Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-09-24

Liczba mnoga w języku angielskim

Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim - ogólna zasada

Liczba mnoga w języku angielskim nie przysparza uczącym się zbyt wielu problemów.
Z zasady tworzy się ją poprzez dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej, np.:

a dog - dogs 

a girl - girls

a car - cars

a book - books

a computer - computers

To całkiem proste, prawda? Musisz jednak wiedzieć, że istnieje też grupa rzeczowników, których liczba mnoga tworzona jest w odmienny sposób.

Poszczególne przypadki tworzenia liczby mnogiej

Kiedy liczbę mnogą tworzymy w języku angielskim w inny, niż opisany powyżej sposób? Wyjątki stanowią rzeczowniki kończące się na -y, -s, -sh, -ch, -x, -o, -f, -fe, rzeczowniki nieregularne oraz złożone. Na uwagę zasługują też rzeczowniki zbiorowe i te, które występują jedynie w liczbie mnogiej. 

Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -y

W przypadku rzeczowników zakończonych na -y, po spółgłosce, w liczbie mnogiej -y znika i dopisujemy końcówkę -ies, np.:

a lady - ladies

a baby - babies 

a study - studies

a cherry - cherries

a fly - flies

 

Uwaga! Jeśli przed -y stoi samogłoska, liczbę mnogą tworzymy w sposób regularny:

 

a boy - boys

a play - plays

a toy - toys

a bay - bays

a key - keys

Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -s, -sh, -ch i -x

Jak postąpić w przypadku rzeczowników, które kończą się na “syczące” głoski, czyli -s, -sh, -ch i -x? Aby ułatwić wymowę końcówki, poprzedzamy ją literą -e, czyli zamiast -s, dodajemy -es

 

a bus - buses

a kiss - kisses

a dish - dishes

a watch - watches

a fox - foxes

Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -f lub -fe

Grupa rzeczowników, które kończą się na -f lub -fe w liczbie mnogiej przyjmuje końcówkę -ves, np.:

 

a thief - thieves

a knife - knives

a leaf - leaves

a shelf - shelves

a half - halves

 

Musisz jednak pamiętać o kilku wyjątkach od tej zasady, które tworzą liczbę mnogą w sposób regularny:

 

a belief - beliefs 

a cliff - cliffs

a chief - chiefs 

a chef - chefs

a roof - roofs 

a giraffe - giraffes

 

Słowo scarf (“szalik”) ma dwie poprawne formy liczby mnogiej - scarves lub scarfs

Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -o.

Jeśli chcesz utworzyć liczbę mnogą rzeczownika kończącego się na -o, musisz dodać do niego końcówkę -es

 

a potato - potatoes

a tomato - tomatoes

a veto - vetoes

an embargo - embargoes

a hero - heroes

 

Także od tej zasady znajdą się wyjątki. Są nimi niektóre rzeczowniki obcego pochodzenia, które liczbę mnogą tworzą przez dodanie końcówki -s: 

 

a hippo - hippos

a kilo - kilos

a radio - radios

a piano - pianos

a photo - photos 

a rhino - rhinos

a video - videos 

Nieregularna liczba mnoga angielskich rzeczowników

Kilkanaście angielskich rzeczowników tworzy liczbę mnogą w sposób zupełnie nieregularny:

 

a man - men (mężczyzna)

a woman - women (kobieta)

a child - children (dziecko)

a person - people (osoba)

a goose - geese (gęś)

a tooth - teeth (ząb)

a foot - feet (stopa)

an ox - oxen (wół)

a mouse - mice (mysz)

a louse - lice (wesz)

an appendix - appendices (w znaczeniu: aneks, dodatek, załącznik) ale: appendixes (w znaczeniu: wyrostek robaczkowy)

a brother - brethren (w znaczeniu: mnich)

Te rzeczowniki mają identyczną formę w liczbie pojedynczej i mnogiej:

 

a carp - carp (karp)

a cod - cod (dorsz)

a deer - deer (jeleń)

a grouse - grouse (głuszec)

a moose - moose (łoś)

a salmon - salmon (łosoś)

a species - species (gatunek)

a series - series (seria)

Rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej

Niektóre rzeczowniki w języku angielskim występują wyłącznie w liczbie mnogiej - dokładnie tak, jak polskie słowo “nożyczki” lub “spodnie”. Ponieważ jest ich całkiem sporo, podzieliliśmy je na pięć oddzielnych kategorii:

  • rzeczowniki odprzymiotnikowe, które określają konkretną grupę ludzi, np.;

 

the young - młodzi

the old - starzy

the rich - bogaci

the poor - biedni

the German - Niemcy

 

  • tzw. unmarked plural, czyli rzeczowniki określające grupę ludzi, zwierząt, przedmiotów itd. Oto kilka przykładów:

 

police - policja

gentry - szlachta

clergy - duchowieństwo

vermin - szkodniki

cattle - bydło

 

  • rzeczowniki, które poprzedzamy wyrażeniem a pair of… (para…):

 

binoculars - lornetka

braces - szelki

handcuffs - kajdanki

jeans - dżinsy

knickers - majtki

leggins - leginsy

overalls - “ogrodniczki”

pants - spodnie lub majtki (AmE)

pincers - szczypce

pyjamas - piżama

scales - waga

scissors - nożyczki

shorts - szorty

tights - rajstopy

trousers - spodnie (BrE)

 

  • niektóre nazwy własne krajów i regionów:

 

the Hebrides - Hebrydy

the Highlands - region Szkocji

the Midlands - region w Anglii

the Netherlands - Holandia

the West Indies - wyspy na Morzu Karaibskim

 

  • niektóre rzeczowniki kończące się na -s:

 

alms - jałmużna

amends - zadośćuczynienie

annals - kronika

archives - archiwa

arms - broń

arrears - zaległości w opłatach

ashes - prochy (zmarłego)

auspices - patronat

bowels - jelita, wnętrzności

brains - inteligencja

congratulations - gratulacje

contents - zawartość

customs - cło

drawers - bielizna

earnings - zarobki

entrails - wnętrzności 

fireworks - sztuczne ognie

funds - fundusze

goods - dobra, towary

guts - wnętrzności, odwaga

looks - wygląd

manners - maniery

nuptials - zaślubiny

odds - szanse, prawdopodobieństwo

outskirts - przedmieścia

pains - starania

premises - posesja

proceeds - wpływy, dochód

riches - bogactwo, majątek

stairs - schody

surroundings - otoczenie

tidings - wieści, nowiny

thanks - podziękowania

troops - żołnierze, oddziały

tropics - tropiki

valuables - kosztowności

wages - zarobki

Liczba mnoga rzeczowników złożonych

Rzeczowniki złożone to takie, które powstają po zestawieniu ze sobą dwóch słów. Najczęściej są to złożenia rzeczownik - rzeczownik lub rzeczownik przyimek. Liczba mnoga rzeczowników złożonych w języku angielskim tworzona jest na trzy różne sposoby:

 

  • najczęściej końcówkę -s lub inną formę liczby mnogiej przyjmuje ostatni element rzeczownika złożonego, np.:

 

a grown-up - grown-ups (dorosły)

a pocket knife - pocket knives (scyzoryk)

a bathroom - bathrooms (łazienka)

an armchair - armchairs (fotel)

a chairman - chairmen (prezes)

 

  • jedynie pierwszy element złożenie przyjmuje formę liczby mnogiej, dzieje się tak, kiedy tylko pierwszy wyraz jest rzeczownikiem lub jest ważniejszy, np.:

 

a mother-in-law - mothers-in-law (teściowa)

a passer-by - passers-by (przechodzeń)

a man-of-war - men-of-war (okręt wojenny)

editor-in-chief - editors-in-chief (redaktor naczelny)

runner-up - runners-up (zdobywca drugiego miejsca)

 

  • jeżeli pierwszym członem złożenia rzeczownik-rzeczownik jest słowo man lub woman, to liczbę mnogą tworzy się zwykle od obu wyrazów:, np.:

 

woman-doctor - women doctors (lekarka) 

man-driver - men drivers (kierowca)

manservant - menservants (służący)

Rzeczowniki zbiorowe

Rzeczowniki zbiorowe (ang. collective nouns) mogą występować z czasownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, w zależności od tego, czy postrzegamy opisywaną grupę jako jedną całość, czy zbiór poszczególnych jednostek. Najpopularniejsze rzeczowniki zbiorowe w języku angielskim to:

audience - widownia

class - klasa

committee - komitet

company - firma

crew - załoga

family - rodzina

gang - gang

government - rząd

group - grupa

public - publiczność

staff - personel

team - zespół

 

Możemy więc na przykład powiedzieć:

My team is working hard to meet the deadline. (Mój zespół ciężko pracuje, aby dotrzymać terminu.)

lub:

My team are working hard to meet the deadline. 

Podsumowanie

Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim nie jest trudne, musisz jednak pamiętać
o wyjątkach od ogólnej zasady, czyli dodawania końcówki -s, a szczególnie o rzeczownikach nieregularnych. Na szczęście, nie ma ich zbyt wielu!

Skoro tu jesteś i szukasz informacji o gramatyce języka angielskiego, możemy zdradzić Ci, gdzie znajdziesz wyjaśnienia i przykłady użycia innych ważnych struktur. Koniecznie zajrzyj do zakładki Gramatyka j. angielskiego na naszej stronie i usystematyzuj swoją wiedzę!

Kiedy rozpoczynasz naukę języka angielskiego, jednym z pierwszych zagadnień, które przyjdzie ci opanować, jest tworzenie liczby mnogiej. Jak robić to w poprawny sposób? O jakich zasadach należy pamiętać? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem