ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zerowy okres warunkowy - Zero Conditional

Okresy warunkowe (ang. Conditionals) pozwalają mówić o tym, jak zmienia, zmieni lub zmieniłaby się dana sytuacja w przypadku spełnienia opisanego warunku. Najprostszym, a jednocześnie nieco nietypowym typem zdania warunkowego jest Zero Conditional, czyli zerowy okres warunkowy.

 

Zerowy tryb warunkowy - budowa zadania 0 conditional

Jak każdy okres warunkowy, także zerowy tryb warunkowy składa się z dwóch członów: zdania głównego, które rozpoczynamy słówkiem if (“jeśli”), w którym opisujemy warunek, oraz zdania podrzędnego, mówiącego o rezultatach spełnienie tego warunku. W obu częściach stosujemy czas Present Simple.

W przypadku zerowego okresu warunkowego if ma takie samo znaczenie jak when lub whenever (“kiedy”).  Pamiętaj, że w pisowni dwie części okresu warunkowego należy oddzielić od siebie przecinkiem:

If you touch fire, your skin gets burnt.  - Jeśli dotykasz ognia, Twoja skóra ulega poparzeniu.

Jeśli odwrócimy kolejność, przecinek przestaje być konieczny:

Your skin gets burnt if you touch fire.

 

Zastosowanie zerowego okresu warunkowego

Kiedy używamy zerowego okresu warunkowego? Zerowy okres warunkowy stosowany jest do wyrażania praw fizyki i natury, ogólnie przyjętych zasad oraz sytuacji niezmiennych. Jeśli czas Present Simple zamienimy na Past Simple, będzie odnosił się do praw i zasad, które panowały w przeszłości. Zero Conditional znajduje zastosowanie w języku naukowym i technicznym, ale z powodzeniem możemy go używać także dla opisywania np. swoich nawyków czy reguł panujących w domu lub miejscu pracy.

 

Przykłady użycia zerowego okresu warunkowego w zdaniach

Najłatwiej jest zrozumieć i zapamiętać nową strukturę gramatyczną, jeśli zobrazujemy ją  czytelnymi przykładami. Oto kilka:

If it rains a lot, this area gets flooded. - Jeśli mocno pada, ten teren zostaje zalany.

If you heat water to 100 degrees, it starts to boil. - Jeśli podgrzejesz wodę, zaczyna wrzeć.

If children spend too much time in front of screens, they get nervous. - Jeśli dzieci spędzają za dużo czasu przed monitorami, robią się nerwowe.

If you don’t learn systematically, there are no visible results. - Jeśli nie uczysz się systematycznie, nie ma widocznych rezultatów.

If we are very hungry and have no time to cook, we order pizza. - Jeśli jesteśmy bardzo głodni i nie mamy czasu gotować, zamawiamy pizzę. 

If anybody is late for work, our boss gets really angry. - Jeśli ktoś spóźnia się do pracy, nasz szef bardzo się złości.

If the temperatures stay high for a longer time, plants in our garden wither. It happens every year. - Jeśli wysokie temperatury utrzymują się przez dłuższy czas, rośliny w naszym ogrodzie usychają. Tak się dzieje każdego roku.

If you don’t follow the safety rules, you put your life in danger. - Jeśli nie przestrzegasz zasad bezpieczeństwa, narażasz swoje życie na niebezpieczeństwo.

If we change the formula slightly, we get a remarkably different result. - Jeśli zmieniamy odrobinę wzór, otrzymujemy zupełnie inny wynik.

If you exceed the speed limit, you get a ticket. - Jeśli przekraczasz limit prędkości, dostajesz mandat.

 

Koniecznie przeczytaj nasze artykuły na temat pozostałych okresów warunkowych w języku angielskim. Na naszej stronie znajdziesz także przydatne informacje o innych angielskich strukturach gramatycznych. Poszerzaj i systematyzuj swoją wiedzę ze Speak Up!

 

<< Okresy warunkowe w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.