• Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
  2020-09-24

  Liczba mnoga w języku angielskim

  Kiedy rozpoczynasz naukę języka angielskiego, jednym z pierwszych zagadnień, które przyjdzie ci opanować, jest tworzenie liczby mnogiej. Jak robić to w poprawny sposób? O jakich zasadach należy pamiętać? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

  Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim - ogólna zasada

  Liczba mnoga w języku angielskim nie przysparza uczącym się zbyt wielu problemów.
  Z zasady tworzy się ją poprzez dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej, np.:

  a dog - dogs 

  a girl - girls

  a car - cars

  a book - books

  a computer - computers

  To całkiem proste, prawda? Musisz jednak wiedzieć, że istnieje też grupa rzeczowników, których liczba mnoga tworzona jest w odmienny sposób.

  Poszczególne przypadki tworzenia liczby mnogiej

  Kiedy liczbę mnogą tworzymy w języku angielskim w inny, niż opisany powyżej sposób? Wyjątki stanowią rzeczowniki kończące się na -y, -s, -sh, -ch, -x, -o, -f, -fe, rzeczowniki nieregularne oraz złożone. Na uwagę zasługują też rzeczowniki zbiorowe i te, które występują jedynie w liczbie mnogiej. 

  Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -y

  W przypadku rzeczowników zakończonych na -y, po spółgłosce, w liczbie mnogiej -y znika i dopisujemy końcówkę -ies, np.:

  a lady - ladies

  a baby - babies 

  a study - studies

  a cherry - cherries

  a fly - flies

   

  Uwaga! Jeśli przed -y stoi samogłoska, liczbę mnogą tworzymy w sposób regularny:

   

  a boy - boys

  a play - plays

  a toy - toys

  a bay - bays

  a key - keys

  Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -s, -sh, -ch i -x

  Jak postąpić w przypadku rzeczowników, które kończą się na “syczące” głoski, czyli -s, -sh, -ch i -x? Aby ułatwić wymowę końcówki, poprzedzamy ją literą -e, czyli zamiast -s, dodajemy -es

   

  a bus - buses

  a kiss - kisses

  a dish - dishes

  a watch - watches

  a fox - foxes

  Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -f lub -fe

  Grupa rzeczowników, które kończą się na -f lub -fe w liczbie mnogiej przyjmuje końcówkę -ves, np.:

   

  a thief - thieves

  a knife - knives

  a leaf - leaves

  a shelf - shelves

  a half - halves

   

  Musisz jednak pamiętać o kilku wyjątkach od tej zasady, które tworzą liczbę mnogą w sposób regularny:

   

  a belief - beliefs 

  a cliff - cliffs

  a chief - chiefs 

  a chef - chefs

  a roof - roofs 

  a giraffe - giraffes

   

  Słowo scarf (“szalik”) ma dwie poprawne formy liczby mnogiej - scarves lub scarfs

  Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -o.

  Jeśli chcesz utworzyć liczbę mnogą rzeczownika kończącego się na -o, musisz dodać do niego końcówkę -es

   

  a potato - potatoes

  a tomato - tomatoes

  a veto - vetoes

  an embargo - embargoes

  a hero - heroes

   

  Także od tej zasady znajdą się wyjątki. Są nimi niektóre rzeczowniki obcego pochodzenia, które liczbę mnogą tworzą przez dodanie końcówki -s: 

   

  a hippo - hippos

  a kilo - kilos

  a radio - radios

  a piano - pianos

  a photo - photos 

  a rhino - rhinos

  a video - videos 

  Nieregularna liczba mnoga angielskich rzeczowników

  Kilkanaście angielskich rzeczowników tworzy liczbę mnogą w sposób zupełnie nieregularny:

   

  a man - men (mężczyzna)

  a woman - women (kobieta)

  a child - children (dziecko)

  a person - people (osoba)

  a goose - geese (gęś)

  a tooth - teeth (ząb)

  a foot - feet (stopa)

  an ox - oxen (wół)

  a mouse - mice (mysz)

  a louse - lice (wesz)

  an appendix - appendices (w znaczeniu: aneks, dodatek, załącznik) ale: appendixes (w znaczeniu: wyrostek robaczkowy)

  a brother - brethren (w znaczeniu: mnich)

  Te rzeczowniki mają identyczną formę w liczbie pojedynczej i mnogiej:

   

  a carp - carp (karp)

  a cod - cod (dorsz)

  a deer - deer (jeleń)

  a grouse - grouse (głuszec)

  a moose - moose (łoś)

  a salmon - salmon (łosoś)

  a species - species (gatunek)

  a series - series (seria)

  Rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej

  Niektóre rzeczowniki w języku angielskim występują wyłącznie w liczbie mnogiej - dokładnie tak, jak polskie słowo “nożyczki” lub “spodnie”. Ponieważ jest ich całkiem sporo, podzieliliśmy je na pięć oddzielnych kategorii:

  • rzeczowniki odprzymiotnikowe, które określają konkretną grupę ludzi, np.;

   

  the young - młodzi

  the old - starzy

  the rich - bogaci

  the poor - biedni

  the German - Niemcy

   

  • tzw. unmarked plural, czyli rzeczowniki określające grupę ludzi, zwierząt, przedmiotów itd. Oto kilka przykładów:

   

  police - policja

  gentry - szlachta

  clergy - duchowieństwo

  vermin - szkodniki

  cattle - bydło

   

  • rzeczowniki, które poprzedzamy wyrażeniem a pair of… (para…):

   

  binoculars - lornetka

  braces - szelki

  handcuffs - kajdanki

  jeans - dżinsy

  knickers - majtki

  leggins - leginsy

  overalls - “ogrodniczki”

  pants - spodnie lub majtki (AmE)

  pincers - szczypce

  pyjamas - piżama

  scales - waga

  scissors - nożyczki

  shorts - szorty

  tights - rajstopy

  trousers - spodnie (BrE)

   

  • niektóre nazwy własne krajów i regionów:

   

  the Hebrides - Hebrydy

  the Highlands - region Szkocji

  the Midlands - region w Anglii

  the Netherlands - Holandia

  the West Indies - wyspy na Morzu Karaibskim

   

  • niektóre rzeczowniki kończące się na -s:

   

  alms - jałmużna

  amends - zadośćuczynienie

  annals - kronika

  archives - archiwa

  arms - broń

  arrears - zaległości w opłatach

  ashes - prochy (zmarłego)

  auspices - patronat

  bowels - jelita, wnętrzności

  brains - inteligencja

  congratulations - gratulacje

  contents - zawartość

  customs - cło

  drawers - bielizna

  earnings - zarobki

  entrails - wnętrzności 

  fireworks - sztuczne ognie

  funds - fundusze

  goods - dobra, towary

  guts - wnętrzności, odwaga

  looks - wygląd

  manners - maniery

  nuptials - zaślubiny

  odds - szanse, prawdopodobieństwo

  outskirts - przedmieścia

  pains - starania

  premises - posesja

  proceeds - wpływy, dochód

  riches - bogactwo, majątek

  stairs - schody

  surroundings - otoczenie

  tidings - wieści, nowiny

  thanks - podziękowania

  troops - żołnierze, oddziały

  tropics - tropiki

  valuables - kosztowności

  wages - zarobki

  Liczba mnoga rzeczowników złożonych

  Rzeczowniki złożone to takie, które powstają po zestawieniu ze sobą dwóch słów. Najczęściej są to złożenia rzeczownik - rzeczownik lub rzeczownik przyimek. Liczba mnoga rzeczowników złożonych w języku angielskim tworzona jest na trzy różne sposoby:

   

  • najczęściej końcówkę -s lub inną formę liczby mnogiej przyjmuje ostatni element rzeczownika złożonego, np.:

   

  a grown-up - grown-ups (dorosły)

  a pocket knife - pocket knives (scyzoryk)

  a bathroom - bathrooms (łazienka)

  an armchair - armchairs (fotel)

  a chairman - chairmen (prezes)

   

  • jedynie pierwszy element złożenie przyjmuje formę liczby mnogiej, dzieje się tak, kiedy tylko pierwszy wyraz jest rzeczownikiem lub jest ważniejszy, np.:

   

  a mother-in-law - mothers-in-law (teściowa)

  a passer-by - passers-by (przechodzeń)

  a man-of-war - men-of-war (okręt wojenny)

  editor-in-chief - editors-in-chief (redaktor naczelny)

  runner-up - runners-up (zdobywca drugiego miejsca)

   

  • jeżeli pierwszym członem złożenia rzeczownik-rzeczownik jest słowo man lub woman, to liczbę mnogą tworzy się zwykle od obu wyrazów:, np.:

   

  woman-doctor - women doctors (lekarka) 

  man-driver - men drivers (kierowca)

  manservant - menservants (służący)

  Rzeczowniki zbiorowe

  Rzeczowniki zbiorowe (ang. collective nouns) mogą występować z czasownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, w zależności od tego, czy postrzegamy opisywaną grupę jako jedną całość, czy zbiór poszczególnych jednostek. Najpopularniejsze rzeczowniki zbiorowe w języku angielskim to:

  audience - widownia

  class - klasa

  committee - komitet

  company - firma

  crew - załoga

  family - rodzina

  gang - gang

  government - rząd

  group - grupa

  public - publiczność

  staff - personel

  team - zespół

   

  Możemy więc na przykład powiedzieć:

  My team is working hard to meet the deadline. (Mój zespół ciężko pracuje, aby dotrzymać terminu.)

  lub:

  My team are working hard to meet the deadline. 

  Podsumowanie

  Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim nie jest trudne, musisz jednak pamiętać
  o wyjątkach od ogólnej zasady, czyli dodawania końcówki -s, a szczególnie o rzeczownikach nieregularnych. Na szczęście, nie ma ich zbyt wielu!

  Skoro tu jesteś i szukasz informacji o gramatyce języka angielskiego, możemy zdradzić Ci, gdzie znajdziesz wyjaśnienia i przykłady użycia innych ważnych struktur. Koniecznie zajrzyj do zakładki Gramatyka j. angielskiego na naszej stronie i usystematyzuj swoją wiedzę!

  Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem