ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasownik DO w języku angielskim

"Do" spełnia w języku angielskim podwójną rolę. Po pierwsze, jest zwykłym czasownikiem, który oznacza “robić”. Jest on używany dokładnie w taki sam sposób jak wszystkie inne czasowniki.

Dodatkowo jednak pełni on funkcję czasownika pomocniczego (operatora) w dwóch czasach gramatycznych - Present Simple i Past Simple. Jako operator służy on do tworzenia przeczeń i pytań.

Ćwiczenia czasownik do - język angielski!

Odmiana czasownika DO

Czasownik do należy do czasowników nieregularnych i posiada trzy formy:

  • forma podstawowa (bezokolicznik) - do
  • forma czasu przeszłego (II forma) - did
  • imiesłów czasu przeszłego (III forma) - done

 

W czasie teraźniejszym (Present Simple) czasownik do otrzymuje końcówkę -es w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) i powstaje forma does, np.

I do my homework every day after school. - Odrabiam pracę domową codziennie po pracy.

Jim does his homework in the evenings. - Jim odrabia pracę domową wieczorami.

 

II i III forma są nieodmienne przez osoby.

 

Budowa zdań z DO

Czasy Present Simple oraz Past Simple są jedynymi czasami gramatycznymi w języku angielskim, które nie wykorzystują operatora do tworzenia zdań twierdzących. Do i does oraz did jako operatory pojawiają się tylko w pytaniach i zdaniach przeczących. 

Uwaga! Jest jeden wyjątek od powyższej zasady - tak zwana emfaza, czyli położenie nacisku na to, co mówimy. Porównaj następujące pary zdań:

 

John loves you. - John Cię kocha.

John does love you! - John naprawdę Cię kocha!

 

I told you the truth. - Powiedziałem Ci prawdę.

I did tell you the truth! - Przecież powiedziałem Ci prawdę!

 

I know what to do. - Wiem, co robić.

I do know what to do. - Naprawdę wiem, co mam robić. 

 

Pamiętaj, że po operatorze czasownik przyjmuje formę podstawową.

 

Budowa pytań z DO

Operator do musi obowiązkowo pojawić się w każdym pytaniu w czasach Present Simple i Past Simple. Pamiętaj, że szyk zdania w języku angielskim jest niezwykle ważny i wszystkie części zdania muszą występować w odpowiedniej kolejności. W przypadku pytań kolejność ta wygląda następująco:1

2

3

4

5

6

(słówko pytające)

np. what, when, where, how often, itd.

do/does/did

podmiot

(przysłówek częstotliwości)

np. always, often, hardly ever, itd. 

orzeczenie - czasownik w formie podstawowej 

reszta zdania (dopełnienie oraz okoliczniki sposobu/miejsca/czasu)

 

Elementy w nawiasie mogą, lecz nie muszą występować w zdaniu. Przeczytaj poniższe przykłady. 

 

Where do you usually go on holidays?

Did you often cry as a child?

Does she work in the evenings?

Did your parents visit you last year?

How did he get this job?

Budowa przeczeń z DO

Budowa zdań przeczących z operatorem do wymaga dodania do niego słówka not.  Na co dzień, w nieformalnej odmianie języka angielskiego stosuje się z zasady formy skrócone, a więc: don’t/doesn’t (w czasie Present Simple) oraz didn’t (w czasie Past Simple). Również w przeczeniach bardzo ważny jest szyk zdania.

 

1

2

3

4

5

podmiot

don’t/doesn’t didn’t

(przysłówek częstotliwości)

np. always, often, hardly ever, itd.

orzeczenie - czasownik w formie podstawowej

reszta zdania (dopełnienie oraz okoliczniki sposobu/miejsca/czasu)

 

Przykłady:

I don’t often come home before 7 pm.

Her friends didn’t remember about her birthday.

You don’t ask me for help.

We didn’t usually work at the weekends last summer.

Angelina doesn’t always cook dinner.

 

Ten sam czasownik o 2 funkcjach w jednym zdaniu

Zdarza się, że do pojawia się dwukrotnie w jednym zdaniu - jako operator i jako zwykły czasownik. Dzieje się w pytaniach w czasie Present Simple. Mimo że osobom rozpoczynającym naukę języka angielskiego może wydawać się to dziwne, musimy pamiętać o użyciu operatora. Przeczytaj poniższe przykłady: 

 

What do you do? - Co robisz? (czym się zajmujesz zawodowo)

Do you always do your homework in the afternoon? - Czy ty zawsze odrabiasz pracę domową po południu?

How often do you do the housework, Jim? - Jak często wykonujesz obowiązki domowe, Jim?

Do they do business in Africa? - Czy oni prowadzą interesy w Afryce? 

Do we always do our best at the tests? - Czy my zawsze dajemy z siebie wszystko podczas testów?

 

<< Czasowniki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.