Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-01-19

Spelling w języku angielskim - wielkie litery – 10 najważniejszych zasad

Oto najważniejsze zasady kiedy używamy dużych liter w języku angielskim, które różnią się od zasad poprawnej polszczyzny:

 

Zaimek osobowy ”I” w języku angielskim piszemy zawsze wielką literą. Nigdy jednak, nawet ze względów grzecznościowych, nie użyjemy wielkich liter w zaimkach ”you”, ”your”, ”yours”.

 

Przymiotniki, podobnie jak w polskim, piszemy małą literą, jest jednak wyjątek. Wielką literą zapisujemy wyrazy pochodne od nazw własnych, na przykład nazwy języków – English, German, Spanish.

 

Nazwy religii i grup wyznaniowych w języku angielskim piszemy wielką literą: Christianity, Buddhism,Catholicism.

Tytuły urzędowe, naukowe i polityczne, takie jak Mr, Dr, President, Chairman, Governor, King, piszemy wielką literą, jeżeli używamy ich razem z nazwiskiem. Jeżeli jednak tytuł występuje po nazwisku, jest pisany małą literą.

 

Przykład:

In 1509 eighteen-year-old prince became King Henry VIII

ale

Henry VIII, king of England, was married six times.

 

Nazwy dni tygodnia piszemy wielkimi literami: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,Sunday.

Podobnie zapisujemy nazwy miesięcy: January, February, March, April, May, June, July, August,September, October, November, December.

 

W tytułach książek, filmów i tym podobnych dzieł wszystkie słowa z wyjątkiem spójników i przedimków są pisane wielkimi literami, np. The Bold and the Beautiful, Gone with the Wind. Taką zasadę podaje np. słownik Oxford Dictionary. Ciekawostką jest jednak fakt, że Library of Congress, amerykańska Biblioteka Kongresu z siedzibą w Waszyngtonie, będąca największą biblioteką narodową na  świecie, zapisuje tytuły książek małymi literami – dokładnie tak, jak w języku polskim.

 

Okresy dziejowe i nazwy wydarzeń historycznych piszemy wielkimi literami: Second World War, Bronze Age, Middle AgesIndustrial Revolution.

 

Od wielkich liter zapisujemy angielskie nazwy stanowisk służbowych, np. Brand Manager, Marketing Assistant, HR Director.

 

Cytowana w zdaniu wypowiedź, poprzedzona przecinkiem, rozpoczyna się wielką literą:

 

Przykład:

Tom asked, ”What are you doing next weekend?”.

W języku polskim taki cytat poprzedzilibyśmy dwukropkiem lub zamienili na mowę zależną.

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, wielkich liter używa się przede wszystkim do oznaczania nazw własnych. Zakres ich użycia jest jednak znacznie szerszy. Nawiasem mówiąc, jest to powodem częstych błędów językowych w polszczyźnie – przenosząc do języka ojczystego angielskie zwyczaje, nadużywamy wielkich liter, np. w nazwach programów telewizyjnych, tytułach i stanowiskach.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem