Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2024-07-11

Śluby po angielsku - jak po angielsku mówić o ślubach?

Zaproszenie na ślub po angielsku

Przyjmijmy, że mamy być gośćmi na ślubie u znajomych w Anglii. Nagle dostajemy... zaproszenie na ślub po angielsku, i... musimy odnaleźć się w językowym kalejdoskopie zwrotów, wyrażeń. Zaproszenie może wyglądać na przykład tak:

Wedding Invitation

Dear [guest's name],

You are cordially invited to celebrate the wedding of [Bride's name] and [Groom's name] together with your plus-one.

Date: [wedding date]

Ceremony: [venue name], [address]

Time: [ceremony start time]

Reception: [reception venue], [address]

Time: [reception start time]

Please confirm your presence and your plus-one by [date] contacting our wedding manager on [mobile number]

We look forward to celebrating this special day with you!

With love,

[Bride's name] & [Groom's name]

Zaproszenie na ślub po angielsku - wersja polska

Zaproszenie na ślub

Drogi [imię gościa],

Mamy zaszczyt zaprosić Cię na uroczystość zaślubin [imię Panny Młodej] i [imię Pana Młodego] wraz z osobą towarzyszącą.

Data: [data ślubu]

Ceremonia: [nazwa miejsca], [adres]

Godzina: [godzina rozpoczęcia ceremonii]

Przyjęcie: [miejsce przyjęcia/lokal], [adres]

Godzina: [godzina rozpoczęcia przyjęcia]

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności oraz osoby towarzyszącej do [data], kontaktując się z naszym menedżerem ślubnym pod numerem [numer telefonu komórkowego].

Z niecierpliwością czekamy na świętowanie tego wyjątkowego dnia z Tobą/Wami!

Z ciepłymi pozdrowieniami,

[imię Panny Młodej] i [imię Pana Młodego]

Ślub cywilny po angielsku i rodzaje ślubów w Polsce i w Anglii

Civil wedding - Ślub cywilny

  • jest zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ma charakter prawny a związek musi byćł uznany przez państwo. - Civil wedding is organised at the Civil Registry Office. It has a legal character and the marriage must be recognised by the state.

Church wedding (catholic) - Ślub kościelny (katolicki)

  • odbywa się w kościele katolickim, z ceremoniałem zgodnym z obrzędami Kościoła Rzymskokatolickiego. Może mieć również skutki cywilne, jeśli jest połączony ze ślubem konkordatowym. - Takes place in a Catholic church, following the rites of the Roman Catholic Church. It can also have civil effects if combined with a concordat marriage.

Concordat wedding - Ślub konkordatowy

  • To połączenie ślubu kościelnego i cywilnego. Ceremonia odbywa się w kościele katolickim, a po niej ksiądz i nowożeńcy podpisują dokumenty, które są przekazywane do Urzędu Stanu Cywilnego, nadając małżeństwu również moc prawną. - Concordat Wedding is a combination of a church wedding and a civil wedding. The ceremony takes place in a Catholic church, and afterwards, the priest and the newlyweds sign documents that are sent to the Civil Registry Office, giving the marriage legal status.

Humanist wedding - Ślub humanistyczny

  • Jest to ceremonia świecka, często organizowana na otwartej przestrzeni, w miejscach, które mają dla pary szczególne znaczenie. W Anglii taki ślub nie ma obecnie mocy prawnej sam w sobie i wymaga oddzielnego ślubu cywilnego. - Humanist wedding is a secular ceremony, often organised outdoors, in places of special significance to the couple. In England, such weddings currently do not have legal status on their own and require a separate civil wedding.

Panna młoda po angielsku i słownictwo związane ze ślubem

wedding - ślub

marriage - małżeństwo

bride - panna młoda

groom - pan młody

wedding ceremony - ceremonia ślubna

wedding reception - przyjęcie weselne

engagement - zaręczyny

anniversary - rocznica

honeymoon - miesiąc miodowy

vow renewal - odnowienie przysięgi

Wydarzenia przedślubne i świadkowa na ślubie po angielsku

engagement party - przyjęcie zaręczynowe

bridal shower - przyjęcie dla panny młodej

bachelor party - wieczór kawalerski

bachelorette party - wieczór panieński

rehearsal dinner - kolacja próbna

best man - świadek

maid of honor - świadkowa

matron of honor - świadkowa (zamężna - if she is married)

bridesmaid - druhna

groomsman - drużba

parents of the bride - rodzice panny młodej

parents of the groom - rodzice pana młodego

Warto również dodać, że suknia ślubna po angielsku to wedding dress

Ślub po angielsku - słownictwo

invitation - zaproszenie

save the date - zapowiedź ślubu

wedding programme - program ślubny

thank you card - karta z podziękowaniem

wedding attire - stroje ślubne

wedding dress - suknia ślubna

tuxedo - smoking

veil - welon

bouquet - bukiet

boutonniere - butonierka

bridesmaid dress - suknia druhny

groomsmen suits - garnitury drużbów

wedding ring - obrączka

engagement ring - pierścionek zaręczynowy

wedding ring - obrączka ślubna

Ceremony elements - Elementy ceremonii

vows - przysięgi

exchange of rings - wymiana obrączek

wedding march - marsz weselny

confetti - konfetti

Reception elements - Elementy przyjęcia

toast - toast

first dance - pierwszy taniec

wedding cake - tort weselny

catering - catering

open bar - otwarty bar

DJ/band - DJ/zespół

photo booth - fotobudka

decorations - dekoracje

centerpieces - ozdoby na stół

flowers - kwiaty

lights - oświetlenie

table settings - nakrycie stołu

seating chart - plan usadzenia gości

Logistics and planning - Logistyka i planowanie

wedding planner - organizator ślubów

wedding coordinator - koordynator ślubów

timeline - harmonogram

budget - budżet

venue - miejsce

thank you notes - podziękowania

wedding album - album ślubny

wedding video - film ślubny

name change - zmiana nazwiska

Życzenia z okazji ślubu po angielsku

Podczas przyjęcia weselnego, w wielu kulturach, często wygłasza się przemowę (speech, make a speech) lub wznosi się weselny toast (wedding toast). Oto przykład krótkiej przemowy w języku angielskim:

Ladies and Gentlemen,

I am honoured to stand before you today as the best man of this wonderful couple.

Let's raise our glasses to celebrate this beautiful wedding ceremony and the union of two amazing people. From the first moment I saw the bride in her stunning wedding dress and the groom in his sharp tuxedo, I knew this day would be magical.

They have planned a fantastic wedding reception for us. I remember when the groom told me about his engagement and showed me the engagement ring; it was clear that he had found his perfect match.

Let us toast to their love, their future together, and the many anniversaries they will celebrate. May your honeymoon be filled with joy and your marriage with endless happiness. Cheers!

Życzenia ślubne - wersja polska

Drogie Panie i Panowie,

Jestem zaszczycony, że mogę stanąć przed Wami dziś jako świadek tej wspaniałej pary.

Wznieśmy nasze kieliszki, aby uczcić tę piękną ceremonię ślubną i związek dwóch niesamowitych osób. Od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłem pannę młodą w jej olśniewającej sukni ślubnej i pana młodego w jego eleganckim garniturze, wiedziałem, że ten dzień będzie magiczny.

Zorganizowali dla nas fantastyczne przyjęcie weselne. Pamiętam, kiedy pan młody powiedział mi o swoich zaręczynach i pokazał pierścionek zaręczynowy; było jasne, że znalazł swoją idealną drugą połówkę.

Wznieśmy toast za ich miłość, ich wspólną przyszłość i wiele rocznic, które będą świętować. Niech Wasza podróż poślubna będzie pełna radości, a Wasze małżeństwo - nieskończonego szczęścia. Zdrowie!

Miesiąc miodowy po angielsku

Każdy kto ma ją już żonę/męża zadaje sobie jedno pytanie - dlaczego po ślubie jest miesiąc miodowy (honeymoon). W sensie dlaczego trwa tylko miesiąc? Czyżby później miałoby się coś zmienić? Odpowiedzią jest znakomita rozmowa córki z mamą:

-Mamusiu, co dzieje się z miodem z miesiąca miodowego?

-Widzisz córciu, miód wsiąka w tatę a on staje się jak stary piernik.

-Mummy, what happens to the honey from the honeymoon?

-You see, darling, the honey soaks into daddy, and he turns into a grumpy old gingerbread man.

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE - AND THEY LIVED HAPPILY EVER AFTERCzy kiedykolwiek braliście pod uwagę ślub poza granicami Polski? Być może nie jako para młoda, ale jako goście uroczystości? Z pewnością była taka sposobność lub pojawi się niedalekiej przyszłości. Tymczasem, ślub pełen jest typowych dla danej kultury ceremonii oraz wydarzeń towarzyszących. Nie trzeba mocno przekonywać, że warto poznać słownictwo angielskie związane z tą uroczystością.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem