ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna ze zdań z dwoma dopełnieniami i z dopełnieniem przyimkowym

Strona bierna (ang. passive voice) występuje w języku angielskim znacznie częściej niż w polskim. Szczegółowy opis sytuacji, w których jest stosowana, znajdziesz w naszym artykule Strona bierna - opis. Faktem jest, że w mowie Szekspira konstrukcja ta może być użyta także wtedy, gdy nasz język ojczysty na to nie pozwala. Przykładem tego może być strona bierna tworzona ze zdań z dwoma dopełnieniami oraz z dopełnieniem przyimkowym.

 

Tworzenie strony biernej ze zdań z dwoma dopełnieniami  

W przypadku zdań z dwoma dopełnieniami, możemy zmienić je na stronę bierną na dwa sposoby - zarówno dopełnienie bliższe, jak i dalsze zdania wyjściowego mogą stać się podmiotem zdania w stronie biernej. Przeczytaj poniższe przykłady:

Mary gave us the keys. - Mary dała nam klucze.

The keys were given to us (by Mary). - Klucze zostały nam dane (przez Mary).

We were given the keys (by Mary). - My otrzymaliśmy klucze (od Mary). - strona bierna nie jest możliwa do zastosowania w języku polskim.

 

Jak zmienić zdanie z dwoma dopełnieniami na stronę bierną? 

  1. dopełnienie zdania w stronie czynnej staje się podmiotem zdania w stronie biernej,
  2. dodajemy odmieniony czasownik to be - musi on być w takim samym czasie, jak orzeczenia zdania wyjściowego i pasować formą do nowego podmiotu,
  3. orzeczenia zdania wyjściowego przybiera formę past participle (III forma/końcówka -ed),
  4. w przypadku, gdy podmiotem staje się dopełnienie dalsze, przed dopełnieniem w zdaniu w stronie biernej stawiamy słówko to,
  5. jeśli to konieczne, wykonawcę czynności wprowadzamy na końcu zdania, poprzedzając go słówkiem by

 

Oto kilka dodatkowych przykładów, dzięki którym łatwiej zrozumiesz to zagadnienie.

He will show me the new model. 

The new model will be shown to me (by him).

I will be shown the new model (by him).

My parents have lent us some money.

Some money has been lent to us (by my parents).

We have been lent some money (by my parents). 

The local shop regularly provides the shelter with dog food. 

Dog food is regularly provided to the shelter (by the local shop).

The shelter is regularly provided with dog food (by the local shop).

 

Tworzenie strony biernej ze zdań z dopełnieniem przyimkowym

Podmiotem zdania w stronie biernej może być również dopełnienie przyimkowe:

They will talk about you.

You will be talked about.

 

Pamiętaj, że kiedy zmieniasz zdanie w stronie czynnej z dopełnieniem przyimkowym na stronę bierną, przyimek musi zawsze znaleźć się bezpośrednio po czasowniku (w formie past participle). Oto kilka dodatkowych przykładów:

People are going to dream about this car!

This car is going to be dreamt about!

Everybody laughed at me!

I was laughed at!

People have been praying for rain.

Rain has been prayed for.

 

Szukasz więcej informacji na temat strony biernej? Koniecznie przeczytaj nasze artykuły o tym, jak tworzyć ją z czasami typu Simple, Continuous, Perfect oraz z czasownikami modalnymi. Na naszej stronie znajdziesz także informacje i wyjaśnienia dotyczące pozostałych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Poszerz i usystematyzuj swoją wiedzę ze Speak Up!

 

<< Strona bierna w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.