been having a shower? - Jak długo ona bierze prysznic?
  • Past Perfect - np. I hadhad the car for three years when I sold it. - Miałem ten samochód od trzech lat, kiedy go sprzedałem.
  • Past Perfect Continuous - np. She had been having an interesting conversation with Tim for over two hours when I arrived. - np. Prowadziła ciekawą rozmowę z Timem od ponad dwóch godzin, kiedy przyjechałam. 
  • Future Perfect - np. We will havehad this house for two years next month. - W przyszłym miesiącu miną dwa lata jak mamy ten dom.
  • Future Perfect Continuous - np. He will have been having this terrible headache for to days soon. - Wkrótce miną dwa dni od kiedy on ma ten okropny ból głowy. 

Jeśli szukasz informacji dotyczących innych zagadnień z zakresu gramatyki angielskiej, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami na naszej stronie internetowej!

 

<< Czasowniki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.