ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Okresy warunkowe w języku angielskim

Okresy warunkowe, zwane też zdaniami warunkowymi lub trybami warunkowymi, a po angielsku Conditionals, to bardzo poręczna i przydatna struktura gramatyczna, która pozwala nam wyrazić, co się stanie, dzieje lub stałoby w przypadku spełnienia konkretnego warunku. 

 

Wprowadzenie do okresów warunkowych

Okresy warunkowe mogą być użyte do mówienia o uniwersalnych prawach i zasadach, prawdopodobnej przyszłości, hipotetycznej teraźniejszości oraz hipotetycznej przeszłości. Istnieje także możliwość łączenia ze sobą różnych okresów warunkowych i tworzenia Mixed Conditionals - mieszanych okresów warunkowych

 

Struktura zdań w okresach warunkowych 

Zdania warunkowe składają się zawsze z dwóch części: zdania podrzędnego, w którym wyrażamy warunek oraz zdania nadrzędnego, opisującego skutek spełnienia tego warunku. Oto przykład:

If we lived in at the seaside, we would go to beach every day. - Gdybyśmy mieszkali nad morzem, chodzilibyśmy na plażę każdego dnia. 

 

Możemy odwrócić kolejność zdań, wtedy przecinek jest zbędny:

We would go to beach every day if we lived in at the seaside.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów trybów warunkowych znajdziesz w osobnych, poświęconych im artykułach. Poniżej przedstawiamy podstawowe schematy budowy zdania w poszczególnych okresach warunkowych:

 

typ zdania

zdanie podrzędne

(warunek)

zdanie nadrzędne

(rezultat)

zerowy okres warunkowy

if + Present Simple

Present Simple

pierwszy okres warunkowy

if + Present Simple

Future Simple

drugi okres warunkowy

if + Past Simple

would + bezokolicznik

trzeci okres warunkowy

if + Past Perfect

would have + III forma/-ed

mieszane okresy warunkowe

II/III okres warunkowy

if + Past Simple


III/II okres warunkowy

if + Past Perfect


would have + III forma/-edwould + bezokolicznik

 

Typy okresów warunkowych - kiedy ich używamy

W języku angielskim rozróżniamy cztery tryby warunkowe oraz mieszane okresy. W tabeli poniżej przedstawiamy zastosowanie poszczególnych trybów warunkowych.

 

typ zdania

zastosowanie

zerowy okres warunkowy

niezmienne zasady, prawa natury, przepisy

pierwszy okres warunkowy

prawdopodobna przyszłość

drugi okres warunkowy

nierealna teraźniejszość, sytuacje hipotetyczne w teraźniejszości lub przyszłości 

trzeci okres warunkowy

nierealna przeszłość, sytuacje hipotetyczne w przeszłości

mieszane okresy warunkowe

II/III okres warunkowy

hipotetyczny warunek będący odzwierciedleniem stałej sytuacji, mającej miejsce zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości, hipotetyczny rezultat w przeszłości


III/II okres warunkowy

hipotetyczny warunek w przeszłości, dający hipotetyczne rezultaty w teraźniejszości

 

Sprawdź również:

Koniecznie przeczytaj artykuły poświęcone konkretnym zdaniom warunkowym. Dowiesz się z nich, w jakich przypadkach można stosować inne czasy gramatyczne lub słówka inne niż if, aby wprowadzić warunek. Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami na temat pozostałych zagadnień gramatycznych, które pozwolą Ci usystematyzować i utrwalić posiadaną wiedzę. 

 

<< Części mowy w języku angielskim

Angielski Online

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.