ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasownik be - ćwiczenia

Czasownik to be, czyli “być” jest zwykle jednym z pierwszych słów, które poznajemy w języku angielskim. Nie powinno to dziwić - bez jego znajomości i umiejętności poprawnego stosowania, skuteczna komunikacja jest po prostu niemożliwa. Czasownik to be jest także niezbędny do budowania niektórych czasów i strony biernej w języku angielskim. Jeśli chcesz przypomnieć sobie wiadomości teoretyczne na jego temat, wejdź na www.speak-up.pl i kliknij w zakładkę Gramatyka j. angielskiego. 

Czasownik to be - testy do rozwiązywania

Nasz ćwiczenia pdf pozwolą Ci samodzielnie wyćwiczyć odmianę czasownika to be. Po prostu ściągnij testy na komputer, wydrukuj, rozwiąż i sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. 

Czasownik to be - w czasie zdania twierdzące 

Czy pamiętasz, że czasownik to be może przybrać jedną z trzech form: am, is lub are

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Poniższe luki uzupełnij poprawną formą czasownika to be

 1. Michael ___________ at home.
 2. We ___________ happy.
 3. I ___________ taller than you.
 4. There ___________ a bag on the table.
 5. There ___________ some people in front of our house.
 6. They ___________ in the cinema now.
 7. Your sister and you ___________ very noisy and I can’t work.
 8. My parents ___________ retired.
 9. It ___________ very cold today.
 10. Jessica ___________ a teacher.

Ćwiczenie 2

Podane zdania przepisz, stosując skróconą formę to be (‘m, ‘s, ‘re).

 1. I am hungry.

  ___________________________________________________________________

 2. Peter is British.

  ___________________________________________________________________

 3. They are in Norway.

  ___________________________________________________________________

 4. There is a dog in our garden.

  ___________________________________________________________________

 5. You are very nice!

  _______________________________________________________________

 6. It is a cat.

  ___________________________________________________________________

 7. She is at the seaside.

  ___________________________________________________________________

 8. The book is very interesting.

  ___________________________________________________________________

 9. It is very hot today.

  ___________________________________________________________________

 10. I am a teacher.

  ___________________________________________________________________

Czasownik to be - w czasie zdania przeczące 

Przypominamy, przeczenia z czasownikiem to be stosowane są najczęściej w formie skróconej: ‘m not, isn’t/’s not, aren’t/’re not

Ćwiczenie 3

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem to be  w poprawnej formie przeczącej.

 1. My friends ___________ from Poland.
 2. I ___________ sad.
 3. This mobile phone ___________ new.
 4. You ___________ very helpful!
 5. Kate ___________ at work now.
 6. They ___________ doctors.
 7. There ___________ anybody at the door!
 8. There ___________ any apples in the fridge.
 9. Your brother ___________ old.
 10.  It ___________ warm.

Czasownik to be - w czasie pytania i krótkie odpowiedzi

 Czy pamiętasz, że pytania z czasownikiem to be tworzymy przez inwersję?

Ćwiczenie 4

Z podanych słów ułóż pytania, dodając odpowiednią formę czasownika to be

 1. where / from / you?

  ___________________________________________________________________

 2. she / why / sad?

  ___________________________________________________________________

 3. the shops / open / today?

  ___________________________________________________________________

 4. your brother / married?

  _______________________________________________________________

 5. your name / what?

  _______________________________________________________________

 6. I / correct?

  ___________________________________________________________________

 7. the coffee / too hot?

  ___________________________________________________________________

 8. there / at home / any vegetables?

  ___________________________________________________________________

 9. any milk / there/ left?

  ___________________________________________________________________

 10.  house / which / the biggest?

  ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 5

Uzupełnij poniższe krótkie odpowiedzi.

 1. A: Are you happy? B: Yes, ___________.
 2. A: Is Andrew at home? B: No, ___________.
 3. A: Are the banks open on Saturdays? B: Yes, ___________.
 4. A: Is there anybody in the classroom? B: No, ___________.
 5. A: Am I in the right place? B: Yes, ___________.
 6. A: Is Canada a big country? B: Yes, ___________.
 7. A: Are the students nervous before the exam? B: No, ___________.
 8. A: Are there any good restaurants near your office? A: Yes, ___________.
 9. A: Is your son tired? B: Yes, ___________.
 10. A: Is it sunny today? B: No, ___________.

Czasownik to be - ćwiczenia mieszane

Sprawdź, jak poradzisz sobie z ćwiczeniem, w którym występują wszystkie formy czasownika to be.

Ćwiczenie 6

Przetłumacz fragmenty w nawiasach na język angielski. 

 1. _________________________ (Gdzie jest) your dog?
 2. Her parents _________________________ (nie są) divorced.
 3. _________________________ (Jestem) busy at the moment.
 4. _________________________ (Czy ty jesteś) in London at the moment?
 5. The weather _________________________ (jest) beautiful today.
 6. _________________________ (Czy ja jestem) late?
 7. _________________________ (Czy dzieci są) in the garden?
 8. Why _________________________ (jesteś) so worried?
 9. A: Are you cold? B: No, _________________________.
 10. _________________________(Nie jestem) sure if that’s a good idea.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Czasownik to be - klucz

Ćwiczenie 1

 1. is
 2. are
 3. am
 4. is
 5. are
 6. are
 7. are
 8. are
 9. is
 10. is

Ćwiczenie 2

 1. I’m hungry.
 2. Peter’s British.
 3. They’re in Norway.
 4. There’s a dog in our garden.
 5. You’re very nice!
 6. It’s a cat.
 7. She’s at the seaside.
 8. The book’s very interesting.
 9. It’s very hot today.
 10. I’m a teacher.

Ćwiczenie 3

 1. aren’t / ‘re not 
 2. I’m not 
 3. isn’t / ‘s not 
 4. aren’t / ‘re not
 5. isn’t / ‘s not 
 6. aren’t / ‘re not 
 7. isn’t/ ‘s not
 8.  aren’t 
 9. isn’t / ‘s not 
 10. isn’t / ‘s not 

Ćwiczenie 4

 1. Where are you from?
 2. Why is she sad?
 3. Are the shops open today?
 4. Is your brother married?
 5. What is your name?
 6. Am I correct?
 7. Is the coffee too hot?
 8. Are there any vegetables at home?
 9. Is there any milk left?
 10. Which house is the biggest?

Ćwiczenie 5

 1. Yes, I am.
 2. No, he isn’t. / he’s not.
 3. Yes, they are
 4. No, there isn’t./ there’s not.
 5. Yes, you are.
 6. Yes, it is. 
 7. No, they aren’t. / they’re not.
 8. Yes, there are.
 9. Yes, he is.
 10. No, it isn’t. / it’s not.

Ćwiczenie 6

 1. Where is your dog.
 2. Her parents aren’t divorced.
 3. I’m busy at the moment.
 4. Are you in London at the moment?
 5. The weather is beautiful today.
 6. Am I late?
 7. Are the children in the garden?
 8. Why are you so worried?
 9. A: Are you cold? B: No, I’m not.
 10. I’m not sure if that’s a good idea.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.