Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-09-04

13 najczęstszych błędów popełnianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej - część 2

 

Kiepski uścisk dłoni

 

Nikt nie wyprosi cię z rozmowy o pracę z powodu zbyt słabego lub zbyt mocnego uścisku dłoni, jednakże może on zepsuć pierwsze wrażenie, a to, jak wiadomo, można zrobić tylko raz. Według powszechnej opinii, osoba bardzo silnie ściskająca dłoń na powitanie cechuje się wysokim poziomem agresji i impulsywnością. Jeśli twoja ręka przypomina miękką gąbkę, rekruter może uznać, że jesteś strachliwy i bez inicjatywy. Dlatego przed rozmową kwalifikacyjną warto poćwiczyć uścisk dłoni.

 

Nieumiejętność wyjaśnienia, co wniesiesz do organizacji

 

Ten problem dotyczy w szczególności osób dopiero wkraczających na rynek pracy. W swoim liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą skup się raczej na tym, jakie korzyści odniesie firma zatrudniając cię, a nie na tym, co ma ona do zaoferowania tobie. W tym przypadku lepiej nie zdawać się na improwizację, ale rzetelnie przemyśleć temat i przygotować sobie sensowną, przekonującą odpowiedź na to pytanie.

 

Narzekanie na obecnego pracodawcę

 

Zamiast mówić o wadach obecnego miejsca pracy, skup się lepiej na tym, jak cieszysz się na możliwości rozwoju w nowym. “Obgadywanie” szefa i firmy, w której wciąż pracujesz nie jest w dobrym tonie i robi złe wrażenie. Rekruterzy dobrze wiedzą, że zawsze istnieją dwie strony medalu i twój pracodawca też pewnie miałby co-nieco do powiedzenia na twój temat. Jeśli twoje poszukiwania pracy są spowodowane głównie tym, że nie znosisz swojego przełożonego, zachowaj to dla siebie.

 

Lakoniczne odpowiedzi 

 

Unikaj odpowiedzi “tak” lub “nie”. Jeśli tylko możesz, rozwiń temat i podaj argumenty na poparcie swojej opinii. Pokażesz w ten sposób, że dobrze rozumiesz pytanie, posiadasz szeroką wiedzę na dany temat i nie obawiasz się o nim dyskutować. Pamiętaj, spokojna pewność siebie to zdecydowany atut na większości stanowisk pracy.

 

Zbyt długie odpowiedzi

 

Zdarzają się również odwrotne sytuacje, kiedy osoba  prowadząca rozmowę kwalifikacyjną oczekuje krótkiej, konkretnej odpowiedzi. Nie staraj się wykorzystywać każdej okazji, aby snuć opowieść o swoich sukcesach i o tym, jak wspaniałym pracownikiem jesteś. Łatwo popaść w przesadę, a nadmierny samozachwyt działa na niekorzyść kandydatów.

 

Oklepane, wyuczone odpowiedzi

 

Uważaj na odpowiedzi, które wydadzą się nieciekawe, wyuczone na pamięć czy banalne. Klasycznym przykładem jest sytuacja, w której rekruter pyta: “Jaka jest twoja największa wada?”, a kandydat bez wahania mówi: “Perfekcjonizm i pracoholizm”. Po pierwsze, doświadczeni pracodawcy i rekruterzy doskonale wiedzą, że w 99% przypadków to po prostu nie jest prawda. Po drugie, udzielając tego typu odpowiedzi pokazujesz, że nie poświęciłeś czasu i wysiłku, aby zastanowić się nad samym sobą i sam nie zdajesz sobie sprawy, jakie aspekty wymagają poprawy.

  

Niechlujny strój

 

Mimo, że w większości zawodów i firm obowiązujący dresscode ulega coraz większemu rozluźnieniu, wciąż istnieją pewne normy, których należy przestrzegać. Nawet jeśli jesteś programistą lub ubiegasz się o stanowisko, które nie będzie wymagało kontaktu z klientem, nie zapominaj, że niechlujne ubranie na rozmowie o pracę zostanie potraktowane jako absolutny brak szacunku dla przyszłego pracodawcy.

 

Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik dotyczący rozmowy o pracę okaże się wam przydatny. Zachęcamy do rezerwacji zajęć “Job Interview Club” w twojej szkole Speak Up, gdzie przećwiczysz najprzydatniejsze zwroty pod okiem naszych doświadczonych lektorów!

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

13 most common mistakes made at a job interview - part 2

 

There are many reasons why applicants do not perform well at a job interview. Sometimes it is lack of the desired competencies. e.g. when they don’t speak a foreign language well enough. It happens, though, that in spite of all the skills and professional experience they have (at least in their cvs), candidates fail to make a good impression on the prospective employer. It may be caused by one of the most common job interview mistakes. We described 6 of them some time ago. Today we present the remaining 7.

 

A poor handshake

 

You are not going to be asked to leave the job interview because of a too weak or a too strong handshake, of course. However, it might spoil the first impression, which - as we all know - you only get one chance to make. According to a common opinion, a firm handshaker has a high level of aggression and tends to be impulsive. However, if your hand may be taken for a soft sponge, the recruiter might think that you are timorous and you lack initiative. That’s why it is a good idea to practise your handshake before the job interview.

 

Inability to present your value for the organisation 

 

This problem is typical for recent graduates who are only about to enter the job market. In your covering letter and during the job interview it’s better to focus on how the company will benefit from hiring you than why the job position is interesting for you. In this case you’d better not improvise but prepare a reasonable, convincing reply to that answer.

 

Complaining about the previous employer

 

Instead of going on about how bad your current job is, try to talk more about how excited you are by the opportunities offered by the position you are trying to get. Gossiping about your boss and company you are working for is in bad taste and makes an awful impression. Recruiters are well aware that there are always two sides to the story and your employer might have something interesting to say about you as well. If your quest for a new job is mainly triggered by the fact that you hate your current superior, you’d better keep it for yourself.

 

Too short answers

 

Try to avoid “yes” and “no” answers”. If only possible, develop your answer and give arguments to support your point of view. In that way you will prove that you have understood the question well, have a wide knowledge on the given topic and you are not afraid to have a discussion about it. Remember, being calm and self-confident is a definite advantage on most job positions.

 

Too long answers

 

An opposite situation may also happen - when the interviewer expects a short, concise answer. Don’t try to use every opportunity to talk in detail about your successes and what a wonderful employee you are. It’s easy to exaggerate and over-boasting rarely works in favour of candidates.

 

Trite phrases

 

Be careful not to give replies that will seem boring, learnt by heart or trite. A classic example is a situation when the recruiter asks: “What is your biggest weakness?” and the candidate answers without hesitation: “Perfectionism and workaholism”. First of all, experienced recruiters and employers know very well that in 99% of cases it’s simply not true. Second of all, by giving such an answer you show that you haven’t spent any time and effort to actually consider your possible faults and thus you are not aware which aspects need to be worked on.

 

Sloppiness

 

Even though most professions and companies are loosening up their dresscode there are still some rules to follow. It doesn’t matter whether you are an IT guy or the position you are applying for includes zero contact with customers. Try not to forget that sloppy clothes during a job interview will probably be taken for a sign of lack of respect for your potential employer.

 

We hope you will find this short job-interview guide helpful. Don’t forget to book a “Job Interview Club” in your Speak Up school where you will practise the most handy phrases with our experienced teachers!

Istnieje wiele powodów, dla których kandydaci nie wypadają dobrze podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czasami jest to brak odpowiednich kompetencji, np. niewystarczająca znajomość języka obcego. Zdarza się jednak, że mimo posiadanych umiejętności i doświadczenia (przynajmniej w cv) nie wywierają na potencjalnym pracodawcy dobrego wrażenia. Przyczyną może być jeden z błędów najczęściej popełnianych w trakcie rozmowy o pracy. Jakiś czas temu opisaliśmy 6 z nich. Dzisiaj przedstawiamy kolejne 7.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem