ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna - konstrukcje bezosobowe

Strona bierna (ang. passive voice) to konstrukcja dość często stosowana w języku angielskim i naprawdę warto ją znać. Jeśli chcesz przypomnieć sobie ogólne zasady stosowania passive voice, zerknij na nasz artykuł Strona bierna - opis. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące tworzenia konstrukcji bezosobowych w stronie biernej w języku angielskim.

 

Tworzenie konstrukcji bezosobowych w stronie biernej

W stronie biernej w języku angielskim możemy wyrazić konstrukcje typu: “Wierzy się, że…”, “Mówi się, że…”, itd. W języku angielskim strona bierna może być w tym zakresie stosowana nawet szerzej niż w języku polskim. Możemy to zobrazować następującym przykładem:

People say that he works for the mob. - Ludzi mówią, że on pracuje dla mafii. - Zdanie w stronie czynnej.

It is said that he works forthe mob. - Mówi się, że on pracuje dla mafii - konstrukcja bezosobowa

He is said to work for the mob. - to zdanie możemy przetłumaczyć jako: “O nim mówi się, że pracuje dla mafii.”

Czasowniki najczęściej używane w tego typu konstrukcjach, to:

  • say - mówić

It is said that he is lying. - Mówi się, że on kłamie.

 

  • believe - wierzyć

It is believed that the thieves managed to escape to a different country. - Wierzy się, że złodzieje zdołali zbiec do innego kraju.

 

  • expect - spodziewać się

It is expected that Mary will pass the test. - Oczekuje się, że Mary zda test.

 

  • hope - mieć nadzieję

It is hoped that the President’s health will improve soon.  - Ludzie mają nadzieję, że zdrowie prezydenta wkrótce się poprawi. (Konstrukcja bezosobowa w języku polskim nie jest możliwa).

 

  • know - wiedzieć, znać

It is known that Michael caused the accident. - Wiadomo, że Michael spowodował wypadek.

 

  • think - myśleć, sądzić

It is thought that the children have been kidnapped. - Sądzi się, że dzieci zostały porwane.

 

  • consider - uważać, rozważać

It is considered rude to eat so loudly. - Uważa się za nieuprzejme jeść tak głośno.

 

  • report - raportować

It is reported that two of the paintings have been stolen. - Donosi się, że dwa z obrazów zostały skradzione.

 

  • feel - czuć, uważać

It is generally felt that the government’s decision has upset many minority groups. - Jest ogólnie odczuwalne, że decyzja rządu wywołała niezadowolenie wśród wielu grup mniejszościowych. 

 

Omawiając temat konstrukcji bezosobowych w stronie biernej w języku angielskim, musimy wyjaśnić też konstrukcje osobowe, rozpoczynające się od podmiotu, o których wspomnieliśmy na początku niniejszego artykułu.

Pamiętasz to poniższe, zdanie? 

He is said to work for the mob.

 

Zmieniając czas oraz rodzaj użytego bezokolicznika, możemy zmienić znaczenie zdania:

He is said to work for the mob. = People say that he works for the mob.  - O nim mówi się, że  pracuje dla mafii.

Konstrukcja: sb is said/known/etc. + to do sth

 

He was said to work for the mob. = People said that he worked for the mob. - O nim mówiło się, że  pracował wtedy dla mafii (w tym samym czasie, kiedy to mówiono).

Konstrukcja: sb was said/known/etc. + to do sth

 

He is said to have worked for the mob. = People say that he worked for the mob. - O nim mówi się, że pracował dla mafii.

Konstrukcja: sb is said/known/etc. + to have done sth

 

He was said to have worked for the mob. = People said that he had worked for the mob. - O nim mówiło się, że  pracował wcześniej dla mafii.

Konstrukcja: sb was said/known/etc. + to have done sth

 

Podobne konstrukcje możemy stworzyć także z czasami typu Continuous:

She is believed to be living in France at the moment. = People believe that she is living in France at the moment. - Wierzy się, że obecnie mieszka ona we Francji.

Konstrukcja: sb is said/known/etc. + to be doing sth

 

She was believed to be living in France then. = People believed that she was living in France then. - Wierzono, że w tamtym czasie mieszkała ona we Francji (w tym samym czasie, kiedy w to wierzono).

Konstrukcja: sb was said/known/etc. + to be doing sth

 

She is believed to have been living in France. = People believe that she was living in France then. - Wierzy się, że w tamtym czasie mieszkała ona we Francji. 

Konstrukcja: sb is said/known/etc. + to have been doing sth

 

She was believed to have been living in France. = People believe that she had been working in France. - Wierzono, że mieszkała wcześniej we Francji.

Konstrukcja: sb was said/known/etc. + to have been doing sth

 

Jeśli szukasz informacji, jak tworzyć stronę bierną w różnych czasach lub z czasownikami modalnymi, koniecznie zapoznaj się z artykułami na ten temat, które znajdziesz na naszej stronie. Możesz też poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę o innych strukturach gramatycznych, korzystając z naszego kompendium wiedzy o gramatyce angielskiej!

 

<< Strona bierna w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.