ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna w języku angielskim - Passive Voice

Czym jest strona bierna w języku angielskim? Strona bierna (ang. passive voice) to konstrukcja, za pomocą której wyrażamy sam fakt wykonania czynności, bez konieczności wskazywania jej wykonawcy. Konstrukcja passive voice w języku angielskim stosowana jest bardzo często, także w sytuacjach, kiedy język polski nie pozwala na jej użycie. Jeśli chcesz dobrze mówić po angielsku i rozumieć native speakerów, po prostu musisz zaprzyjaźnić się ze stroną bierną!

Wprowadzenie do strony biernej - passive voice

Częściej spotkamy się ze stroną bierną w języku oficjalnym, szczególnie w sytuacjach, gdy autor wypowiedzi nie chce wskazywać na to, kto stoi za opisywaną czynnością lub sytuacją. Klasycznym przykładem jest zdanie The tax has been raised. - Podatek został podniesiony. Kto to zrobił? No cóż, to już nie jest powiedziane. 

Zastosowanie strony biernej w angielskim

Strona bierna (Passive Voice) w języku angielskim stosowana jest w czterech przypadkach:

  • wykonawca czynności jest nieistotny - za istotniejszy uznajemy sam fakt wykonania czynności niż to, kto tego dokonał, w związku z czym tę ostatnią informację pomijamy, np.

Ordered goods are sent twice a day. - Zamówione towary wysyłane są dwa razy dziennie. 

  • wykonawca czynności jest nieznany -  zdarza się, że po prostu nie wiemy, kto jest wykonawcą danej czynności. Wtedy strona bierna wyjątkowo się przydaje! Przykład:

My car has been stolen! - Mój samochód został skradziony!

  • wykonawca czynności jest oczywisty - w przypadku niektórych czynności oczywiste jest, kto jest ich wykonawcą i nie podajemy tej informacji dodatkowo, np.

The bank robbers were arrested quickly. - Przestępcy, którzy napadli na bank, zostali szybko aresztowani. (Oczywiście - przez policję).

  • chcemy podkreślić, że to właśnie ta osoba wykonała daną czynność - angielski to język paradoksów i oto jeden z nich. Jeśli zależy Ci na tym, aby podkreślić, przez kogo została wykonana czynność, zastosuj stronę bierną, a wykonawcę (ang. agent) wprowadź na końcu zdania, poprzedzając go słówkiem by, np.:

The ceremony will be led by Mr Williams himself. - Ceremonia zostanie poprowadzona przez pana Williamsa we własnej osobie.

UWAGA! To jedyna sytuacja, kiedy wprowadzamy do zdania w stronie biernej informację o tym, kto wykonał daną czynność! Pamiętaj, że jeśli w zdaniu występuje zarówno wykonawca czynności, jak i okolicznik czasu, ten ostatni stawiamy za wykonawcą czynności!

This dog was rescued by Amanda last year. - Ten pies został uratowany przez Amandę w zeszłym roku.

 

Tworzenie strony biernej - angielski, budowa

Wbrew pozorom, tworzenie strony biernej wcale nie jest trudne. Wystarczy znajomość form czasownika to be w różnych czasach oraz trzeciej formy czasownika (past participle). Najprostszy wzór na zdanie twierdzące w stronie biernej wygląda następująco:

 

1

2

3

4

podmiot 

to be (odmienione przez czas i osobę)

III forma czasownika/czasownik z końcówką -ed

reszta zdania

The office 

To biuro 


Those buildings

Tamte budynki


Passengers with no valid ticket 

Pasażerowie bez ważnego biletu


The new book by George R.R. Martin

Nowa książka George’a R.R. Martina

is

jest


were 

zostaływill be zostaną
will have beenzostanie 

cleaned

sprzątane


built 

zbudowaneaskedpoproszeni
publishedwydana

every week.

co tydzień.


over fifty years ago.

ponad pięćdziesiąt lat temu.


to leave the train. o opuszczenie pociągu. by the end of this year. 


przed końcem tego roku. 

 

Konstrukcja zdań przeczących w stronie biernej

Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słówka not do odmienionego czasownika to be. Oto jak będą wyglądały powyższe zdania, kiedy zmienimy je w przeczenia. 

This office isn’t cleaned every week. - To biuro nie jest sprzątane co tydzień.

Those buildings weren’t built over fifty years ago. - Tamte budynki nie zostały zbudowane ponad pięćdziesiąt lat temu.

Passengers with no valid ticket won’t be asked to leave the train. - Pasażerowie bez ważnego biletu nie zostaną poproszeni o opuszczenie pociągu. 

The new book by George R.R. Martin won’t have been published by the end of this year. - Nowa książka George’a R.R. Martina nie zostanie wydana przed końcem tego roku.

Tworzenie pytań w stronie biernej

Pytania w stronie biernej tworzone są tak samo, jak zawsze, kiedy orzeczeniem jest czasownik to be, czyli przez inwersję. Polega ona na tym, że podmiot zdania i orzeczenie zamieniają się miejscami. Ponownie posłużmy się naszymi przykładami, aby to zobrazować:

Is this office cleaned every week? - Czy to biuro jest sprzątane co tydzień?

How often is this office cleaned? - Jak często jest sprzątane to biuro?

Were those buildings built over fifty years ago? - Czy tamte budynki zostały zbudowane ponad pięćdziesiąt lat temu?

When were those buildings built? - Kiedy zostały zbudowane tamte budynki? 

Will passengers with no valid ticket be asked to leave the train? - Czy pasażerowie bez ważnego biletu zostaną poproszeni o opuszczenie pociągu. 

Will the new book by George R.R. Martin have been published by the end of this year. - Czy nowa książka George’a R.R. Martina zostanie wydana przed końcem tego roku?

 

Zobacz również:

 

O tym, jak tworzyć stronę bierną w konkretnych czasach, a także z czasownikami modalnymi oraz konstrukcje bezosobowe, przeczytasz w osobnych artykułach. Zachęcamy również do zerknięcia na materiały dotyczące innych zagadnień gramatycznych na naszej stronie. Pomogą Ci poszerzyć i usystematyzować wiedzę na interesujące Cię tematy. 

 

<< Części mowy w języku angielskim

 

Angielski Online

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.