Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-08-28

Czy kurs konwersacyjny to dobry pomysł?

 

Dlaczego konwersacja po angielsku stanowi takie wyzwanie?

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozróżnić pasywną i aktywną znajomość języka obcego. Ta pierwsza obejmuje rozumienie i związana jest z czytaniem tekstów oraz słuchaniem wypowiedzi w języku obcym. Ta druga odnosi się do produkcji języka, czy to w formie pisanej, czy mówionej i z zasady sprawia uczniom większe trudności. Dlaczego?

 

Kiedy zachodzi potrzeba wypowiedzenia się w języku angielskim (także pisemnie), często do głosu dochodzi mentalna blokada, która znacznie utrudnia i spowalnia konwersację. Masz w głowie proste zdanie, jednak z jakiegoś powodu wypowiedzenie go na głos jest wielkim wyzwaniem. Jakie mogą być tego przyczyny?

 

Mały kontakt z prawdziwym angielskim 

 

Jeśli uczysz się angielskiego głównie po polsku, masz małe szanse na “osłuchanie się” z językiem i pokonanie blokady. Wybierając kurs językowy, zwróć uwagę, czy będziesz miał możliwość uczestniczyć w zajęciach z native speakerami. Kurs konwersacyjny angielskiego prowadzony przez rodzimych użytkowników języka gwarantuje oswojenie się z wyrażeniami slangowymi i idiomatycznymi, akcentami, naturalną prędkością mowy lub nieformalnym użyciem gramatyki. Zanim zaczniesz ćwiczenie mówienia, warto jest potrenować rozumienie “prawdziwego” angielskiego.

 

Oczywiście, kurs konwersacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych, doświadczonych polskich lektorów, w przypadku których często trudno nawet wychwycić nasz rodzimy akcent także spełni swoją rolę, szczególnie w przypadku osób na niższym poziomie zaawansowania.

 

Mówienie jest najrzadziej ćwiczoną umiejętnością

 

Dzieje się tak z wielu przyczyn. Osoby nieśmiałe, niepewne swych umiejętność wolą “nie wychylać się” na zajęciach, unikają aktywnego udziału w dyskusjach i preferują raczej przysłuchiwanie się innym uczestnikom lekcji. Dodatkowo, w przypadku tradycyjnych kursów językowych spora część lekcji poświęcona jest rozwijaniu umiejętności czytania, pisania, słuchania a także poszerzaniu znajomości słownictwa, nie wspominając o gramatyce. Kilkugodzinny kurs konwersacyjny w niewielkiej grupie to dobry sposób na nadrobienie zaległości w tym zakresie, zbudowanie większej pewności siebie i nabranie płynności w posługiwaniu się językiem angielskim.  

 

Rozmowa w obcym języku powoduje stres 

 

Wyobraź sobie sytuację, w której znajdujesz się w grupie osób prowadzących rozmowę w języku angielskim. Interesuje cię poruszany przez nich temat, rozumiesz, co mówią i chciałbyś dodać coś od siebie. Jednakże, w momencie, kiedy chcesz coś powiedzieć, robisz się nerwowy, zaczynasz się pocić, drżą ci ręce… Kto wie, co ci ludzie sobie o tobie pomyślą, jeśli powiesz coś niepoprawnie? Albo jeśli cię nie zrozumieją?

 

Jeśli powyższy opis wygląda ci znajomo, oznacza to nic innego jak to, że po prostu potrzebujesz większej praktyki. Pewność siebie i płynność mówienia przychodzą z czasem, wraz ze zwiększającą się ilością przeprowadzonych konwersacji. To tak, jak z chodzeniem - małe dziecko nie opanuje tej trudnej sztuki, dopóki najzwyczajniej w świecie nie zacznie chodzić. Na tej samej zasadzie - nie nauczysz się mówić, dopóki… nie zaczniesz mówić.


Kurs konwersacyjny to świetny sposób na oswojenie się z językiem, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i przełamanie bariery językowej. Stanowi fantastyczne uzupełnienie regularnego kursu. 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

Is taking a conversational course a good idea?

 

Many people who study English find it difficult to have a fluent conversation in this language. Even though their vocabulary range is quite wide, they know grammar rules and are highly motivated, casual chatting is a problem for them. How can this problem be solved? The answer we are looking for might be a several-hours long conversational course.

 

 

Why is speaking English freely such a challenge? 

 

To answer this question we need to distinguish so-called input and output. The former conveys understanding and is connected with reading and listening to texts in a foreign language. The latter refers to production of language in both - written and spoken form and by definition is more difficult for students. Why?

 

In a situation when you are forced to express yourself in English (in speaking as well as writing), a mental block may appear, which significantly hinders and slows down conversation. There is a simple sentence in your mind that you want to utter but somehow, saying it out loud becomes a challenge. What are the possible reasons for that?

 

Not enough contact with real-life English

 

If you learn English mainly in Polish you don’t really have a chance to listen enough to the real language and overcoming your mental block. When you choose a language course make sure that you will have an opportunity to participate in classes run by native speakers.  A conversational course conducted by a native speaker guarantees that you will get familiar with slang and idiomatic expressions, the proper accent, natural speed of speaking or an informal grammar use. Before you start practising speaking, it is a good idea to practise listening to real-life English, too.

 

Of course, a conversational course run by qualified and experienced Polish teachers, who very often speak English so well that their accent is impeccable, will also do the trick, especially in case of lower-level students.

 

Speaking is not practised often enough

 

There are many reasons for that. People who are shy and insecure about their speaking skills prefer not to stand out during classes, they avoid active participation in discussions and tend to listen to others rather than to speak by themselves. Additionally, in case of traditional language courses quite a big part of classes is focused on developing other skills: reading, writing, listening and learning new vocabulary, not to mention grammar. A several-hours long conversational course in a small group is a good way to make up for that, building up self-confidence and becoming more fluent in speaking.

 

Having a conversation in English may be stressful

 

Imagine this: you are standing in a group of people who are speaking English. You are interested in the topic, you are understand what they are saying and would like to add something. However, the moment you open your mouth, you become nervous and sweaty, your hands start to shake… Who knows what they will think about you if you make a grammar mistake or use a word wrongly? Or if they don’t understand you?

 

If the above description sounds familiar to you, it means that you lack practice. Self-confidence and fluency come with time and number of conversations you have had. It is similar to the way small babies learn to walk - they will not master the art if they simply don’t start walking. And you will not learn to speak until you… start speaking.

 

A conversational course is a great way to familiarize with the language, developing communication skills and overcoming the mental block. It also completes nicely a standard language course. 

Wiele osób uczących się języka angielskiego napotyka na trudności w prowadzeniu swobodnej konwersacji w tym języku. Mimo znajomości szerokiego zakresu słownictwa, opanowania zasad gramatycznych i wysokiego poziomu motywacji, zwykła rozmowa na codzienne tematy bywa dla nich problemem. Jak go rozwiązać? Odpowiedzią może być kilkugodzinny kurs konwersacyjny.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem