ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna w czasach Continuous

Mimo że w języku angielskim istnieje sześć czasów typu Continuous (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous i Future Perfect Continuous), stronę bierną (ang. passive voice) tworzy się jedynie w dwóch pierwszych. W pozostałych stosujemy odpowiedni czas typu Simple. 

 

Strona bierna w czasie Present Continuous

Stronę bierną w czasie Present Continuous tworzymy, kiedy chcemy powiedzieć, że opisywana czynność odbywa się w chwili mówienia, jest tymczasowa lub zaplanowana na najbliższą określoną przyszłość i nie chcemy, lub nie potrafimy wskazać jej wykonawcy lub  - UWAGA! - pragniemy podkreślić, że wykonawcą tym jest właśnie ta, a nie inna osoba. Zasady stosowania strony biernej w języku angielskim zostały dokładnie opisane w artykule Strona bierna - opis.

Stronę bierną w języku angielskim tworzymy za pomocą odmienionego czasownika to be, który pełni funkcję operatora, oraz czasownika w trzeciej formie (ang. past participle). W czasie Present Continuous operator przyjmuje nietypową formę: 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I am being

you are being

he is being

she is being

it is being


we are being

you are being 

they are being

 

Jak zawsze w stronie biernej prawidłowy szyk zdania wygląda następująco:

 

podmiot

am being / is being / are being

czasownik III forma/

końcówka -ed

reszta zdania 

(by + wykonawca czynności)

(okolicznik czasu po wykonawcy czynności)

My car

Mój samochód


The visitors

Goście
I

(Ja)

is being

jestare being

są 
am being

Jestem

repaired

naprawianyshown

oprowadzani
quoted

cytowana

at the moment.

w tej chwili.


our museum.

po naszym muzeum.on TV

w telewizji


by Mr Smith

przez pana Smitha


right now!

właśnie teraz!

 

Aby stworzyć przeczenie, wystarczy dodać not do am/is/are, tworząc operator am not being, isn’t being lub aren’t being. Przeczytaj przykłady poniżej:

This computer isn’t being used. Why is it on? - Ten komputer nie jest w tej chwili używany. Dlaczego jest włączony?

I’m not being listened to! This is unacceptable! - Nie jestem słuchana (nikt nie słucha tego, co mówię). To jest niedopuszczalne!

These two project are not being discussed by the committee today. - Te dwa projekty nie są omawiane przez komisję dzisiaj.

Pytania w stronie biernej w czasie Present Continuous tworzone są przez inwersję - am/is/are powinny znaleźć się przed podmiotem: 

Are the windows in our office being cleaned this week? - Czy okna w naszym biurze będą myte w tym tygodniu?

Am I being heard? - Czy mnie słychać?

Is this dog being fed properly? - Czy ten pies jest karmiony odpowiednio?

 

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Present Continuous

Jeśli podczas egzaminu lub klasówki z języka angielskiego będziesz musiał zmienić zdanie w czasie Present Continuous ze strony czynnej na bierną, pamiętaj o następujących czterech krokach:

  1. dopełnienie zdania w stronie czynnej staje się podmiotem zdania w stronie biernej,
  2. po podmiocie musimy dodać odpowiednią, pasującą do niego formę czasownika to be: am being, is being lub are being,
  3. orzeczenie zdania wyjściowego przyjmuje trzecią formę (lub końcówkę -ed),
  4. jeśli konieczne jest wprowadzenie wykonawcy czynności (podmiot zdania w stronie czynnej), robimy to za pomocą słowa by na końcu zdania. 

 

Oto kilka przykładów:

A child is driving that car!

That car is being driven by a child!

My mom is telling me off.

I am being told off by my mom.

Nobody is living in these house at the moment.

These houses aren’t being lived in at the moment.  

 

Strona bierna w czasie Past Continuous

Strona bierna w czasie Past Continuous różni się od czasu Present Continuous jedynie formą czasownika to be, która w tym przypadku wygląda następująco:

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I was being

you were being

he was being

she was being

it was being


we were being

you were being 

they were being

 

Szyk zdania jest dokładnie taki sam jak w przypadku czasu Present Continuous:

My car was being repaired yesterday in the afternoon. - Mój samochód był naprawiany wczoraj po południu.

The visitors were being shown our museum. - Goście byli oprowadzani po naszym muzeum.

I was being quoted on TV by Mr Smith! - Byłam cytowana w telewizji przez pana Smitha!

 

Pytania tworzymy, oczywiście, przez inwersję:

Were the windows in our office being cleaned when you came to work? - Czy okna w naszym biurze były myte, kiedy przyszedłeś do pracy?

Was I being followed? - Czy ja byłem śledzony?

Who was the computer being used by? - Przez kogo był używany ten komputer? 

 

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Past Continuous

Prześledźmy również przykłady zamiany zdań w stronie czynnej czasu Past Continuous na stronę bierną. Przydatne będą tutaj dokładnie te same cztery kroki, które opisaliśmy powyżej, omawiając Present Continuous. Jedyną różnicę stanowi forma czasownika to be - tutaj musimy wybrać pomiędzy was being, a are being. Spójrz na poniższe przykłady: 

They were repairing the road in front of my house yesterday. 

The road in front of my car was being repaired yesterday.

When I saw them, Tom was helping Tina. 

When I saw them, Tina was being helped by Tom.

She wasn’t holding the shopping bags. They were on the ground. 

The shopping bags weren’t being held by her. They were on the ground.

 

Omówienie zasad tworzenia strony biernej w czasach Simple oraz Perfect, a także z czasownikami modalnymi i w konstrukcjach bezosobowych, znajdziesz w osobnych artykułach na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat innych struktur gramatycznych w języku angielskim, które znajdziesz w naszym kompendium wiedzy!

 

<< Strona bierna w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.