ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Nauka o rzeczownikach angielskich jest raczej prosta. Nie odmieniają się one przez rodzaje, dodatkowo w języku angielskim nie istnieją przypadki, więc właściwie wystarczy nauczyć się znaczenia danego słowa. 

Rzeczowniki w języku angielskim dzielimy na policzalne i niepoliczalne. 

Gramatyka angielskiego

Rzeczowniki policzalne (countable) w języku angielskim

Rzeczowniki policzalne to takie, jak sama nazwa wskazuje, które można policzyć na sztuki (np. one apple - jedno jabłko, two apples - dwa jabłka, itd.). Występują one w liczbie pojedynczej i mnogiej. Trzeba pamiętać, że rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej muszą być w jakiś sposób określone:

 • zaimkiem dzierżawczym (np. my car)
 • stopniem najwyższym przymiotnika (np. the biggest dog)
 • w każdym innym przypadku, rzeczownik musi zostać poprzedzony przedimkiem (nieokreślonym  - a/an lub określonym - the, w zależności od kontekstu).

 

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników policzalnych w języku angielskim

Z zasady, rzeczowniki policzalne tworzą liczbę mnogą poprzez dodanie końcówki -s/-es.  Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. 

 

rodzaj rzeczowników

końcówka

przykłady

większość rzeczowników 

-s

a car - two cars

rzeczowniki kończące się na -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o*


* niektóre rzeczowniki nie podlegają tej zasadzie, np. a photo - photos

-es

a bus - buses

a dress - dresses

a brush - brushes

a torch - torches

a box - boxes

a tomato - tomatoes

rzeczowniki kończące się na spółgłoskę + y

-ies

a strawberry - strawberries 

a baby -  babies

rzeczowniki kończące się na -f lub -fe

* niektóre rzeczowniki nie podlegają tej zasadzie, np. roof - two roofs

-ves

a wolf -  wolves

a leaf -  leaves

rzeczowniki tworzące nieregularną liczbę mnogą

-

a child - children

a man - men

a woman - women

goose - geese

tooth - teeth

foot - feet

ox - oxen

mouse - mice

sheep - sheep

deer - deer

 

Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable) w angielskim

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie da się policzyć na sztuki i zwykle nie mają liczby mnogiej. Nigdy nie stawiamy przed nimi przedimka nieokreślonego a/an. Można podzielić je na następujące kategorie:

  • jedzenie: cheese, butter, meat, salt, pepper, bacon, bread, chocolate, honey, jam, itd. 
  • płyny: coffee, milk, water, tea, wine, lemonade, petrol, oil, itd.
  • materiały: gold, iron, silver, wood, paper, itd.
 • rzeczowniki abstrakcyjne: beauty, love, happiness, itd.
 • rzeczowniki kończące się na -ics: mathematics, athletics, gymnastics, electronics, itd. 
 • inne:hair, money, news, snow, furniture, weather, advice, etc.

Tworzenie liczby pojedynczej rzeczowników niepoliczalnych - angielski

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych możesz skorzystać z innych określeń miary i wagi, aby podać ilość jednostek:

 

a jar of jam - słoik dżemu

a bottle of water - butelka wody

a loaf of bread - bochenek chleba

a cup of coffee - filiżanka kawy

a bar of chocolate - tabliczka czekolady

a glass of wine - lampka wina

a kilo of potatoes - kilogram ziemniaków

a carton of milk - karton mleka

a bowl of soup - miska zupy

a can of fruit juice - puszka soku owocowego

a jug of lemonade - dzbanek lemoniady

a slice of ham - plasterek szynki

a tin of tuna - puszka tuńczyka

a packet of crisps - torebka czipsów 

Często w mowie potocznej pomija się nazwę miary, np.: Two coffees, please! I’ve ordered two waters.

 

Trzeba także pamiętać, że rzeczowniki określające jedzenie mogą być traktowane jako policzalne lub niepoliczalne, w zależności od kontekstu, np:

 

I need half a kilo of chicken to prepare dinner. - Potrzebuję pół kilograma kurczaka, żeby przygotować obiad.

My grandma keeps chickens. She has six of them! - Moja babcia hoduje kurczaki. MA ich sześć!

Let’s have some fish for lunch. -  Zjedzmy rybę na obiad.

There are six fishes in the fishtank. - W akwarium jest sześć rybek.

Rzeczownik hair traktowany jest jako policzalny, kiedy mówimy o pojedynczych włosach:

I found two hairs in my soup! That’s disgusting! - Znalazłam dwa włosy w mojej zupie! To obrzydliwe! 

ale:

Lisa’s hair is really beautiful! - Włosy Lisy są naprawdę piękne!

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami na naszej stronie. Znajdziesz w nich przydatne informacje na temat wszystkich zagadnień gramatycznych w języku angielskim.  

 

<< Rzeczowniki angielskie

 

Angielski Online

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.