ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim (Possessive Pronouns)

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim (possessive pronouns), to samodzielne słówka określające przynależność. Ponieważ często bywają mylone z przymiotnikami dzierżawczymi, zachęcamy do przeczytania osobnego artykułu na ich temat. Wystarczy kliknąć: przymiotniki dzierżawczy

 

Podstawowe zasady zaików dzierżawczych

Użycie zaimek dzierżawczy nie jest obarczony zbyt wieloma zasadami, co znacznie ułatwia naukę. O czym należy pamiętać, stosując angielskie zaimki dzierżawcze?

 • w przeciwieństwie do polskich odpowiedników, są nieodmienne, nigdy nie zmieniają swojej formy, np. mine w tłumaczeniu na język polski może oznaczać: mój, moja, ma, moje, me, moi, mojego, mego, mojemu, memu, moim, mym, mojej, mej, moją, mą, mojego, mego, mojemu, memu, moim, mym, moich, mych, moimi, mymi,
 • są samodzielne, co oznacza, że stosujemy je ZAMIAST rzeczownika, a nie Z rzeczownikiem. Mogą pełnić rolę podmiotu i dopełnienia w zdaniu.
 • w połączeniu z of oznaczają “jeden z” w liczbie pojedynczej lub “jedni z, jacyś” w liczbie mnogiej, np. a friend of mine - jeden z moich przyjaciół, some relatives of hers - jacyś jej krewni. 

 

Lista zaimków dzierżawczych

Oto pełna lista zaimków dzierżawczych w języku angielskim.

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

mine  - mój, moja, moje, ...

yours - twój, twoja, twoje, ...

his - jego

hers - jej

its* - jego/tego

*zaimek dzierżawczy its odnosi się do przedmiotów oraz zwierząt i jest bardzo rzadko stosowany, najczęściej używamy go w połączeniu ze słówkiem own (własny), np. This flat has a separate alarm system of its own. - To mieszkanie ma osobny, własny system alarmowy. 


ours - nasz, nasza, nasze, ...

yours - wasz, wasza, wasze, ... 

theirs  - ich

 

Przykłady użycia

Aby łatwiej było Ci zrozumieć i zapamiętać angielski zaimek dzierżawczy, przeczytaj poniższe przykłady ich użycia w zdaniu. 

 • This jacket is mine and that is yours. - Ta kurtka jest moja, a tamta Twoja.
 • Where’s Alan? Is this mobile his? - Gdzie jest Alan? Czy ten telefon komórkowy jest jego?
 • This isn’t Susan’s car. Hers is much older. - To nie jest samochód Susa. Jej jest znacznie starszy. 
 • I met a friend of yours today. - Spotkałem dzisiaj jednego z Twoich przyjaciół.
 • Does this hotel have a swimming pool of its own? - Czy ten hotel ma własny basen?
 • That’s enough talking about your demands. Let’s talk about ours now! - Wystarczy już rozmawiania o waszych żądaniach. Porozmawiajmy teraz o naszych!
 • Is this your pen? Yes, it’s mine. - Czy to Twój długopis? Tak, mój.
 • Mark is a colleague of mine. We work in the same department. - Mark jest jednym z moich współpracowników. Pracujemy w tym samym dziale.
 • The Browns’ house is quite big but ours is even bigger! - Dom Brownów jest całkiem duży, ale nasz jest jeszcze większy!
 • It was his fault, not hers. - To była jego wina, nie jej.

 

Jeśli szukasz informacji na temat innych zaimków lub struktur gramatycznych w języku angielskim, konieczne sprawdź pozostałe artykuły na naszej stronie. Znajdziesz w nich wiele przydatnych informacji, proste wyjaśnienia i przykłady użycia, które na pewno ułatwią Ci naukę!

 

<< Zaimki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.