ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Question tags

Istnieje w angielskim pewna przydatna, aczkolwiek nieco przewrotna konstrukcja zwana po polsku pytaniami rozłącznymi, lepiej znana pod angielską nazwą question tags. Ich użycie wymaga sporej dozy przytomności umysłu, są jednak często stosowane przez native speakerów i bardzo poręczne. Dlatego naprawdę warto je znać. Zapraszamy do lektury o tym, jak poprawnie  tworzyć i jak stosować question tags

 

Question tags - konstrukcja i przykłady użycia

Podstawowa zasada tworzenia question tags brzmi: jeśli zdanie jest twierdzące, question tag jest przeczący i odwrotnie, w przypadku zdań przeczących, question tags są twierdzące. 

 

Pytania rozłączne składają się z dwóch elementów: operatora i zaimka osobowego. Operator musi być zgodny z czasem, w jakim jest zdanie główne. Pamiętaj, że w question tags nie możemy stosować imion ani nazw własnych, a jedynie zaimki (personal pronouns), czyli I, you, he, she, it, we lub they.  

Spójrz na poniższe przykłady konstrukcji Question tags:

Diana can swim, can’t she? - Diana potrafi pływać, czyż nie?

Jimmy can’t dance, can he? - Jimmy nie potrafi pływać, nieprawdaż?

Your parents moved out to London, didn’t they? - Twoi rodzice wyprowadzili się do Londynu, prawda? 

This snake isn’t poisonous, is it? - Ten wąż nie jest jadowity, prawda? 

 

W przypadku czasownika to be, can, konstrukcji have got i czasowników modalnych, nie potrzebujemy operatora. Question tags tworzymy dokładnie tak, jak w zwykłe pytania, czyli przez inwersję, Musimy jedynie pamiętać o tym, by użyć odpowiedniej formy - twierdzącej lub przeczącej:

The children aren’t at school, are they? - Dzieci nie są w szkole, prawda?

Dogs can swim, can’t they? - Psy potrafią pływać, nieprawdaż?

Amanda should stay at home, shouldn’t she? - Amanda powinna zostać w domu, prawda?

Tom couldn’t read that book, could he? - Tommy nie mógł przeczytać tej książki, prawda? 

Your teacher has got long hair, hasn’t she? - Twoja nauczycielka ma długie włosy, nieprawdaż?

It was very hot last summer, wasn’t it? - Było bardzo gorąco zeszłego lata, prawda?

 

Ciekawym przypadkiem jest czasownik modalny must (musieć), który może wyrażać dwie różne rzeczy: przymus lub przypuszczenie/pewność. W tym pierwszym przypadku question tag tworzymy zgodnie z regułą:

She must go now, mustn’t she? - Ona musi już iść, prawda?

They mustn’t leave us here, must they? - Im nie wolno nas tutaj zostawić, czyż nie?

 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zdań wyrażających przypuszczenie/pewność. Tutaj question tag stworzymy za pomocą operatora pasującego do czasownika po must

Children must be hungry, aren’t they? - Dzieci muszą być głodne, prawda?

These people must live nearby, don’t they? - Ci ludzie muszą mieszkać w pobliżu, prawda? 

 

W przypadku “zwykłych” czasowników często konieczne jest dodatnie operatora, aby stworzyć question tag. W przypadku zdań przeczących sprawa jest dość prosta - wystarczy zmienić operator na formę twierdzącą i dodać zaimek.

Prześledźmy to na przykładach w różnych czasach. 

 

czas gramatyczny

zdania twierdzące

zdania przeczące

PRESENT SIMPLE

She works at school, doesn’t she?


They go to work by bus, don’t they? 

She doesn’t work at school, does she?


They don’t go to work by bus, do they? 

PRESENT CONTINUOUS

She is helping you, isn’t she?


We are just doing our job, aren’t we?

She isn’t helping you, is she?


We aren’t just doing our job, are we?

PRESENT PERFECT

Your friends have left, haven’t they? 


The teacher has marked the tests, hasn’t she?

Your friends haven’t left, have they? 


The teacher hasn’t marked the tests, has she?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

The customers have been waiting for a long time, haven’t they?


The girl has been standing there since 5, hasn’t she?

The customers haven’t been waiting for a long time, have they?


The girl hasn’t been standing there since 5, has she?

PAST SIMPLE

Tim and Mary got married in 2001, didn’t they? 

Tim and Mary didn’t get married in 2001, did they? 

PAST CONTINUOUS

I was watching TV, wasn’t I?


We were sleeping, weren’t we?

I wasn’t watching TV, was I?


We weren’t sleeping, were we?

PAST PERFECT

You had handed in the essay before the deadline passed, hadn’t you? 

You hadn’t handed in the essay before the deadline passed, had you? 

PAST PERFECT CONTINUOUS

They had been working on it for a long time, hadn’t they? 

They hadn’t been working on it for a long time, had they? 

FUTURE SIMPLE

We will win, won’t we?

We won’t win, will we?

FUTURE CONTINUOUS

Samantha will be learning German then, won’t she?

Samantha won’t be learning German then, will she?

FUTURE PERFECT

They will have finished the project by Friday, won’t they? 

They won’t have finished the project by Friday, will they? 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

You will have been working here for 10 years soon, won’t you? 

You won’t have been working here for more than 10 years soon, will you? 

USED TO

You used to spend holidays at your grandparents’, didn’t you?

You didn’t use to spend holidays at your grandparents’, did you?

 

Question tags - wyjątki

Jak już zapewne wiesz, język angielski obfituje w wyjątki. Nie inaczej jest w przypadku question tags. Oto cztery sytuacje, w których tworzymy je w sposób niezgodny z zasadami:

 • Let’s …, shall we? 
  • np. Let’s go to the cinema, shall we? - Chodźmy do kina, dobrze?

 

 • I am…, aren’t I?
  • np. I’m doing it wrong, aren’t I? - Robię to źle, prawda? 

 

 • tryb rozkazujący - will/would/could
  • np. Turn off the light, will you? - Zgaś światło, dobrze?

   
  • Pass me salt, could you? - Podaj mi sól, dobrze? 
 • zdania zawierające słówka przeczące, np. no, never, hardly, nobody, little - stosujemy question tags w formie twierdzącej:
  • np. He is never late, is he? - On się nigdy nie spóźnia, prawda
  • You have no respect for your boss, do you? - Nie masz żadnego szacunku dla swojego szefa, prawda? 

 

Question tags - zastosowanie

Question tags pełnią rolę podobną do polskich pytań zadawanych na końcu zdania: prawda? nieprawdaż? czyż nie? no nie? W języku angielskim ich znaczenie nieco zmienia się w zależności od intonacji, z jaką je wypowiemy.

Jeśli question tag ma intonację rosnącą, będzie to oznaczać, że oczekujemy od naszego rozmówcy reakcji: potwierdzenia lub zaprzeczenie, ponieważ nie jesteśmy pewni, jakie są fakty.

Mary didn’t pass her driving exam, did she?⤴️  - Mary nie zdała egzaminu na prawo jazdy, prawda? (Nie jestem pewien, czy tak faktycznie było). 

To samo zdanie wypowiedziane z intonacją opadającą wskazuje na to, że znamy odpowiedź i nie oczekujemy reakcji ze strony rozmówcy:

Mary didn’t pass her driving exam, did she?⤵️  - Mary nie zdała egzaminu na prawo jazdy, prawda? (Jestem pewien, że nie zdała, pytam retorycznie). 

Jeśli szukasz informacji na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielskim, koniecznie sprawdź pozostałe artykuły na naszej stronie. Znajdziesz tam jasne tłumaczenia i czytelne przykłady użycia wszystkich struktur angielskich, dzięki czemu utrwalisz i usystematyzujesz swoją wiedzę. Poznawaj angielski ze Speak Up!Question tags - FAQ

Co to są "question tags"?

"Question tags" to krótkie pytania zadawane na końcu zdania w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia przypuszczenia mówiącego.
Przykład:
 • It's a nice day, isn't it? (Ładny dzień, prawda?)
 • You don't like coffee, do you? (Nie lubisz kawy, prawda?)

Jakie są najczęściej używane "question tags"?

Najczęściej używane "question tags" to:
 • isn't it / is it? (dla czasów teraźniejszych)
 • didn't you / did you? (dla czasów przeszłych)
 • will you / won't you? (dla czasów przyszłych)

Przykład:
 • You're coming with us, aren't you? (Idziesz z nami, prawda?)
 • He studied English at university, didn't he? (On studiował angielski na uczelni, prawda?)
 • We'll see each other tomorrow, won't we? (Zobaczymy się jutro, prawda?)

Kiedy używa się "question tags" z "will" lub "shall"?

"Question tags" z "will" lub "shall" używa się, gdy chcemy zapytać o zgodę, sugestię lub propozycję.
Przykład:
 • Let's go to the cinema, shall we? (Pójdziemy do kina, co powiesz?)
 • You will help me, won't you? (Pomóżesz mi, prawda?)

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.