Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-04-16

Życzenia na urodziny po angielsku

Wishing you the happiest of birthdays.

Życzę Ci najszczęśliwszych urodzin.

 

Best wishes for a fantastic person on his/her birthday.

Najlepsze życzenia dla fantastycznej osoby w jego/jej urodziny.

 

I hope you treat yourself to something special on your birthday – you deserve it!

Mam nadzieję, że zrobisz dla siebie coś wyjątkowego w te urodziny – zasługujesz na to!

 

Happy Birthday to one of my favorite people on the planet.

Wszystkiego najlepszego dla jednej z moich ulubionych osób na świecie.

 

You make life more fun for everyone you meet. Thanks for being you!

Wnosisz wiele radości w życie każdej napotkanej osoby. Dziękuję za to, że jesteś sobą!

 

Congratulations on another year well lived.

Gratulacje z okazji kolejnego dobrze przeżytego roku.

 

Best wishes on your birthday – may you have many, many more.

Najlepsze życzenia w dniu urodzin – obyś miał/miała ich wiele, wiele więcej.

 

You deserve everything happy. Wishing you that all year long!

Zasługujesz na wszystko, co dobre. Życzę Ci tego przez cały rok!

 

The happiest of birthdays to the loveliest of people.

Najszczęśliwszych urodzin dla najwspanialszej z osób.

 

Warmest wishes for a happy birthday.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin.

 

Hope today’s filled with all your favorite guilty pleasures!

Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie wypełniony Twoimi ulubionymi przyjemnościami!

 

One day isn’t enough to celebrate someone as special as you.

Jeden dzień nie wystarczy, aby uczcić kogoś tak wyjątkowego jak Ty.

 

Wishing you a very happy birthday and many more to come. Hope it’s a good one!

Życzę Ci szczęśliwych urodzin oraz wielu kolejnych. Mam nadzieję, że te będą fantastyczne!

 

Happy birthday beautiful! I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness.

Wszystkiego najlepszego, piękna! Mam nadzieję, że Twój dzień jest pełen radości i szczęścia.

 

On this day, your birthday, I hope that each and every one of your wishes comes true.

W tym dniu, w Twoje urodziny, mam nadzieję, że spełni się każde Twoje życzenie.

 

I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you my dear!

Mam nadzieję, że Twój dzień będzie pełen radości i świętowania. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moja Droga!

 

It’s your birthday! Let us celebrate joyfully another wonderful year of your life.

To Twoje urodziny! Świętujmy z radością kolejny wspaniały rok Twojego życia.

 

Sending you warm birthday wishes and a big warm hug on this very special day.

Przesyłam Ci ciepłe życzenia urodzinowe i gorące uściski w ten wyjątkowy dzień.

 

Birthdays are a time to celebrate so kick back and enjoy your wonderful day.

Urodziny to czas świętowania, więc wyluzuj się i ciesz się tym wspaniałym dniem.

 

Although I am not there to celebrate your birthday, you are in my thoughts.

Chociaż nie ma mnie przy Tobie, by świętować Twoje urodziny, jesteś w moich myślach.

 

It’s your birthday! I hope it is filled with happiness and plenty of love.

Dziś Twoje urodziny! Mam nadzieję, że są pełne szczęścia i miłości.

 

Celebrate, laugh, dance, and cheer because your birthday only comes once a year.

Świętuj, śmiej się, tańcz i ciesz się, bo swoje urodziny obchodzisz tylko raz do roku.

 

Although I am far away, you are in my heart today on your very special birthday.

Chociaż jestem daleko, jesteś w moim sercu dzisiaj, w swoje wyjątkowe urodziny.

 

I hope your birthday brings you everything you have ever wished for.

Mam nadzieję, że Twoje urodziny przyniosą ci wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś/pragnęłaś.

 

I wish you a wonderful, joyful and fun-filled happy birthday.

Życzę Ci cudownych, szczęśliwych i pełnych radości urodzin.

 

Be who you are, because who you are is amazing. Happy birthday to my best friend!

Pozostań tym, kim jesteś, bo jesteś niesamowitą osobą. Wszystkiego najlepszego dla mojego przyjaciela!

 

Happy birthday to my best friend. I hope it is filled with awesomeness!

Wszystkiego najlepszego dla mojego najlepszego przyjaciela. Mam nadzieję, że ten dzień jest przepełniony wspaniałością!

 

Many things have changed over the years, but you’re still that same wonderful person. Happy birthday!

Wiele rzeczy zmieniło się przez te lata, ale nadal jesteś tą samą, wspaniałą osobą. Wszystkiego najlepszego!

 

Belated Birthday Wishes

Spóźnione życzenia urodzinowe

 

So sorry these birthday wishes are late reaching you. I hope it was happy!

Przepraszam za opóźnione życzenia urodzinowe. Mam nadzieję, że Twoje urodziny były szczęśliwe!

 

Happy Birthday… a little late!

Wszystkiego najlepszego… odrobinę za późno!

 

Even though this message comes to you a little late, the wish it brings for happiness is good on any day date. Belated Happy birthday!

Mimo że ta wiadomość dociera do Ciebie nieco późno, życzenia, które przynoszą szczęście, są dobre na każdy dzień. Spóźnione życzenia urodzinowe!

 

Here is wishing you a day that special to you just the way you are to me. I know my wishes are late, but they are never-the-less true. Happy Birthday dear, belated!

Życzę ci dnia równie wyjątkowego dla Ciebie, co dla mnie. Wiem, że moje życzenia są spóźnione, ale są nie mniej szczere. Spóźnione wszystkiego najlepszego!

 

May all your dreams come true! Wishing you a belated Happy Birthday!

Niech się spełnią wszystkie Twoje marzenia! Spóźnione wszystkiego najlepszego!

 

Although my birthday wish is too late, my best wishes for your health and happiness are good 365 days a year. Hope you had a happy birthday!

Chociaż docierają za późno, moje życzenia dotyczące zdrowia i szczęścia są dobre przez 365 dni w roku. Mam nadzieję, że miałeś szczęśliwe urodziny!

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

Nie potrzebujesz wielu słów, by szczerze życzyć komuś wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chodzi przede wszystkim o to, aby bliska Wam osoba wiedziała, że myślisz o niej w jej wielkim dniu. Jednak pisanie życzeń nie zawsze przychodzi łatwo. Są osoby, które nie mają problemu z przelaniem na papier ciepłej, osobistej wiadomości, są też tacy, którym trudność sprawia napisanie czegoś więcej poza standardowym Happy Birthday. Niezależnie od tego, do której kategorii należycie, mamy dla Was kilka inspiracji, które pomogą napisać ciekawszą, bardziej serdeczną i znaczącą wiadomość urodzinową dla wyjątkowych osób. Oto lista krótkich życzeń, które możecie wykorzystać w wiadomościach tekstowych, na kartkach urodzinowych i w mediach społecznościowych.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem