ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Drugi okres warunkowy - Second Conditional

“Ach, gdybym wygrał na loterii, kupiłbym sobie willę z basenem”. “Gdybym był wyższy, mógłbym być koszykarzem”. “Jeśli pogoda byłaby lepsza, leżałabym teraz na plaży.” Co łączy wszystkie te zdania? Jeśli przetłumaczysz je na język angielski, będziemy mieć do czynienia z drugim okresem warunkowym (ang. Second Conditional) - konstrukcją, którą koniecznie trzeba znać, aby dobrze rozumieć native speakerów. 

 

Second conditional - budowa, czyli tworzenie 2 okresu warunkowego

Wszystkie zdania warunkowe składają się z dwóch części: zdania nadrzędnego, w którym wyrażamy warunek, oraz zdania podrzędnego, opisującego skutki spełnienia tego warunku.  W najbardziej typowej, najczęściej spotykanej formie, drugi okres warunkowy wygląda następująco:

 

zdanie nadrzędne (warunek)

zdanie podrzędne (rezultat)

If + Past Simple

would + bezokolicznik

 

np. If we lived in Spain, we would grow oranges. - Gdybyśmy mieszkali w Hiszpanii, hodowalibyśmy pomarańcze. 

 

Możemy odwrócić kolejność członów w zdaniu. W takim przypadku przecinek znika:

We would grow oranges if we lived in Spain.

 

Czas Past Simple w zdaniu nadrzędnym oraz would + bezokolicznik w zdaniu podrzędnym w drugi trybie warunkowym w pewnych sytuacjach mogą zostać zastąpione innymi strukturami gramatycznymi.

 

zdanie nadrzędne (warunek)

zdanie podrzędne (rezultat)

  • Past Continuous - gdy warunek odnosi się do hipotetycznej czynności trwającej w danej chwili lub planu na najbliższą przyszłość. np. If my parents were sleeping, we could sneak out. - Gdyby moi rodzice spali, moglibyśmy się wymknąć. 

  • was/were going to - gdy warunek dotyczy hipotetycznego zamiaru/intencji, np. If she was going to buy a car, she would have to save some money. - Jeśli ona zamierzałaby kupić samochód, musiałaby zaoszczędzić trochę pieniędzy. 

  • was/were to do sth - dla wyrażenia przypuszczenia, np. If all the guests were to come, we would need a bigger room. - Jeśli wszyscy goście mieliby przybyć, potrzebowalibyśmy większej sali. 

W przypadku tej konstrukcji możemy opuścić spójnik if i zastosować inwersję:

Were all the guests to come, we would need a bigger room.


  • would + bezokolicznik - dla wyrażenia uprzejmej prośby, np. If you would send me the offer by email, I’d be grateful. - Jeśli będzie Pan uprzejmy wysłać mi tę ofertę mailem, będę wdzięczny.

  • would/wouldn’ + bezokolicznik - dla wyrażenia, chęci lub jej braku, np. If Sheila wouldn’t agree to donate any money, I would try to persuade her. - Jeśli Sheila nie zgodziłaby się przekazać żadnych pieniędzy, próbowałbym ją przekonać.

  • by some unlucky chance/by any chance/by some remote chance  - dla wyrażenia ograniczonego prawdopodobieństwa, np. If by some remote chance they decided to buy this house, that would mean taking a bank loan. - Jeśli jakimś cudem zdecydowaliby się na zakup tego domu, oznaczałoby to wzięcie pożyczki. 
  • might/could + bezokolicznik - dla wyrażenia przypuszczenia, np. If we left now, we might still meet them. - Jeśli wyszlibyśmy teraz, wciąż możemy ich spotkać. 

  • could + bezokolicznik - dla wyrażenia pozwolenia, np. Sheila could drive her father’s car if he trusted her skills more. - Sheila mogłaby jeździć samochodem swojego ojca, gdyby bardziej ufał jej umiejętnościom. 

  • would/might/could + be + czasownik+ing  - dla wyrażenia skutku, który hipotetycznie trwałby w chwili mówienia lub najbliższej przyszłości, np. If I didn’t have to work today, we would be sunbathing now.- Gdybym nie musiała dzisiaj pracować, opalalibyśmy się teraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Warto zwrócić uwagę na to, że czasownik to be najczęściej występuje w drugim okresie warunkowym w formie were, szczególnie w języku formalnym, np. 

If John were taller, he would be a better basketball player. - Jeśli John byłby wyższy, byłby lepszym koszykarzem. 

 

Zastosowanie drugiego okresu warunkowego

Drugi tryb warunkowy (ang. 2nd Conditional) stosowany jest w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. Warunek w zdaniu nadrzędnym uważamy za nierealny, bardzo mało prawdopodobny lub niemożliwy do spełnienia. Drugi tryb warunkowy to trochę odpowiednik polskiego powiedzenia “Jakby babcia miała wąsy, toby była dziadkiem”. Po każdym zdaniu warunkowym drugiego typu możemy powiedzieć: “ale tak nie jest/nie będzie”. 

 

Często Second Conditional stosowany jest do dawania rad, podobnie jak polska konstrukcja “Na Twoim miejscu (zrobiłbym)...”, np.

If I were you, I wouldn’t quit the job so hastily. - Na Twoim miejscu nie rzucałbym pracy tak pośpiesznie.

 

Możesz pominąć spójnik if i zastosować inwersję:

Were I you, I wouldn’t quit the job so hastily.

 

Dla urozmaicenia możesz także powiedzieć: If I were in your shoes lub If I were in your place, np. 

If I were in your shoes, I would choose the first offer. - Na Twoim miejscu, wybrałabym pierwszą ofertę. 

 

Przykłady użycia drugiego okresu warunkowego w zdaniach

Łatwiej i szybciej zapamiętasz budowę i zastosowanie drugiego trybu warunkowego, jeśli zapoznasz się z dodatkowymi przykładami zdań.

I would be happy if we were going to Spain tomorrow. - Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy jechali do Hiszpanii jutro.

 

If Jennifer worked harder, she might be promoted soon. - Jeśli Jennifer pracowałaby ciężej, mogłaby wkrótce awansować.

 

We would have to get used to getting up earlier if we were going to buy a dog. - Musielibyśmy przyzwyczaić się do wstawania wcześniej, jeśli zamierzalibyśmy kupić psa.

 

Was I to help Jenny, I would need an extra day off. - Gdybym miała pomóc Jenny, potrzebowałabym dodatkowego dnia wolnego.

 

If you would sign here, I would prepare the order. - Jeśli zechciałaby Pani podpisać tutaj, przygotowałbym zamówienie.

 

If our neighbours would stop cutting the hedge, we would have some privacy. - Jeśli nasi sąsiedzi zechcieliby przestać przycinać żywopłot, mielibyśmy trochę prywatności. 

 

You could use the swimming pool if you chose that hotel. - Mógłbyś korzystać z basenu, gdybyś wybrał tamten hotel. 

 

If we weren’t studying for the exams, we could be enjoying the beautiful weather. - Jeśli nie uczylibyśmy się do egzaminów, moglibyśmy cieszyć się piękną pogodą.

 

If I were in your shoes, I would quit smoking immediately. - Gdybym była na Twoim miejscu, rzuciłabym palenie natychmiast. 

 

If by some unlucky chance you lost your job, you could count on your parents’ help. - Gdybyś stracił pracę, mógłbyś liczyć na pomoc swoich rodziców. 

 

Informacje o pozostałych okresach warunkowych znajdziesz w osobnych, poświęconych im artykułach na naszej stronie. Zachęcamy też do zerknięcia na wyjaśnienia dotyczące innych struktur gramatycznych w języku angielskim. Ucz się i systematyzuj wiedzę ze Speak Up!

 

<< Okresy warunkowe w języku angielskim

 

Angielski Online

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.