Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-08-31

6 ciekawostek o Stanach Zjednoczonych

 

Statua Wolności wcale nie znajduje się w Nowym Jorku

 

Kiedy myślisz o charakterystycznych punktach Nowego Jorku, na pewno jedną z pierwszych rzeczy, która przychodzi do głowy jest Statua Wolności. W rzeczywistości ten ogromny pomnik zlokalizowany jest fizycznie w Jersey City. Siedem promieni w koronie Statuy reprezentuje siedem kontynentów, każdy z nich ma długość 2,75 metra i waży aż 68 kg.

 

Najwyższa góra na świecie znajduje się na terenie USA

 

Jesteś przekonany, że najwyższa góra na świecie to Mount Everest? Okazuje się, że jesteś w błędzie. Hawajska Mauna Kea jest sporo wyższa od Mount Everestu, mierząc od poziomu - uwaga - dna morza. Mimo, że wznosi się 4205 m nad poziom morza, jej całkowita wysokość, mierzona od samej podstawy ukrytej pod wodą wynosi 9753,6 m.

 

Pierwszy diabelski młyn powstał w Chicago

 

W 1893 r oddano do użytku pierwszy na świecie diabelski młyn. Miał wysokość 80,5 metra. Zaledwie 13 lat później - w 1906 r uległ on zniszczeniu. Obecnie poszukiwacze dobrej zabawy mają do dyspozycji nieco mniejszy - 46 metrowy -  diabelski młyn znajdujący się na słynnym molo marynarki wojennej w Chicago (Navy Pier). Został on zaprojektowany tak, aby maksymalnie przypominać ten pierwszy, oryginalny z końcówki XIX wieku.

 

Niedźwiedź grizzly jest oficjalnym symbolem stanu Kalifornia 

 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ostatni raz widziano to dostojne zwierzę w rejonach Kalifornii niemal sto lat temu - w 1922 r (nie licząc, oczywiście, osobników żyjących w zoo). Do połowy XIX wieku rzeczywiście mieszkały ich na terenie Kalifornii tysiące. Jednakże, w  związku z gorączką złota i masowym napływem jego poszukiwaczy, w ciągu około 50 lat wszystkie niedźwiedzie grizzly w tej części Stanów Zjednoczonych zostały zabite lub schwytane.

 

Linia brzegowa Alaski jest dłuższa niż pozostałych 49 stanów razem wziętych

 

Alaska jest największym pod względem powierzchni stanem w USA (jest ponad dwa razy większa niż Teksas, który zajmuje drugie miejsce). Jednocześnie, Alaska jest najrzadziej zaludnionym stanem USA i piastuje czwarte od końca miejsce jeśli chodzi o ilość mieszkańców.  Ponad połowa z nich skupiona jest w rejonie metropolii Anchorage. Stany Zjednoczone kupiły swój “najmłodszy” stan od Rosji w 1867 r za 7,2 miliony dolarów, odpowiednik dzisiejszych 120 milionów.

 

W San Francisco są tylko trzy cmentarze

 

Stany Zjednoczone słyną z nieco dziwacznych praw. Jednym z nich jest uchwalony w 1937 roku przepis zakazujący budowania cmentarzy w obrębie miasta San Francisco. Powodem tego był fakt, że ceny gruntu w tym mieście były niezwykle wysokie i każdy skrawek ziemi posiadał bardzo wysoką wartość.  Do dnia dzisiejszego tylko nieliczni mają prawo być pochowani na terenie miasta. W związku z tym obecnie na terenie San Francisco znajdują się tylko trzy cmentarze. Większość zmarłych spoczywa w pobliskim miasteczku Colma, liczącym sobie około 1500 żywych mieszkańców i około 4 milionów grobów…

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Stanach Zjednoczonych? Poznaj różnice między angielskim brytyjskim a amerykańskim.

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

6 funny facts about the USA

 

The USA is undoubtedly one of the most varied, and thus, touristically interesting countries in the world The number of places worth visiting, historic buildings and monuments as well as nature wonders is really impressive. In a country as big as 9 834 000 km², populated by 325,7 million people of all the possible ethnic, cultural and race background there are, obviously loads of funny facts. Today we present 6 of them.

 

The Statue of Liberty is NOT located in New York

 

When you think about New York’s landmarks, most probably the Statue of Liberty is one of the first things that comes to your mind. This huge monument is actually physically located in Jersey City. The seven rays on the Statue’s crown symbolize the seven continents. Each of them is 2.75 m long and weighs 68 kg.

 

The highest mountain of the world is actually in the USA 

 

Are you convinced that the highest mountain of the world is Mount Everest? Your are wrong. Mauna Kea in Hawaii is quite higher than Mount Everest if the measurement is done from - that’s important - the sea bottom. Even though it rises only 4208 m above the sea level, its total height measured from the base hidden under water is 9753.6 m.

 

The first ferris wheel was opened in Chicago

 

In 1893 the first ever ferris wheel was opened. It was 80.5 m high and got destroyed only 13 years later - in 1906. Currently fun seekers may enjoy a ride on a smaller - 46 m high - ferris wheel located on the famous Navy Pier. It was modelled on the original one from the XIX century.

 

Grizzly bear is an official symbol of the state of California

 

There wouldn’t be anything surprising about that if not for the fact that the last time this magnificent animal was seen in California was almost 100 years ago - in 1922 (we are not talking about the ones kept in zoos, of course). Until mid 1800s there were, in fact, thousands of grizzly bears living in California. However, because of the gold fever and mass inflow of gold seekers in about 50 years all the bears in that region of the USA were either killed or captured.

 

The coastline of Alaska is longer than all other states’ combined

 

Alaska is the biggest state of the USA (its area is more than twice as big as Texas that holds the second place). At the same time, Alaska is the least densely populated state and the fourth least populated one. Over half of the inhabitants live in the metropolitan area of Anchorage. The USA bought their “youngest” state from Russia in 1867 for 7.2 million dollars - the worth of about 120 million dollars today.

 

There are only three graveyards in San Francisco

 

The USA are famous for weird laws. One of them is a rule passed in 1937 that forbids building cemeteries within the limits of the city of San Francisco. The reason for that was that the prices of plots of land in the city were extremely high so every piece of ground was considered too valuable for the dead ones. Until today hardly anyone is entitled to be buried in the city so three graveyards is a sufficient number. Most of the deceased are buried in the nearby town of Colma - it has about 1500 living residents and more than 4 million of dead ones …

 

More interesting facts from all over the world are coming soon - drop in on our blog! 

Stany Zjednoczone to bez wątpienia jeden z najbardziej zróżnicowanych, a co za tym idzie - interesujących pod względem turystycznym - krajów na świecie. Ilość miejsc wartych odwiedzenia, historycznych budynków i zabytków oraz cudów natury przyprawia o zawrót głowy. W państwie o powierzchni 9 834 000 km², zamieszkanym przez 325,7 miliona ludzi o każdym możliwym pochodzeniu etnicznym, kulturowym i rasowym nie może zabraknąć różnych ciekawostek. Oto 6 z nich.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem