ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna w czasach Simple

Tworzenie strony biernej (ang. passive voice) w czasach Simple jest naprawdę proste i opanowanie tego zagadnienia nie powinno zająć Ci więcej niż kilka minut. Wystarczy, że potrafisz odmieniać czasownik to be i znasz trzecią formę czasowników nieregularnych (w przypadku czasowników regularnych wystarczy dodanie końcówki -ed).

Pamiętaj, że we wszystkich czasach obowiązuje ta sama zasada: wykonawcę czynności określamy w zdaniu w stronie biernej jedynie wtedy, gdy chcemy podkreślić, że to właśnie ta osoba, a nie ktoś inny wykonał opisywaną czynność. W takim przypadku informacja ta powinna znaleźć się na końcu zdania, wprowadzona przyimkiem by.

UWAGA! Jeśli w zdaniu występuje zarówno wykonawca czynności, jak i określenie czasu, to ostatnie stawiamy za wykonawcą czynności!

Zasady stosowania strony biernej w języku angielskim zostały dokładnie opisane w artykule Strona bierna - opis.

 

Strona bierna - Present Simple

W stronie biernej czasu Present Simple czasownik to be może przyjąć trzy możliwe formy: am, is lub are. To, której z nich użyjesz, zależy, oczywiście od podmiotu zdania (czyli rzeczy lub osoby, wobec której wykonywana jest opisywana czynność). Pamiętaj, że czasownik wyrażający tę czynność zawsze będzie miał trzecią formę/końcówkę -ed. 

 

1

2

3

4

5

6

podmiot

am / is / are

czasownik III forma/

końcówka -ed

reszta zdania 

(by + wykonawca czynności)

(okolicznik czasu po wykonawcy czynności)

Cheese

Ser


I

(Ja)


Many birds

Wiele ptaków

is

jest


was 

zostałam


are 

jest

made

robiony


invited

zaproszona


killed

zabijanych

from milk.

z mleka.

 

to the party

na przyjęcie

 

 

 

 
 

by Tom.

przez Toma.

 

 

by domestic cats

przez domowe koty. 

 

 

every year.

każdego roku.

 

Przeczenia w stronie biernej w czasie Present Simple tworzymy poprzez dodanie not do czasownika to be:

Tesla cars aren’t manufactured in China. - Samochody Tesli nie są produkowane w Chinach.

This laptop isn’t used by Jim but by John. - Ten laptop nie jest używany przez Jima, ale przez Johna.

I’m not informed about the management’s decisions anymore. - Nie jestem już informowany o decyzjach zarządu. 

Pytania, jak zawsze z czasownikiem to be, tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i operatora (odmienionej formy to be). Spójrz na poniższe przykłady.

 

Glass is made from sand. - Szkło jest robione z piasku.

 

Is glass made from sand? - Czy szkło jest robione z piasku?

What is sand made of? - Z czego robione jest szkło?

 

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Present Simple

W realnych sytuacjach budujemy od razu zdania w stronie biernej. Jednak na wielu egzaminach czy choćby klasówkach w szkole, będziesz musiał zmierzyć się z zadaniem polegającym na zamianie zdania w stronie czynnej na stronę bierną. Jak to zrobić? Wystarczą cztery kroki:

  • Po pierwsze, dopełnienie w zdaniu wyjściowym staje się podmiotem zdania w stronie biernej. 
  • Po drugie, po nowym podmiocie musisz dodać czasownik to be w odpowiedniej formie - musi on być w takim samym czasie, jak orzeczenie w zdaniu wyjściowym, a dodatkowo pasować do podmiotu. 
  • Po trzecie, orzeczenie zdania wyjściowego wstawiasz po odmienionym to be i niezależnie od tego, jak wyglądało oryginalnie, w stronie biernej czasownik ten przybiera trzecią formę.
  • Po czwarte, jeśli wykonawca czynności (czyli podmiot w zdaniu wyjściowym) jest bardzo ważny, wprowadzamy go na koniec nowego zdania słówkiem by

 

Oto kilka przykładów:

They grow coffee in Brazil. 

Coffee is grown in Brazil. - W tym przypadku wykonawca czynności jest nieokreślony, więc nie wprowadzamy go do strony biernej. 

The police arrest criminals.

Criminals are arrested. - Tutaj wykonawca czynności jest oczywisty, więc także pomijamy go w stronie biernej. 

My children help me with the shopping.

I am helped with the shopping by my children. - Tutaj wykonawca czynności jest istotny, więc pojawia się w zdaniu w stronie biernej.

 

Strona bierna w czasie Past Simple

Zasady tworzenia strony biernej w czasie Past Simple są identyczne z tymi w czasie Present Simple. Jedyna różnica leży w formach czasownika to be. W przypadku czasu przeszłego są to was i were

 

1

2

3

4

5

6

podmiot

was / were

czasownik III forma/

końcówka -ed

reszta zdania 

(by + wykonawca czynności)

(okolicznik czasu po wykonawcy czynności)

Ben’s car

Samochód Bena


These trees

Te drzewa
 

You

(Ty)

was

zostałwere

zostały
 

were

byłeś

stolen

skradzionyplanted

zasadzone
 

asked

poproszony

last week.

w zeszłym tygodniu.


 

 

 

to help

o pomoc

 

by my grandfather

przez mojego dziadka 


 

 

by the teacher.

przez nauczyciela.

30 years ago.

30 lat temu.

 

 

Przeczenia w stronie biernej w czasie Past Simple tworzymy, dodając not do was i were. Najczęściej stosowane są formy skrócone (wasn’t/weren’t). Wyjątkiem jest język formalny.

The government’s decision was not supported by medical experts. - Decyzja rządu nie została poparta przez ekspertów medycznych.

Our children weren’t looked after in the proper way during the trip. - Nasze dzieci nie zostały objęte właściwą opieką podczas wycieczki.

America wasn’t discovered by Captain Cook. - Ameryka nie została odkryta przez Kapitana Cooka.  

 

Pytania tworzymy, oczywiście, przez inwersję:

This book was written by Tolkien. 

Was this book written by Tolkien?

Who was this book written by?

The flowers were destroyed by the storm yesterday. 

Were the flowers destroyed by the storm yesterday?

How were the flowers destroyed?

 

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Past Simple

Podobnie, jak w przypadku czasu Past Simple, warto wiedzieć, jak zmienić zdanie w stronie czynnej na stronę bierną. Obowiązują dokładnie te same zasady, co w czasie teraźniejszym. Oto kilka przykładów:

They spent a lot of money on this project.

A lot of money was spent on this project.

He didn’t introduce me to his parents.

I wasn’t introduced to his parents.

Mary threw out the old clothes.

The old clothes were thrown out by Mary. 

 

Strona bierna w czasie Future Simple

Strona bierna w czasie Future Simple to jedna z najprostszych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim (jeśli tylko znasz trzecią formę czasowników nieregularnych!). Czasownik to be ma tutaj tylko jedną możliwą formę, identyczną dla wszystkich osób gramatycznych - will be. 

Pozostałe zasady tworzenia zdań wszystkich typów - twierdzących, przeczących i pytań są takie same, jak w czasie Present Simple i Past Simple. 

 

1

2

3

4

5

6

podmiot

will be

czasownik III forma/

końcówka -ed

reszta zdania 

(by + wykonawca czynności)

(okolicznik czasu po wykonawcy czynności)

The rubbish  Śmieci   

 

My wedding cake    

Mój tort weselny   

will be zostaną

 


will be

zostanie

removed usunięte 

 


baked

upieczony

soon.

wkrótce.

 

 

 

 
by the best confectioner in the town.

przez najlepszego cukiernika w mieście!

 

 

Przeczenia powstają przez dodanie not do will (won’t), a pytania budowane są przez inwersję (will wędruje przed podmiot zdania).

The computer won’t be repaired before the end of the week. - Komputer zostanie naprawiony przed końcem tygodnia.

The results won’t be published on the website. - Wyniki nie zostaną opublikowane na stronie internetowej.

When will the book be published? - Kiedy ta książka zostanie wydana?

Will everybody be informed on time? - Czy wszyscy zostaną poinformowani na czas? 

 

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Future Simple

Przyjrzyjmy się teraz, jak zmienić zdanie w stronie czynnej w czasie Future Simple na stronę bierną. Pamiętasz cztery kroki, opisane przy czasie Present Simple? Zastosuj je także tutaj: dopełnienie zmienia się w podmiot, dodajemy will be, orzeczenie przyjmuje trzecią formę, a jeśli to konieczne, podmiot wędruje na koniec zdania, poprzedzony słówkiem by

Gina will cook dinner.

Dinner will be cooked by Gina. 

We will answer to all the questions at the end of the conference.

All the questions will be answered at the end of the conference. 

They won’t lower the prices.

The prices won’t be lowered. 

 

Informacje o tym, jak tworzyć stronę bierną w pozostałych czasach, w konstrukcjach bezosobowych i z czasownikami modalnymi, znajdziesz w osobnych artykułach. Zachęcamy również do poczytania o innych strukturach gramatycznych w języku angielskim. Dzięki naszemu kompendium wiedzy poszerzysz i usystematyzujesz posiadane wiadomości!

 

<< Strona bierna w języku angielskim

 

Angielski Online

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.