ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Third Conditional - Trzeci okres warunkowy angielski

Trzeci okres warunkowy (ang. Third Conditional) w angielskim niesłusznie bywa uznawany za trudny do opanowania i zupełnie niepotrzebny. Native speakerzy korzystają z tej poręcznej konstrukcji całkiem często i trudno im się dziwić. Zdania warunkowe trzeciego typu są po prostu potrzebne w języku i wcale nie takie skomplikowane!

 

Tworzenie trzeciego trybu warunkowego w angielskim - struktura zadania

Jak wszystkie inne zdania warunkowe, także te trzeciego okresu warunkowego (Third Conditional) typu składają się z dwóch części: zdania nadrzędnego, wyrażającego warunek, oraz zdania podrzędnego, które opisuje skutki spełnienia tego warunku. Najczęściej spotykana struktura zdania warunkowego trzeciego typu wygląda następująco:

 

zdanie nadrzędne (warunek)

zdanie podrzędne (rezultat)

If + Past Perfect

would have + past participle (III forma/-ed)

 

np. If we John had told me about his problems, I would have tried to help him. - Gdyby John powiedział mi o swoich problemach, Postarałbym się mu pomóc. 

 

Możemy odwrócić kolejność zdań. Wtedy należy usunąć przecinek:

I would have tried to help John if he had told me about his problems. 

 

W szczególnych przypadkach możemy użyć innych form gramatycznych niż Past Perfect i wouldhave + past participle (III forma/-ed).

 

zdanie nadrzędne (warunek)

zdanie podrzędne (rezultat)

  • Past Perfect Continuous - gdy warunek odnosi się do hipotetycznej czynności trwającej w danej chwili w przeszłości np. If the boy hadn’t been jumping, he wouldn’t have broken his leg. - Gdyby chłopiec nie skakał, nie złamałby nogi.

  • was/were to have done sth - dla wyrażenia ograniczonego prawdopodobieństwa, np. If he was to have left his job, his colleagues would have noticed something. - Gdyby miał odejść z pracy, jego koledzy coś by zauważyli.


  • inwersja - w wypowiedziach formalnych możemy opuścić spójnik if i zastosować inwersję np. Had we received your offer last week, we might have been interested. - Gdybyśmy otrzymali Państwa ofertę w zeszłym tygodniu, moglibyśmy być zainteresowani. 

  • If it hadn’t been for - to odpowiednik polskiego “Gdyby nie”, np. If it hadn’t been for Tom’s help, I wouldn’t have got this job. - Gdyby nie pomoc Toma, nie dostałbym tej pracy. 

Możliwe tu jest także zastosowanie inwersji: Hadn’t it been for Tom’s help, I would have had a lot of trouble. - Gdyby nie pomoc Toma, miałbym mnóstwo problemów.


  • But for - jak powyżej np. But for her manager’s recommendation, Ann wouldn’t have been promoted. - Gdyby nie rekomendacja jej menadżera, Ann nie dostałaby awansu. 
  • might/could + have + past participle (III forma/-ed) - dla wyrażenia przypuszczenia, pozwolenia, zdolności lub możliwości, np. I could have finished the report on time if my boss had asked for it earlier. - Mogłabym skończyć raport na czas, gdyby mój szef poprosił o niego wcześniej. 

  • would + have been + czasownik+ing  - dla wyrażenia skutku, który hipotetycznie trwałby w przeszłości, np. Mark and Jenny wouldn’t have been quarreling if his ex-girlfriend hadn’t texted him. - Mark i Jenny nie kłóciliby się, gdyby jego była dziewczyna nie wysłała do niego sms-a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie trzeciego okresu warunkowego

Trzeci okres warunkowy stosujemy do opisywania hipotetycznych sytuacji w przeszłości: gdyby coś wydarzyło się lub nie wydarzyło w przeszłości, miałoby to określony skutek, także w przeszłości. Warunek wyrażony w zdaniu nadrzędnym jest z definicji niemożliwy do spełnienia, przez to trzeci okres warunkowy w języku angielskim wyraża pewien żal.

 

Przykłady użycia trzeciego trybu warunkowego w zdaniach

Oto dodatkowe przykłady zdań warunkowych trzeciego typu, które pomogą Ci utrwalić budowę i sposób użycia 3 trybu warunkowego.

If I hadn’t gone to Mary’s birthday party five years ago, I wouldn’t have met my wife. - gdybym nie poszedł na urodziny Mary pięć lat temu, nie poznałbym mojej żony.

 

If the protesters hadn’t been demolishing the town, the police wouldn’t have arrested them. - gdyby protestujący nie demolowali miasta, policja nie aresztowałaby ich. 

 

Were we to have gone on holidays that summer, we might have chosen Greece. -  Gdybyśmy wybierali się na wakacje tamtego lata, moglibyśmy wybrać Grecję. 

 

Had Mr Dudley treated his nephew better, the boy wouldn’t have tried to run away. - Gdyby pan Dudley traktował swojego bratanka lepiej, chłopiec nie próbowałby uciec. 

 

If it hadn’t been for the bad weather, we could have stayed longer at the seaside. - Gdyby nie zła pogoda, moglibyśmy zostać nad morzem dłużej. 

 

But for regular physical exercise, Danny wouldn't have lost so much weight. - Gdyby nie regularne ćwiczenia fizyczne. 

 

If Jeremy had told me about his interview, I would have been watching it when you arrived. - Gdyby Jeremy powiedział mi o swoim wywiadzie, oglądałabym go, kiedy przyjechaliście. 

 

The little girl wouldn’t have been crying if her sister hadn’t destroyed her toy. - Dziewczynka nie płakałaby, gdyby jej siostra nie zniszczyła jej zabawki. 

 

The accident wouldn’t have happened if the driver had stopped at the crossroads. - Wypadek nie wydarzyłby się, gdyby kierowca zatrzymał sięna skrzyżowaniu.

 

I would have never written the book if it wasn’t for my family’s support. - Nigdy nie napisałabym tej książki, gdyby nie wsparcie mojej rodziny. 

 

Jeżeli szukasz informacji o pozostałych angielskich okresach warunkowych, koniecznie przeczytaj nasze artykuły na ich temat! Na naszej stronie znajdziesz też przydatne wiadomości o innych konstrukcjach gramatycznych w języku angielskim. Ucz się angielskiego ze Speak Up!

 

<< Okresy warunkowe w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.