ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Konstrukcja have sth done

W języku polskim mówimy: “Obcięłam włosy.”, “Wyremontujemy dom.”, “Muszę zmienić opony w samochodzie”. Brytyjczycy są o wiele bardziej precyzyjni - z ich wypowiedzi jasno wynika, że nie wykonują tych czynności samodzielnie, ale wynajęli kogoś, aby to dla nich zrobił. Służy do tego konstrukcja have something done.

 

Angielski Online

Have something done - konstrukcja

Budowa konstrukcji have sth done (have something done) nie jest skomplikowana. Wystarczy odmienić czasownik have przez czas i użyć formy zgodnej z podmiotem. “Sth” (skrót od something, czyli polskiego coś) odnosi się do przedmiotu/ obiektu, na którym wykonano omawianą czynność i jest dopełnieniem zdania, a samą czynność wyrażamy zawsze czasownikiem w formie past participle (III forma lub z końcówką -ed). Popatrz, jak będą wyglądały przykładowe zdania z pierwszego akapitu wyrażone po angielsku za pomocą konstrukcji have sth done

I had my hair cut. - Obcięłam włosy.

We will have our house renovated. - Wyremontujemy dom. 

I need to have the tyres changed in my car. - Muszę zmienić opony w moim samochodzie. 

 

Spójrz na dodatkowe przykłady użycia have something done w różnych czasach:

 

czas gramatyczny

 

have

dopełnienie

past participle

  tłumaczenie

Present Simple

I

don’t have

my house

cleaned

every week.

Nie mam sprzątanego domu co tydzień.

Present Continuous

Jim 

is having 

his car

repaired

at the moment.

Jim ma naprawiany samochód w tej chwili. 

Present Perfect

Have you ever

had

your hair 

dyed?

Czy kiedykolwiek miałaś farbowane włosy? 

 

Past Simple

We

had

our house

painted

5 years ago.

Zleciliśmy malowanie domu 5 lat temu.

Past Continuous

was having

my dog

groomed

when he phoned me.

Mój pies był czesany, kiedy on do mnie zadzwonił.

Past Perfect

We 

had never had

the lawn

mowed

before last year.

Nigdy nie mieliśmy koszonego trawnika do zeszłego roku. 

Future Simple

Will you

have

your car

checked

before the trip?

Czy oddasz samochód do sprawdzenia przed wycieczką?

Future Continuous

My parents

will be having

their house

inspected

before the sale.

Moi rodzice będą mieli sprawdzony dom przed sprzedażą.

Future Perfect

I

won’t have had

the room 

painted

before you come.

Nie będę mieć pomalowanego pokoju, zanim przyjedziesz.

to be going to

We

aren’t going to have

the air conditioning 

serviced

any time soon.

Nie zamierzamy serwisować klimatyzacji w najbliższym czasie.

used to

My grandma

used to have

her hair

cut

every month. 

Moja babcia ścinała włosy co miesiąc. 

czasowniki modalne

Shouldn’t you

have 

this coat

cleaned? 

Czy nie powinieneś oddać tego płaszcza do czyszczenia?

 

 

Have sth done - zastosowanie

Konstrukcja have sth done stosowana jest w dwóch różnych sytuacjach:

  • kiedy mówimy, że wynajmujemy kogoś, aby wykonał dla nas jakąś czynność, a nie robimy jej samodzielnie. Porównaj dwa zdania poniżej:

I had new software installed on my laptop. - Zainstalowano mi nowe oprogramowanie na laptopie (zapłaciłem komuś za to, że to zrobił).

I installed new software on my laptop. - (Samodzielnie) zainstalowałem nowe oprogramowanie na moim laptopie. 

 

Warto pamiętać o tej różnicy podczas rozmowy z native speakerami!

 

  • kiedy opisujemy sytuację, która nam się przydarzyła, bez udziału naszej woli; zwykle jest to coś negatywnego, nieprzyjemnego, np.

I’ve had my bicycle stolen! - Ukradziono mi rower!

Mike had his tooth knocked out during the brawl. - Mikowi wybito ząb podczas bójki. 

 

Get sth done

Uwaga, w języku nieformalnym możemy zastąpić czasownik have czasownikiem get (get something done): 

I got my bag stolen on the bus. - Skradziono mi torebkę w autobusie. 

I need to get the locks changed. - Muszę wymienić zamki w drzwiach (wynająć kogoś, aby to zrobił).

 

Jak widać zarówno konstrukcja have sth done jak i get sth done są precyzyjnym sposobem opisania, że dana czynność została dla nas wykonana.

Jeżeli szukasz informacji na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielskim, koniecznie sprawdź pozostałe artykuły na naszej stronie. Poszerzaj i systematyzuj wiedzę ze Speak Up!

 

<< Strona bierna w języku angielskim

 

 

Konstrukcja "have sth done" - FAQ

Co to jest konstrukcja "have sth done"?

Konstrukcja "have sth done" to forma gramatyczna w języku angielskim, w której podmiot zleca wykonanie określonej czynności przez inną osobę lub instytucję.

Jak tworzy się konstrukcję "have sth done"?

Konstrukcja "have sth done" składa się z czasownika "have" w odpowiednim czasie, dopełniacza (rzeczownika lub zaimka) oraz formy trzeciej (czasownik w formie biernika) podmiotu wykonującego czynność.
Przykłady:
  • I had my car fixed. (Dałem naprawić mój samochód.)
  • She is having her hair cut. (Ona ma obcięte włosy.)
  • We will have our house painted next month. (Zamierzamy pomalować nasz dom w przyszłym miesiącu.)

Czy konstrukcja "have sth done" ma tylko jedno znaczenie?

Nie, konstrukcja "have sth done" może mieć kilka znaczeń, w zależności od kontekstu. Może wyrażać zlecanie wykonania usługi lub naprawy, ale także przymusowe poddanie się jakiejś czynności.
Przykład:
  • He had his passport taken away. (Zabrali mu paszport.)

Czy konstrukcja "have sth done" jest powszechnie stosowana w języku angielskim?

Tak, konstrukcja "have sth done" jest powszechnie stosowana w języku angielskim, szczególnie w mowie potocznej. W języku formalnym zwykle stosuje się bardziej precyzyjne i bezpośrednie formy wyrażenia.
Przykład:
  • I would like to have my car serviced, please. (Chciałbym, żeby mój samochód został serwisowany, proszę.) - formalny sposób zlecania wykonania usługi.
  • I need to get my hair done before the party. (Muszę obciąć włosy przed przyjęciem.) - potoczny sposób wyrażenia potrzeby wykonania usługi.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.