ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna w czasach Perfect

Nie dość, że strona bierna, to jeszcze czasy typu Perfect? Brzmi strasznie? Na szczęście, to zagadnienie gramatyczne wcale nie jest trudne! Zasady stosowania strony biernej (ang. passive voice) w języku angielskim opisane zostały w artykule Strona bierna - opis. W tym tekście znajdziesz informacje o tym, jak tworzyć stronę bierną w czasach Present Perfect, Past Perfect oraz Future Perfect, a także, w jaki sposób zmieniać zdania w stronie czynnej na bierną. 

 

Strona bierna w czasie Present Perfect

Stronie bierna w Present Perfect składa się z czasownika to be, który w tym czasie przybiera formę have been lub has been ( dla 3 osoby liczby pojedynczej) oraz czasownika w trzeciej formie (lub z końcówkę -ed w przypadku czasowników regularnych), czyli past participle.

Jeżeli opanowałeś już zasady tworzenia strony biernej w czasach Simple i/lub Continuous, obowiązujący szyk zdania nie będzie dla Ciebie żadną niespodzianką:

 

podmiot

have been / has been

czasownik III forma/

końcówka -ed

reszta zdania 

(by + wykonawca czynności)

(okolicznik czasu po wykonawcy czynności)

My bicycle

Mój rower


 

Those cars

Te samochodyHer books

Jej książki

has been 

został

 


have beenhave been

stolen!

skradziony!

 


parked

zaparkowaneedited

edytowane


 

 

here since last month.

tutaj 

od zeszłego miesiąca. 

by Ms Johnson

przez panią Johnson

for at least five years.

od przynajmniej 5 lat.

 

Przeczenia tworzone są poprzez dodanie słówka not do have i has:

I haven’t been informed about the changes! - Nie zostałem poinformowany o zmianach!

Our team hasn’t been given green light. We can’t continue our research. - Naszemu zespołowi nie dano zielonego światła. Nie możemy kontynuować naszego badania.

He hasn’t been asked to stay at home, has he? - Nie poproszono go, aby został w domu, prawda?

 

Pytania w stronie biernej w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot z have/has

Have those steaks been fried long enough? - Czy te steki są smażone wystarczająco długo? 

Where have these boxes been hidden? - Gdzie były ukryte te pudełka?

Why hasn’t Jane been invited to the party? - Dlaczego Jane nie została zaproszona na przyjęcie? 

 

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Present Perfect

W rzeczywistych sytuacjach raczej nie musimy zamieniać strony czynnej na bierną. Jest to jednak jedno z najczęstszych zadań na egzaminach i testach sprawdzających znajomość passive voice, dlatego warto wiedzieć, jak to robić. Proces ten składa się z czterech kroków, takich samym dla wszystkich czasów gramatycznych:

  1. dopełnienie zdania w stronie czynnej staje się podmiotem w stronie biernej,
  2. dodajemy odmienioną formę to be, w przypadku czasu Present Perfect będzie to have been lub has been
  3. orzeczenie zdania wyjściowego przyjmuje trzecią formę (w przypadku czasów typu Perfect po prostu się nie zmienia),
  4. jeśli istnieje konieczność wprowadzenia wykonawcy czynności, podmiot zdania wyjściowego umieszczamy na końcu zdania, poprzedzając go słówkiem by

 

Spójrz na poniższe przykłady:

John has repaired the car.

The car has been repaired by John.

Joshua has driven us home.

We have been driven home by Joshua.

They have built a new bridge recently.

A new bridge has been built  recently. 

 

Strona bierna w czasie Past Perfect

Konstrukcja zdania w stronie biernej w czasie Past Perfect jest jeszcze prostsza, niż w przypadku Present Perfect, ponieważ czasownik to be ma tutaj tylko jedną możliwą formę, identyczną dla wszystkich osób: had been.  

Szyk zdania jest dokładnie taki sam jak w przypadku innych czasów:

 

podmiot

had been

czasownik III forma/

końcówka -ed

reszta zdania 

(by + wykonawca czynności)

(okolicznik czasu po wykonawcy czynności)

 

We

(My) 

The wallet

Portfel


Our project

Nasz projekt

 

had been 

zostaliśmy 

had been

został


had been

został

 

warned

ostrzeżeni


 

 

found

odnaleziony


accepted

zaakceptowany

before we left.

zanim wyjechaliśmy.

 

 

by that time.

do tego czasu.


 

 

by the board

przez zarząd,
 

 

before the meeting ended.

zanim spotkanie dobiegło końca.

 

Żeby stworzyć przeczenie, wystarczy zmienić had na hadn’t:

We hadn’t been warned before we left. - Nie zostaliśmy ostrzeżeni, zanim wyjechaliśmy.

The wallet hadn’t been found by that time. - Portfel nie został odnaleziony do tego czasu.

Our project hadn’t been accepted by the board before the meeting ended. - Nasz projekt nie został zaakceptowany przez zarząd, zanim spotkanie dobiegło końca. 

 

Pytania, jak zawsze w stronie biernej, tworzone są przez inwersję:

Had you been warned before you left? - Czy zostaliście ostrzeżeni, zanim wyjechaliście?

Who had the wallet been found by? - Przez kogo został znaleziony portfel?

Why hadn’t our projected been discussed by the end of the meeting? - Dlaczego nasz projekt nie został omówiony przed końcem spotkania? 

 

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Past Perfect

Podobnie, jak w przypadku czasu Present Perfect, warto wiedzieć, jak zmienić zdanie w stronie czynnej, w stronę bierną. Pamiętasz cztery kroki opisane powyżej? Zastosuj je także tutaj, z tą różnicą, że czasownik to be przybiera formę had been. Spójrz na poniższe przykłady:

They had sent the newsletter before Christmas. 

The newsletter had been sent before Christmas.

Someone adopted the dog by the time we got to the shelter.

The dog had been adopted by the time we got to the shelter.

They had published the article before we had a chance to act.

The article had been published before we had a chance to act. 

 

Strona bierna w czasie Future Perfect

Future Perfect to jeden z ostatnich czasów, jakie poznają osoby uczące się angielskiego. Mimo groźnego wyglądu i nazwy nie jest on wcale trudny ani w stronie czynnej, ani biernej. W tej ostatniej czasownik to be przybiera formę will have been - identyczną dla wszystkich osób, a po nim stawiamy czasownik w trzeciej formie lub z końcówką -ed

Szyk zdania jest taki sam jak w innych czasach:

 

podmiot

will have been

czasownik III forma/

końcówka -ed

reszta zdania 

(by + wykonawca czynności)

(okolicznik czasu po wykonawcy czynności)

The hotel


HotelOur meals


Nasze posiłkiJohn


John

will have been

zostanie will have been

będąwill have been

zostanie

renovated


wyremontowanycooked


ugotowane,informed


poinformowany

by the end of the year.

przed końcem roku.


before we get 

there.

zanim tam dotrzemy.


about the situation

o sytuacjiby his secretary

przez swoją sekretarkę

 


by the end of the day.

przed końcem dnia.

 

Tworzenie przeczeń jest bardzo proste, wystarczy will zmienić na won’t

The hotel won’t have been renovated by the end of the year. - Hotel nie zostanie wyremontowany przed końcem roku.

Our meals won’t have been cooked before we get there. - Nasze posiłki nie będą ugotowane zanim tam dotrzemy.

John won’t have been informed about the situation by his secretary before the end of the day. - John nie zostanie poinformowany o sytuacji przez swoją sekretarkę przed końcem dnia. 

 

W tworzeniu pytań niezbędna jest inwersja - had wędruje przed podmiot: 

Will the hotel been renovated by the end of the year? - Czy hotel zostanie wyremontowany przed końcem roku? 

Will our meals have been cooked before we get there? - Czy nasze posiłki będą ugotowane, zanim tam dotrzemy?

Won’t John have been informed about the situation by his secretary before the end of the day? - Czy John nie zostanie poinformowany o sytuacji przez swoją sekretarkę przed końcem dnia? 

 

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Future Perfect

Na koniec, spójrzmy na przykłady zmiany zdań w stronie czynnej na stronę bierną. Robimy to dokładnie tak samo, jak w innych czasach (pamiętasz cztery kroki opisane w sekcji dotyczącej czasu Present Perfect?). Jedyna różnica leży w formie czasownika to be, tutaj to will have been dla wszystkich osób. 

They will have released the new album before April.

The new album will have been released before April.

The government will have introduced new taxes before the year ends.

New taxes will have been introduced before the year ends. 

They will have popularised this technology by the end of the decade. 

This technology will have been popularised by the end of the decade.

 

O tym, jak tworzyć stronę bierną z czasami typu Simple, Continuous oraz z czasownikami modalnymi i w konstrukcjach bezosobowych, przeczytasz w oddzielnych artykułach. Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielskim, które znajdziesz w naszym kompendium wiedzy.

 

<< Strona bierna w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.